Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
Bolyai táborok

2008 BerekfürdőPÁLYÁZATI KIÍRÁS

Alapítványunk a különleges ajánlatot kapott a Berekfürdői Önkormányzattól. Tekintettel arra, a település 2008-ban ünnepeli gyógyvize feltárásának 80. évfordulóját, valamint arra, hogy a  feltáró Pávai Vajna Ferenc és Bolyai Farkas közötti rokoni kapcsolat áll fenn, ( Bolyai Farkas édesanyja Pávai Vajna Krisztina), az önkormányzat azt ajánlotta a Bolyai Pedagógiai Alapítványnak, hogy egy 5 ha területen szervezzen ifjúsági táborhelyet. (lásd a mellékelt térképet )   www.berekfurdo.hu

.

berekfürdő

A táborhely többszintű különlegességeket kínál:

 1. történelmi (kun település, kunhalom)
 2. településszervezési (tanyavilág veszi körül)
 3. életforma- történeti (jurta, őshonos állatok)
 4. földrajzi (a Hortobágy szélén, tórendszerrel körülzárva)
 5. növény-állattani (ritka növény- állatfajok jelenléte, pl. kb. gyógynövények, mocsári teknős, gém, halfajták)
 6. ásványtani (különleges gyógyhatásokkal rendelkező ásványvízforrások)
 7. néprajzi (népi mesterségek, vályogvetés, nádfeldolgozás, fazekasság)
 8. energia-, hulladékgazdálkodási (szélmalom, melegvíz hasznosítása a fóliás növénytermesztésben, háztartási komposztálás)
 9. turisztikai (számtalan külföldi tölti itt az év nagy részét részint saját nyaralójában, részint a korszerűen kialakított lakókocsi –parkban) stb.

szempontból egyaránt.
A korszerű pedagógiai elvek mentén oktató iskolák, intézmények Berekfürdőn ideális feltételeket találnak arra, hogy diákjaik kipróbálják, megtanulják a

 • elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását,
 • részt vegyenek különféle kutatásokban:
  • helyi jellegzetességek (kunhalom, szélmalom stb.) kutatása
  • gazdaság-, életforma kutatás (vályogvetés, népi építkezés, gazdálkodás, birka-, lótenyésztés, étkezési szokások, hagyományos receptek, mint pl. csigatészta stb,)
  • gyógynövénygyűjtés, - hasznosítás
  • gyógyfürdő kutatás
  • ásványvíz kutatás
 • kutatási megfigyeléseiket dokumentálják,
 • különféle - hagyományos, vagy számítógépes-  eszközök használatával (digitális fényképezőgép, - videokamera ) adatbázisokat készítsenek,
 • kutatási eredményeiket interneten megjelenítsék 
   • Alapítványunk pályázatot ír ki

„Az én házam - az én váram” címmel
A pályázat témája:
A kiírók egy táborhely kialakításához szükséges tervezet leírását várják a pirossal kiemelt szöveg értelmében. Ez a táborhely elképzeléseink szerint úgy fog működni, hogy egy „SZÁLLÁSCSINÁLÓ csapat kialakítja azokat a helyeket, amik minden típusú táborhelynek elengedhetetlen tartozékai, (kerítés, tűzhely, szeméttároló stb. ) Ezek helyben maradnak, és a következő táborozó csoport érkezéskor itt találja, majd esetleg tovább bővíti, alakítja saját ötletei alapján.
Pályázatunkat  egy „SZÁLLÁSCSINÁLÓ” csapat számára írtuk ki.

 1. A nyertes csapat megkapja azt a jogot, hogy ő lehet a Berekfürdői Ifjúsági  Tábor első szálláscsinálója, azaz gyakorlatban is kipróbálhatja tervezetének eredményességét, szükség szerint alakítja, finomítja, mígnem egy értékesíthető tervezet válik belőle.
 2. Régies fogalommal ez a csapat lenne egy „ERDEI ISKOLA” , vagy egy „ÉPÍTÓ TÁBOR” építője.
 3. Olyan jogokkal rendelkezne a továbbiakban, amiket ő maga fogalmaz meg.
 4. Tervezetét Interneten népszerűsítjük, aminek alapján a későbbiekben esetleges felkérésre vállalhatna újabb tervkészítést.   

A pályázati anyag témája:
Készítsen egy írásos tervet (az alábbi témakörök szerint), amely alapján egy üres területen kialakítható egy táborhely.

 1. ÉPÍTÉSI TERV
 2. MŰKÖDÉSI FORMA
 3. TÁMOGATÓK FELKUTATÁSÁNAK MÓDSZEREI

A pályázati anyag részletes tartalma:

  1; ÉPÍTÉSI TERV :
   • A táborhely tervezete papíron (rajz, makett fotója, vagy egyéb illusztráció, amik szemléltetik a táborhely elrendezését az egyes kialakítandó állandó, helybenmaradó létesítményekkel )
   • Kialakításának, felépítésének leírása egy Word dokumentumban.
   • Eszköz/anyagszükségletét. ( Lista egy megközelítő anyagszükségletről. Csak és kizárólagosan a területen fellelhető anyagokat használhatjuk: friss, száraz, nád, széna, fa, kő, esetleg vályog) és a szükséges szerszámok, amiket az önkormányzat biztosít. Pl.

