Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
Romániai Magyar Szó

2002.12 .06

A civil társadalom rendezvénye volt (Marosvásárhely) *

Lassan két éve lesz annak, hogy Marosvásárhelyen több intézmény és civil szervezet összefogott, és igen gazdag tervet dolgozott ki arra nézve, hogy a város miként ünnepelje a világhírű tudóst, neves matematikust, akinek élete több pontján érintkezett Marosvásárhellyel. A szervezők két év alatt szinte minden hét keddjén találkoztak, hogy megbeszéljék a további lépéseket. A rendezvénysorozat végére december 15-én kerül pont, amikor - Bolyai János kétszázadik születésnapján - a vásárhelyi Bolyai téren leleplezik a pszeudoszféra-emlékművet. Az esemény előtt megszólaltatjuk azokat, akik oroszlánrészt vállaltak a munkából. Záró körképünk vendégei: Csegzi Sándor, Marosvásárhely alpolgármestere, aki mozgatórugója volt az eseménysornak; dr. Jung János, aki az országos Bolyai János Társaság alelnöke, a marosvásárhelyi kirendeltség elnöke; vendégünk dr. Kiss Elemér professzor, jeles Bolyai- kutató. A velük készült beszélgetés holnapi, hétvégi számunkban olvasható.
(Máthé Éva)

* * *

(nk)
Miközben Marosvásárhely a Bolyai-év hétvégi nagy záróeseményeire készül, tudós reprezentánsai a többi emlékrendezvényről sem feledkeznek meg. December 13- án, pénteken Bukarestben a Román Tudományos Akadémia szervez igen rangos ülésszakot . Az akadémia aulájában zajló tisztelgő megnyilvánuláson, melynek címe magyar fordításban Bolyai János-bicentenárium - A nemeuklideszi geometriák, tegnap és ma, jeles akadémikusok, egyetemi professzorok, kutatók,elméleti matematikusok tartanak értekezéseket a 200 éve született Bolyai tanáról, gondolkodásáról, szellemiségéről, életműve jelentőségéről. Az előadók közt lesz Kiss Elemér, városunk nagyrabecsült Bolyai- szakértője, aki a Bolyai-kéziratokról terjeszt elő dolgozatot. A Magyar Tudományos Akadémia vásárhelyi kültagja a közelmúltban az Amerikai Egyesült Államokban járult hozzá a zseniális matematikus munkásságának népszerűsítéséhez, New Brunswickben a tekintélyes Rutgers Egyetemen beszélt meghívott előadóként Bolyairól. A fővárosi rendezvényen a Bolyai-év marosvásárhelyi kezdeményezői nevében Csegzi Sándor alpolgármester emléklapot ad át két kiváló román matematikusnak, Marius Iosifescu és Radu Miron akadémikusoknak, akik városunk vendégeiként is felvállalták a jubileum eszméinek terjesztését. Szombaton Bolyai János szülővárosában, Kolozsváron is nagyszabású megemlékezésekre kerül sor. A délelőtti tudományos tanácskozáson közreműködik Kiss Elemér és Weszely Tibor marosvásárhelyi Bolyai-kutató is. Este az Állami Magyar Operában lesz tisztelgő díszelőadás. A rendezvény díszvendégei közül többen vasárnap átjönnek a marosvásárhelyi megnyilvánulásokra, a délután 4 órakor kezdődő emlékmű- avatásra és a 18 órától zajló kultúrpalotai emlékestre. Ezeket az eseményeket következő lapszámainkban részletezzük

* * *

A Bolyai-év rendezvénye a marosvásárhelyi Bernády Ház pénteken nyíló kiállítása is. A Képzőművészek a Bolyaiakról című jubileumi tárlat válogatást mutat be a Bolyai Művészeti Akadémia, a Bolyai Alkotótábor festő, szobrász, grafikus részvevőinek munkáiból, valamint más helyi alkotók műveiből, melyek a 200 éve született nagy tudós és apja egyénisége, szellemisége előtt tisztelegnek . Megnyitó december 13-án, 18 órakor .

