Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
Bolyai Műhely Alapítvány

http://www.bolyaimuhely.hu/kozhasznusagi6.asp  

 

1. Általános áttekintő a Bolyai Önképző Műhelyről

Az Önképző Műhely célkitűzése az erkölcsi értékek érzékletes bemutatása, valamint az egyéni és közösségi alkotást segítő képességek fejlesztése a tematika párbeszédre épülő feldolgozásával.

Az Önképző Műhely három éves személyiségfejlesztő programja három évfolyamon, öt csoportban, százhúsz fiatal számára nyújt hathatós segítséget tehetségük kibontakoztatásához, személyiségük kiteljesítéséhez.

A csoportok foglalkozásaikat az Önképző Műhely tanítói javaslatára összeállított és a Programbizottság által jóváhagyott, meghatározott éves tematika szerint tartják. A foglalkozási év szeptemberben indul és a következő év június végéig tart. A havonta egy teljes napot felölelő úgynevezett rendes foglalkozások mellett a csoportok tagjai részt vesznek fakultatív foglalkozásokon, az Intranet szerkesztősége által szervezett teadélutánok eseményein, valamint az Alapítvány nagy rendezvénysorozatán, a Bolyai Műhely Beszélgetések alkalmain. Igény és lehetőség szerint az éves programot színesítik színház-, koncert- és múzeumlátogatások, valamint a nagyon kedvelt csoportkirándulások. Az éves program kiemelkedő eseményei az évnyitó tábor, a karácsonyi vacsora és az évzáró rendezvény.

Az új évfolyam tagjai az Intranet-rendszeren évenként meghirdetett pályázatkiírást követően, felvételi eljárás során kerülnek kiválasztásra.

2. A Bolyai Önképző Műhely metodikájáról

A Bolyai Műhely visszanyúl a görög kultúra aranykorának hagyományaihoz, amikor az oktatás központi metódusa a dialógus volt. Kis csoportokban, egy témáról vitatkozva tanító és tanítvány együtt keresik az igazságot, és ezen az úton egymást kölcsönösen alakítva jön létre az együtt-gondolkodás, az együtt-cselekvés új lehetősége. E módszer segítségével a diákok elsajátítják az alkotó gondolkodás eszközét, amely nélkül nincs igazi felfedezés, igazi művészi vagy tudományos tett. Miközben tanulnak együtt alkotni, szinte észrevétlenül kialakulnak egy a hagyományostól eltérő csapat körvonalai, ahol mindenki az egyénisége legjobbjával járul hozzá a sikerhez, s nem külsőleg kényszeríti valaki egy gépezetben lévő csavar szerepköreinek végrehajtására.

Organikus alkotó közösségek létrehozása természetesen nem könnyű dolog, és egyáltalán nem könnyen mérhető az eredmény. Egy ilyen folyamatban, ahol mások a szabályok, a diák számára önnön személyisége építésének másfajta dimenziói tárulnak fel, mint a hagyományos rendszerben.

Amikor telefonokon kérik a tanárokat ismerősök és ismeretlenek, akik a gyermekeiket ide szeretnék eljuttatni, mert hallották, „ez egy csoda”, amikor az intranetes tagok csak arról faggatóznak, mikor vehetnek részt újra valamelyik nyitott rendezvényen, de leginkább az izgatja őket: miként lehetne a Bolyai Műhely elveit végre sok helyen megvalósítani, akkor érezzük, hogy az út, amelyet felvállaltunk jó és követhető. Mert hatalmas az éhség az együttműködő emberi viszonyok újraalkotására, egy újfajta, de nagyon is hagyományos nevelési mód felélesztésére, amikor döntő szerepet játszik a minőségi személyes kontaktus.

Ez a mód a nagyon intelligens, kiemelkedő gyermekek számára könnyen lehetővé teszi az azonosulást. Sokkal kevésbé tehető ez átlagos pedagógusokkal. Akik nem próbálták, azok számára elképzelhetetlen, hogy a hagyományos autoriter módszereket elvetve, az előadástartás kényelmes pozícióját meghaladva, mennyire nehéz felkészülni egy ilyen beszélgetésre, ahol a spontán kérdések és izgalmas kitérők egymástól távol eső tantárgyak, tudományágak, kultúrák közt igényelnek gyors hídverést. Nem csupán ténybeli tárgyi ismereteket követel ez a fajta nyitott dialógus, de új összefüggések felfedezését is szüntelenül magában hordja. S ez benne a szép, mivel így válik minden találkozó egyszerivé, egyedivé, meg nem ismételhetővé. A tanárok részéről ez nem csupán hosszas és bonyolult elő-felkészülést kíván, de hatalmas odafigyelést, gondos öncenzúrát, hogy ne váljék a dialógus túlzottan irányítottá, ne nyomja el egyéniségével a gyermekek alkotókedvét, de azért mégis megvalósítsa azokat a tudatépítő motívumokat, amelyeket kitűzött.

2003 őszén lezárult a Bolyai Önképző Műhely harmadik évfolyama. Ezzel a senior csoport lett az első generáció, amelyik befejezte a formális képzés teljes ciklusát. A Kuratórium javaslatára kialakult az a gyakorlat, hogy egy esszé formájában egyéni és egy, az Ország jövőképét bemutató tanulmány formájában, kollektív záró-dolgozat készült. A dolgozatok értékelése után csak megerősödött a tanítókban az a vélemény, hogy a személyes kapcsolatokat és a közvetlen alkotásra serkentő dialógus módszerét nem szabad feladni, semmi áron. Az alkotókedvet kell növelni.

 

-- ITM --