   Építmény

   Anyag megnevezése

   Mennyiség

    

   Nyitott sátortető

   Nád
   Rúdak

   pl. 20 m2
   10X 2m,

    

   Asztal, pad

    

    

    

   Szükséges szerszámok:

   Kalapács
   Fűrész
   Ásó stb

    

    

    

   2; MŰKÖDÉSI FORMA:
 • Táborélet, -szervezés általános leírása egy WORD dokumentumban.
  • Névadás, vezetők kiválasztása, táborszabályzat, egyéni, csoportps feladatok közös megvitatása, munkacsoportok kialakítása, szimbólumok pl. zászló tervezet.
  • A táborélet dokumentálásának eszközei (krónikás, munkanapló, fotók, magnófelbvétel, video stb)
  • A táborélet során gyűjtött esetleges kutatási anyag további „értékesítésenek”, népszerűsítésének lehetőségei

 

 • Elképzelések leírása egy-egy meghatározott témájú kutató-tábor számára.
  (Önmeghatározás, névadás, jelképek kiválasztása, egyéb csoport -tartozékok, jelvények, munkafüzet, csapatmunka szervezés stb.), 

  (Alföldkutatás, gyógynövénygyűjtés, ősmagyar, kun, életforma-kutatás, fürdőtörténeti,  helytörténeti stb.)

 • Szabadidő tervezés:

Berekfürdő szabadidős kínálatai pillanatnyilag:
Úszás, teniszezés, horgászat, kerékpározás, túrázás.
Írj egy összeállítást arról, hogy egy lakatlan területen egy csoport milyen sportolási és egyéb szabadidő eltöltési tevékenységeket tud folytatni, ami szórakoztató, kreatív és ugyanakkor csoportépítő hatást fejt ki a résztvevőkre?


3. TÁMOGATÓK FELKUTATÁSÁNAK MÓDSZEREI

Írj le Word dokumentumban néhány olyan ötletet, amellyel támogatókat lehet találni egy-egy tábor lebonyolításához.

 • Hogyan hozhatsz létre megtakarítást? (önerő)
 • Kiktől kérhetsz támogatást? (szülők cége, egyéb cégek, intézmények, termelő egységek)
 • Milyen típusú támogatásokat lehet kérni? ( pl. munkaerő, -szerszám, sportszerek, tartós élelmiszer, tisztálkodó szerek stb. szállítás stb.)
 • Mit adhatsz cserébe? Közmunka, reklám, stb,
 • Milyen felkínálásokat lehet tenni pl. egy önkormányzatnak, vállalatnak különféle támogatásokért? (Pl. közmunka a település szépítésére, reklám, stb.)

Kik pályázhatnak?
Bárki pályázhat, magánszemély, intézmény, csoport stb.
Kik sátorozhatnak?

 • 18 éven aluli fiatalok egy felnőtt jelenlétében, aki felelősséget vállal a csoportért
 • 18 év fölötti fiatalok, akik valamilyen  csoport tagjai, és vezetőjük garanciát vállal a táborban történő eseményekért.

Pályázati űrlap:


A pályázó intézmény (csoport) megnevezése

A pályázó intézmény (csoport) vezetőjének neve, foglalkozása
E-mail címe
telefonszáma

A pályázat összeállításban résztvevő személyek neve
E-mail címe

Amennyiben pályázatuk első helyen végez, vállalják-e a tábor felépítését önkormányzati segítséggel?

Amennyiben vállalja, úgy melyik időszakban 

A WORD dokumentumokat, vagy egyéb számítógépes pályázati anyagot, vagy az esetleges kérdéseket  a olahannamari@t-online.hu címre lehet küldeni.
A pályázat benyújtási határideje:
2008. márc. 31


Tábor igénybevétele pályázati anyag benyújtása nélkül:

 1. A táborhely igénybevétele díjmentes, mindenki saját maga fedezi utazási, ellátási kiadásait, de alapítványunk igyekszik az étkeztetéshez támogatókat keresni, és kisebb településen végzett közmunkáért (kertészkedés, pályakarbantartás, stb.) ingyenes strand használatot, horgászatot, teniszpálya- számítógép-, Internet használatot iztosít.
 2. A táborhelyet bárki igénybe veheti, korlátlan időre, a kihasználtság függvényében, aki ifjúsági tevékenységet végez, vagy a tevékenységet segíti (pl. szülők)
 3. A tábor működését alapítványunk folyamatosan ellenőrzi és kizárólagosan tanuló, ifjúsági csoportok működését engedélyezi. (óvodásoktól egyetemi hallgatókig, fiatal családosok, egyházi,zenei, képzőművészeti alkotó táborok, speciális képzésben résztvevők, művelődési házak, sportegyesületek, alapítványok, stb.Feltétel a szervezettség és a táborvezető megnevezése, alkalmassági jogosítványokkal.
 4. A csoportok az alábbi űrlapon jelenthetik ben alapítványnak azt szándékukat, hogy kívánják igénybe venni a táborhelyet az alábbi adatokkal:

Intézmény , magánszemély neve,
Igazolás arról, hogy ifjúsági tevékenységet végeznek

Táborvezető személy neve, foglalkozása, E-mail címe, telefonszáma

A tábor neve, tevékenysége

Milyen időszakban, hány napra, hány főre igényli a táborhelyet?

Hány fő vesz részt a táborozáson

 1. A tábor végén a résztvevők kötelesek egy néhány oldalas beszámolót készíteni az alapítvány számára, amiben leírják a résztvevők névsorát, korát (esetleg E-mail címét)
 2. Az előzetesen elkészített táborozási ütemtervet
 3. A táborozás során nyert tapasztalatokat, eredményeket, fotókkal illusztrálják, és az év végén ezzel a beszámolóval részt vehetnek az alapítvány által szervezett 

„Külön kövek erős boltban egyesülnek.”


 vetélkedőn.


Jelentkezés a táborhely igénylésére – folyamatos.
Az olahannamari@t-online.hu címen várjuk jelentkezésüket

 

Oláh Anna
Bolyai Pedagógiai Alapítvány alapítója
www.bolyaitestamentum.hu
06-30-366-19-21

                                                             

Berekfürdő általános leírása

.

-- ITM --