(Bukarest)

* December 13-án, pénteken délelőtt 10 órától a Román Akadémia matematika szakosztálya az intézmény bukaresti székházának aulájában (Calea Victoriei 125.) A nemeuklideszi geometria tegnap és ma címmel tudományos ülésszakot szervez abból az alkalomból, hogy kétszáz éve született a nagy matematikus. A megnyitó beszédet Marius Josifescu akadémikus mondja el, majd előadást tart többek között Radu Miron akadémikus, Solomon Marcus akadémikus, dr. Kiss Elemér professzor, Ilie Parvu professzor, Kostake Teleman , Stefan Berceanu , Mihai Visinescu , Marin Turlea és más jeles hazai matematikusok. (Máthé Éva) (Marosvásárhely)

* A Bolyai-év rendezvénye a marosvásárhelyi Bernády Ház pénteken nyíló kiállítása is. A Képzőművészek a Bolyaiakról című jubileumi tárlat válogatást mutat be a Bolyai Művészeti Akadémia, a Bolyai Alkotótábor festő, szobrász, grafikus részvevőinek munkáiból, valamint más helyi alkotók műveiből, melyek a 200 éve született nagy tudós és apja egyénisége, szellemisége előtt tisztelegnek. Megnyitó december 13-án, 18 órakor . Vasárnap a marosvásárhelyi bicentenáriumi rendezvénysorozat két jubileumi eseménnyel zárul: 16 órakor a Bolyai téren kerül sor a Pszeudoszféra emlékmű leleplezésére, majd 18 órakor kezdődik a Kultúrpalota nagytermében az ünnepi emlékest, ahol megelevenednek a Bolyai-év legfontosabb eseményei, és emlékérmeket, díszokleveleket is kiosztanak. Az ezt követő zenés irodalmi műsort Kovács Levente rendezte. A Tompa Miklós Társulat művészei és a Színművészeti Egyetem néhány diákja, valamint a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenészei tolmácsolásában hangzanak el a Bolyaiak szellemiségéhez közelálló versek, prózai részletek és zeneszámok. (Máthé Éva) (Kolozsvár)

* December 14-én délelőtt 11 órakor a Bolyai Farkas Líceum dísztermében emlékműsort tartunk. Fellépnek: Illyés Kinga, Kozsik József színművészek, Molnár Tünde orgonaművész, a Bolyai Farkas Líceum és a Református Kollégium tanárainak vegyes kara, vezényel Csíki Ágnes, és diákok. Ez alkalommal Érdemoklevelet nyújtunk át a nyugalomba vonult tanárainknak és azoknak a családoknak, akik folytatólagosan több generáción át diákjai voltak iskolánknak. Ugyanakkor megemlékezünk elhunyt tanárainkról. A műsort követően a résztvevők felavatják Hegyi Lajos emléktábláját az iskolában és megkoszorúzzák a Bolyaiak sírjait a református temetőben. Szervezők: Református Kollégium - Bolyai Farkas Líceum Öregdiákok Baráti Köre Bolyai Farkas Líceum Református Kollégium

* (nk) December 15.

Vasárnap emlékműavatás
Bolyai János születésnapja.

