Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
BOLYAI FARKAS ÉLETÉNEK ÉS MUNKÁSSÁGÁNAK ESEMÉNYEI

1775.febr.9.

Bólya

Megszületik Bolyai Farkas , apja Bolyai Gáspár (1732-1804), anyja Pávai Vajna Krisztina (175?-178?)

1781.szeptember?

Enyed

Beíratják a nagyenyedi ref. Kollégiumba, ahol a Phyladelphia terembe, Herepei János tanító mellé kerül

1788.szeptember?

Enyed

b. Kemény Simon viszik tanulótársnak, az ők enyedi házukban él, tanítójuk Herepei Ádám

1788.

Bólya

kb. ekkor hal meg édesanyja

1790.szeptember?

Kolozsvár

Kemény Simonnal együtt Kolozsvárra mennek továbbtanulni, Szathmári Papp Mihály teológiaprofesszor házában laknak, mathésist Méhes Györgytől tanulnak

1792.okt.

Kolozsvár

az ország rendjei előtt nyilvános vizsgán vesz részt Kemény Simonnal és Szathmári Papp Zsigmond diákokkal együtt

1793.május

Kolozsvár

fellép az Erdélyi nemes Társaság színielőadásán, amelyet Gróf Rédei házában tartottak. Kotzebue: Az indusok Angliában c. vígjátékban "Fatzir egy iffju Indus" szerepét "Bollyai Úr" alakította.

1795.szept.

Kolozsvár

Külföldi tanulmányútra indul. Az úton megbetegszik és visszafordul, hazamegy Bolyára

1796.

Göttingen

Megismerkedik Gaussal Seyffer csillagászprofesszor házában

1796.júl?

Bécs

Látogatást tesz Teleki Sámuel kancellár házában, ugyanis emléklapot kap a kis teleki Ferenctől és annak házitanítójától, Sípos Páltól

1796.máj?

Vécs?

Újból elindul külföldre

1796.okt.

Göttingen

Beiratkozik Kemény Simon mentoraként az egyetem filozófia fakultására, a Neue Strasse-n laknak egy Schäffer nevű cipésznél

1796.júl.?aug?

Jéna

Kemény Simon után utazik Jénába, ahol ismeretséget köt Schillerrel

1797.

Göttingen

Első kemenceépítő próbálkozása, a "sróf-út, amikor is egy külfűtőt belfűtővé kívánt alakítani".

1798.

Braunschweig

Gaussnál tölt néhány napot, Gauss neki ajándékozza a szabályos tizenhét szög szerkesztését, mint addigi legjelentősebb matematikai megvalósítását

1799.jún.

Göttingen

hazaindulása Erdélybe gyalog Regensburgig, majd hajóval Pestig Bécsen át, végül szekérrel Kolozsvárig.

1799.máj.

Clausthal

Utoljára találkozik Gaussal, hogy hazaindulása előtt búcsút vegyenek egymástól

1801.

Domáld

A fiatal házaspár a domáldi birtokra költözik

1801. szept.

Kolozsvár

Házasságot köt Árkosi Benkő Zsuzsannával

1804. febr.

Bólya

Meghal az édesapja, Bolyai Gáspár

1804. ápr.

Marosvásárhely

A Bolyai család Marosvásárhelyre költözik a Nagyköz-béli tanári szállásra

1804.

Marosvásárhely

Farkas megírja "Theoria parallelarum" c. matematikai munkáját

1804. máj.

Marosvásárhely

Megtartja kollégiumi székfoglaló beszédét

1805.

Marosvásárhely

Megszületik Anna nevű lánya

1805. jún.

Marosvásárhely

Bérbe veszi a kollégium kocsmáját

1806.

Erzsébetváros

Engedélyt kér a Magistrátustól a domáldi birtokán alkalmazandó patakszabályozásra. Még azon a nyáron 130 öl hosszúságon - a kertjén át - új mederbe vezeti a falut övező patak vizét.

1806. febr.

Marosvásárhely

Az Aranka György féle Nyelvmívelő Társaságban bemutatja akadémiai tervezetét. Kézirathagyatékában fennmaradt több közhasznú, gyógyászati tanulmánya valószínűen kiadási szándékkal ebben az időben keletkezett

1807.

Marosvásárhely

Meghal Anna lánya

1804. máj. 4

Marosvásárhely

Farkas Megtartja székfoglaló beszédét a Mv. Ev. Ref. Kollégiumban

1808.

Marosvásárhely

Megírja " Ad theoriam parallelarum supplementum " c. matematikai értekezését

1815.

Marosvásárhely

Benevez az Erdélyi Múzeum drámapályázatára, amelyre összesen öt színdarabot ír

1817.

Szeben

Megjelenik " Öt szomorú játék " c. drámakötete

1818. febr.

Marosvásárhely

Kinyomtatják " A Párisi per " c. színdarabját

1819.

Marosvásárhely

Megjelenik a " Pope ' próbatétele az Emberről. Ánglusból fordítva. Más poétákból való toldalékkal " c. irodalmi fordításkötete

1820.