A magyar és egyetemes tudományosság nagy alakja, Marosvásárhely jelképhordozó, zseniális fia 200 esztendeje született. Vasárnap, az évfordulón tetőzik a bicentenáriumi rendezvénysorozat, mely a város polgármesteri hivatala kezdeményezte Bolyai-év keretében sokrétűen és rangos hazai, illetve külföldi személyiségek részvételével mutatta fel a tudós matematikus korszakos jelentőségű életművét. A kiemelt fontosságú marosvásárhelyi megnyilvánulások két jubileumi eseménnyel zárulnak: délután 4 órakora Bolyai téren kerül sor a Pszeudoszféra emlékmű leleplezésére, 18 órakor kezdődik a Kultúrpalota nagytermében az ünnepi emlékest. Csegzi Sándor alpolgármester, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság marosvásárhelyi fiókjának elnöke, az elmúlt hosszúidőszakban szervezett sok tudományos tanácskozás, emlékülés, vetélkedő, kiállítás és más rendezvény, valamint az emlékműállítás fő szorgalmazója részletezte olvasóink számára a két vasárnapi momentumot. 16 órára a Bolyai tér Gecse utcai részére várják a város tisztelgő lakóit. A leleplezendő emlékmű, a Bolyai János elméletének szemléltetését segítő alakzat, a pszeudoszféra témájából ihletődött monumentális térkompozíció Horváth Sándor helybeli matematikus pályázatnyertes terve alapján készült. A márvány, rozsdamentes acél, műgyanta és több más különleges anyag és megoldás felhasználásával megvalósuló mű jeles szakemberek közreműködésével, ügyszerető emberek támogatásával jött létre, és remélhetően a város újabb vonzó különlegességévé válhat. Jelentőségét a városi és megyei önkormányzat vezető képviselői, Bolyai- kutatók és kulturális személyiségek méltatják a szoboravatáson. Fellép a Református Kollégium kórusa. Este 6 órától, a Kultúrpalotában zajló emlékesten megelevenednek a Bolyai-év legfontosabb eseményei, és emlékérmeket, díszokleveleket is kiosztanak. Az ezt követő zenés irodalmi műsort Kovács Levente rendezte. A Tompa Miklós Társulat művészei és a Színművészeti Egyetem néhány diákja, valamint a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenészei tolmácsolásában hangzanak el a Bolyaiak szellemiségéhez közelálló versek, prózai részletek és zeneszámok.

Forras - Nepujsag 

Vasárnap avatják a Pszeudoszférát
(nk)

A tél, a nagy hideg nem kedvez a szoborállításnak, szabadtéri megemlékezésnek, Bolyai János azonban e szép, de zord évszakban látta meg a napvilágot, a főhajtó utódoknak ehhez kell igazodniuk. Akármilyen is az időjárás, az emlékmű megálmodói, élen Csegzi Sándor alpolgármesterrel és a szobortervező Horváth Sándor matematikussal, bíznak benne, hogy a nagy tudós születésnapjának 200. évfordulóján, december 15-én minden rendben lesz, az emlékmű úgy vár majd a leleplezésre, hogy hiánytalanul eleget tesz az alkotói elképzeléseknek, és a marosvásárhelyiek is szép számban megtisztelik jelenlétükkel az eseményt. Az utóbbi remény annál is inkább indokolt, mivel Horváth olyan köztéri művet igyekezett létrehozni a Pszeudoszféra témára, amely Bolyai újító elméletéhez is méltó, monumentális is, ugyanakkor viszont emberközeli, a város lakóit vonzó, maga köré gyűjtő, barátságos gyülekezőhellyé válhat. Sokan fogtak össze, hogy a szoboridejében és az elvárások szintjén elkészüljön, s a hármas tagolású kompozíció a piramisszerű márványtalapzat, a rajta nyugvó rozsdamentes acél térszerkezet és benne a műgyanta harangként jelentkező pszeudoszféra -megteremtse a szemnek, szívnek, észnek kedves harmóniát, tudomány és művészet kiegyensúlyozott egységét. Hogy ez mennyire sikerült, azt az érdeklődők a vasárnap délután 4 órakor kezdődő avatóünnepségen, a Bolyai téren eldönthetik. Utána este 6 órától a Kultúrpalotában is tiszteleghetünk a magyar és az egyetemes tudományosság óriásának személyisége előtt. Az emlékműsorban a Bolyai- szellem irodalomban, zenében tükröződik vissza, a műsorszámok tolmácsolói Győrffy András és Sebestyén Aba színművészek, Bodolai Balázs és Tankó Erika színművészeti hallgatók, Molnár Tünde orgonaművész és a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekara Szőnyi Zoltán vezényletével. A Kovács Levente rendezte előadás műsorvezetője Nagy Miklós Kund publicista. Az est folyamán emlékplakettek és emléklapok átadására is sor kerül.

* Farkas Gyula Egyesület a matematikáért és informatikáért december 14- én Bolyai János győzelme címmel rendezvény sorozatott tart. Ünnepi megemlékezés 10.00 órakor az Egyetemiek Háza kistermében, részt vesznek Kiss Elemér: Bolyai János az újabb kutatási eredmények tükrében; Benkő Samu: Bolyai és Kossuth ; Oláh-Gál Róbert: Ismeretlen fejezetek Bolyai János életében; KolumbánJózsef: Bolyai János győzelme ; Toró Tibor: Bolyai János és Temesvár ; Weszely Tibor: Bolyai János művének fogadtatása ; Győry Kálmán és oska Tamás: A Bolyai Díjakról . 15.30 órakor Bolyai János szülőházára koszorút helyeznek el. 18.00 órakor díszelőadás lesz a Magyar Operában, részletek hangzanak el Németh László, Tabéri Géza, Lászlóffy Aladár, Kölcsey Ferenc, Babits Mihály szövegeiből és verseiből, valamint Bartók Béla, Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Hubay Jenő, Niccolo Paganini, Erkel Ferenc és Lászlóffy Zsolt zeneműveiből. Fellépnek: Csép Sándor, Albert Júlia, Búzás Páll, Sebesi Karen Attila, Madarász Lóránt, Szeibert István, B. Konrád Erzsébet, Molnár Mária. Díszmeghívott Ruha István érdemes művész,. Közreműködik a Concordia vonósnégyes, a magyar Opera zenekara és énekkara. (Csomafáy Ferenc) (Temesvár) * December 16-án, hétfőn, Bolyai János születésének 200 évfordulója alkalmából EMLÉKÜNNEPSÉGRE kerül sor Temesváron, a Nyugati Tudományegyetem Zenekonzervatóriumának Orpheum termében . Az RMDSZ és a TECHNÉ egyesület szervezésében 16,30-kor kezdődő rendezvényt Fórika Éva önkormányzati képviselő nyitja meg, majd Toró Tibor professzor, az MTA külső tagja tart előadást A semmiből egy új más világot teremtettem címmel. Mátray László színművész Bolyai János erdélyi költők verseiben című ünnepi műsora után a résztvevők megkoszorúzzák a világhírű magyar matematikus emléktábláját a Bolyai János utcában. (Pataki Zoltán)

*** (vajda)
Bolyai János születésének 200. évfordulóján a Bolyai téren felavattáka nagy matematikus alkotásából ihletett köztéri szobrot, a Pszeudoszférát. Ez az ünnepi pillanat az idei Bolyai-év zárórendezvényének egyik mozzanata. A szobor állítását kezdeményező Csegzi Sándor ezúttal csak a házigazda szerepét vállalta, az egybegyűltek köszöntésére dr. Dorin Florea polgármestert kérte fel. A polgármester többek között kifejtette: a köztéri alkotás szimbóluma kell legyen a városnak, hiszen ahogy a Bolyai párhuzamosai metszik egymást, úgy a város polgárainak is közük van egymáshoz. A szobrot a Református Kollégium Csíky Ágnes vezette kórusa előadásában elhangzó Örömóda hangjaira leplezte le Csegzi Sándor és Dorin Florea. Virág György, a megyei tanács elnöke román, majd magyar nyelvű felszólalásában hangsúlyozta: Bolyai gondolataival meghaladta korát, őt igazán csak az utókor fedezte fel és értékelte, nekünk, mai marosvásárhelyieknek pedig kötelességünk ezt a szellemet ápolni, megőrizni. A szobrot Nagy Miklós Kund, lapunk munkatársa méltatta. Elmondta: alkotójának, Horváth Sándor matematikusnak köszönhetően van néhány titokzatos és furcsa rejtélye, ami miatt a tér, ahova került, valóságos zarándokhely lehet, hiszen tulajdonképpen egy mágikus Bolyai- háromszöget - a középiskola, a Teleki Téka és most már a Pszeudoszféra - zár be a mű. A rendezvény díszmeghívottja, Alexandru Mironov az UNESCO romániai szervezetének titkára büszkén jelentette ki, hogy a világ első matematikai műemléke előtt áll, s felkérte a polgármesteri hivatalt nyújtson be egy kérést azért, hogy a Bolyai teret nyilvánítsák a világörökség részévé. Ezt követően dr. Kiss Elemér és Weszely Tibor Bolyai-kutatók képletesen köszönetet mondtak a Bolyaiaknak, hisz általuk Marosvásárhely bekerülhetett a világ tudományos körforgásába, s messze földön is ismertté vált. A Pszeudoszféra köztéri szobra most már valóban erkölcsi jóvátétel lehet Bolyai Jánossal szemben, akit kora nem értékelt, s az 1860. január 29-i temetésén csupán három ember kísért ki a református temetőbe. Végül Csegzi Sándor alpolgármester megköszönte mindazoknak, akik anyagilag, erkölcsileg támogatták a szobor kivitelezését, s meghívta a jelenlevőket a Kultúrpalotában 18 órától kezdődő Bolyai-emlékestre.