Marosvásárhely

Megpályázza a megüresedett erdélyi kamarai erdők főfelügyelői állását, és megírja a később "Erdészeti csonka munka " címen kinyomtatott erdészeti tanulmányát

1821. szept.

Marosvásárhely

Meghal a felesége

1822. febr.

Marosvásárhely

Jelentést küld a ref. Consistoriumhoz a marosvásárhelyi vártemplom harangján tett vizsgálat eredményeiről

1824. dec.

Marosvásárhely

Másodszor is megházasodik. Feleségül veszi Somorjai Nagy Terézt (1797-1833)

1804. jan.22.

Marosvásárhely

A Marosvásárhelyi Ev. Ref. Kollégium meghívja a megüresedett matematika, fizika, kémia professzori hivatal betöltésére

1826. máj.

Marosvásárhely

Megszületik Gergely fia

1830.

Marosvásárhely

Megjelenik "Az Arithmetica eleje" c. matematikai munkája

1830. ápr.

Marosvásárhely

Megszületik Berta lánya, aki még csecsemőkorában meghal.

1832.

Marosvásárhely

Megjelenik fő matematikai munkájának a -Tentamen- nek I. kötete, végén János Appendixével

1832.

 

Megírja Tan-és nevelésügyi elveit, amelyben kora egyik legkorszerűbb iskolapolitikáját és elméleteit foglalja össze.

1832.

 

A Magyar Tudós Társaság levelező tagjává választja

1832. márc.

 

A Magyar Tudós Társaság levelező tagjává választja

1833.

Marosvásárhely

Megjelenik fő matematikai munkájának a -Tentamen- nek II. kötete

1833. márc.

Marosvásárhely

Meghal második felesége

1834.

Marosvásárhely

Megjelenik "Az aritmetikának és geometriának és Physikának Eleje" c. matematika tankönyve

1834.

Marosvásárhely

Megírja akadémiai beköszöntő beszédét "Marosszéki lakodalmas szertartások" témában, ugyanis a Tudós Társaságnak akkor még nem volt matematika osztálya.

1834.

 

Megjelenik az "Arithmetikának, geometriának és physikának eleje" című tankönyve

1833. ápr.2.

 

Meghal második felesége

1836.

Marosvásárhely

Marosvásárhelyen kitör a kolerajárvány, valószínűen ekkor írja azokat a feljegyzéseket, amelyek a kolerás betegekkel foglalkozó személyek számára szólnak.

1836. ápr.

Pest

Ekkor kézbesítik a Magyar Tudós Társaságnak azt a szakvéleményt, amelyet Bolyai Farkas a Társaság felkérésére írt az Ormós József által benyújtott léghajózási tervezetéről írt

1837. okt.végén

Marosvásárhely

Bolyai Farkas elküldi a "Dissertatio" néven ismert pályamunkáját a Lipcsei Jablonowszki Tudományos Társaság 1834-ben meghirdetett pályázatára

1840.

Marosvásárhely

Elküldi a magyar Tudós Társaságnak a levelező tagsághoz szükséges önéletrajzát. Ez a leghitelesebb adatokat tartalmazza Bolyai diákkoráról, tanulmányairól, sok személyes apró részletekkel együtt

1842.

Ruszberg

Különböző vasöntödékkel (Munkács, Vajdahunyad, Ruszkabánya) keres kapcsolatot annak érdekében, hogy kemencemintáinak sorozatöntésére vállalkozót találjon.

1843.

Marosvásárhely

Megjelenik az "Arithmetica eleje " c. tankönyvének jobbított változata

1845.

 

Meghal öccse, Bolyai Antal

1848. aug.5-8

Marosvásárhely

Vendégül látja Kreil Károlyt, a prágai csillagvizsgáló igazgatóját, adjunktusával együtt, akik föld mágnesességi méréseket végeznek kertjében

1848.

Marosvásárhely

Bolyai Farkas elküldi fiának Lobacsevszkij munkáját

1850.

Marosvásárhely

Megjelenik az "Arithmetica eleje kezdőknek" c. tankönyve

1851.

Marosvásárhely

Megjelenik az "Űrtan elemei kezdőknek" c. tankönyve

1852. júl.31.

Marosvásárhely

a kollégium tanári karának nevében személyesen üdvözli Ferenc József császárt, aki Marosvásárhelyre látogatott. Ezen alkalomra írja :Szívhangok című versét.

1855.

Marosvásárhely

Kinyomtatja halálának "Jelentés"-ét, szellemi végrendeletét, és ismerőseinek szétküldi

1855.febr.23.

Göttingen

Meghal fiatalkori barátja C. F. Gauss

1856.júl-aug.

Marosvásárhely

Egy-egy kisebb agyvérzés éri

1856.nov.20.

Marosvásárhely

Bolyai Farkas halála

1856.nov.23.

Marosvásárhely

Bolyai Farkas temetése

Összeállította: Oláh Anna-- ITM --