* * * /Vajda György/
A Bolyai-évet és a jubileumi rendezvénysorozatot bensőséges ünneppel zárták Marosvásárhelyen a nagy matematikus nevét viselő líceumban is. A Református Kollégium - Bolyai Farkas Líceum Öregdiákok Baráti Köre , a líceum és a református kollégium vezetősége szombaton délelőtt az iskola dísztermében azoknak köszönte meg a munkáját, akik hozzájárultak a Bolyaiak, az iskola szellemének a fenntartásához. Oktatói tevékenységükkel, diákként, vagy később az életben különböző pályákon a nagynevű alma mater hírnevét öregbítették. Kirsch Attila, az Öregdiákok Baráti Körének elnöke felsorolta mindazok nevét, akik elsősorban lehetővé tették azt, hogy az idén olyan gazdag eseménysorozattal emlékezzenek a két Bolyaira. S itt a tudományos konferenciák, tantárgyvetélkedők mellett megemlítette az emlékszoba-avatást Bólyán, a képzőművészeti tábort, az öregdiák- világtalálkozót, s nem utolsósorban a magyar és román akadémiák közös emlékülését, amelyet megtisztelt jelenlétével Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke is. Bálint István igazgató rövid beszédében kiemelte: a Bolyai-év mindenképpen a tudományos, oktatói szellem újjáélesztése volt. A Bolyai líceumot ma nemcsak egy iskolaként kell említsük. Az egész erdélyi magyarság önálló oktatási intézményrendszerének példaképe, valóságos fellegvára kell legyen. S hogy nemcsak múltja, jelene, hanem jövője is van a Bolyainak, azt igazolja az, hogy sikerült végre elérni, valóban kizárólag magyar intézményként folytathatja majd tevékenységét e - mondhatni már -világhírű iskola. Mátyás Zoltán öregdiák Simonyi János versével köszönte meg a jelenlevő volt tanárainak hajdani fáradságukat. Sokuknak a szervezők elismerő oklevelet adtak át. Hasonlóan post mortem diplomákat kézbesíthettek azon oktatók hozzátartozóinak, akik sajnos nem érhették meg a jubileumi rendezvényt. A dr. Bodor Miklós , Amerikában élő magyarországi gyógyszerészprofesszor, akadémikus adományát kezelő dr. Tőkés Béla a Bodor Alapítvány nevében 250 dollárral jutalmazta a líceum legjobb diákját. A díjat Kovács Éva Ildikó XII. osztályos tanuló vette át. Ezt követően dr. Kelemen Atilla szólalt fel, olyan volt bolyais diákként, akinek - vallomása szerint - hét nemzedéki felmenői az ódon kollégium falai között nevelkedtek. A politikus beszédét követően a szervezők a többnemzedékes volt bolyais diákok családjainak adtak át oklevelet. A műsor zárásaként Dáné Károly matematikatanár az 1989-es forradalomban elhunyt Hegyi Lajos kiváló matematikus zsenire emlékezett, majd a résztvevők és a mártír szüleinek jelenlétében leleplezték a díszterem mellett felállított Hegyi Lajos-emléktáblát is. Illyés Kinga és Kozsik József színművészek, Demeter Zoltán és Bartha Zoltán diákok alkalomhoz illő versösszeállítása , valamint Molnár Tünde orgonaművész, illetve a Csíky Ágnes vezette református kollégiumi tanárok vegyes kara előadása növelte a szombati rendezvény művészeti színvonalát, rangját. Legvégül megkoszorúzták a két Bolyai sírját a református temetőkertben.

* * *

forras Nepujsag , 2002. december 17 .

Méltó megemlékezés -vagy- Vasárnap a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében szervezett gálaesttel zárult a megyeszékhelyen a Bolyai-év, amelyet Bolyai János születésének 200. évfordulója alkalmából kezdeményeztek. A meghívottak először fotók segítségével tekinthették át a gazdag eseménytárt, a rendezvénysorozat fénypontjait. Csegzi Sándor alpolgármester az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Maros megyei fiókjának elnöke megköszönte mindazoknak a munkatársaknak, a "csapatnak" az erőfeszítéseit, amely felsorakozott mögéje és kezdeményezésének kivitelezésében segítették. Emlékplakettet és díszokleveleket kaptak mindazok, akik munkájukkal jelentősen hozzájárultak a Bolyai-év sikeréhez. A Pszeudoszféra köztéri emlékmű felavatását s a Bolyai-év zárórendezvényét üdvözölte levelében Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke, Marius Josifescu, a Román Tudományos Akadémia alelnöke, majd Győry Kálmán, a Magyar Tudományos Akadémia matematika szakosztályának elnöke Vizi E. Szilveszter, az MTA elnökének, gondolatait tolmácsolta. Az ezt követő művészeti műsort Bodolai Balázs vezette be, aki Bolyai János levelének önvallomásos sorait olvasta fel. A színművészeti egyetem hallgatója mellett fellépett még Győrffy András színművész, valamint Sebestyén Aba és Tankó Erika színihallgatók, Molnár Tünde orgonaművész. Az estet a marosvásárhelyi Filharmónia Szőnyi Zoltán vezényelte szimfonikus zenekara zárta, azzal a zeneművel - Beethoven Egmont nyitányával -, amelyet annak idején - a műsorvezető Nagy Miklós Kund szerint -, akár Bolyai János is hallgathatott. A Pszeudoszféra talapzatán áll:  

"Hódolat a szellem szabadságának az igaz gondolat egyetemességének, a tér tudományának."  

Az utókor 2002-ben, a nagy matematikus születésének 200. évfordulóján a zsenihez méltóan emlékezett Bolyai Jánosra.

****

Románia Magyar Szó www.hhrf.org/rmsz

2002. december 17.

Miénk a tér! (Marosvásárhely)

* Azt hittük, hogy vasárnap délután, a matematikus lángelme születésének kétszázadik évfordulóján már semmi újat nem tudunk mondani, javasolni Marosvásárhelyen a Bolyai János Emlékév kapcsán, hogy mindenki kifogyott az ötletekből, s már csak pontot kell tenni egy két évig bővülő, hosszú mondatra, melyben benne van minden rendkívüli rendezvény... És mégis az abszolút újdonság erejével hatott egy kívülálló, egy bukaresti értelmiségi javaslata.. Alexandru Mironov, ismert közéleti személyiség, aki most éppen az UNESCO hazai bizottságának főtitkára, azt javasolta: Marosvásárhely tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a Bolyai Farkas Líceum, a két Bolyai szobra, a Teleki-Bolyai Könyvtár és Múzeum, és immár a Pszeudószféra emlékmű által behatárolt teret nyilvánítsák a világörökség részévé. Nincs ebben semmi túlzás, és egyáltalán nem kivitelezhetetlen a javaslat. Másrészt Mironov úr, aki jelenlétével megtisztelte az emlékmű- leleplezését, azt is javasolta: a tér hatalmas fái egyikén egy kis táblán legyen feltüntetve a legendás Bolyai-felfedezés képletbe tömöríthető lényege...A mintegy 2-300 egybegyűlt marosvásárhelyi (zömmel magyar ajkúak) elégedetten nyugtázta, hogy Dorin Florea polgármester tört magyarsággal ugyan, de két mondat erejéig anyanyelvükön köszöntötte őket. Virág György, a Maros Megyei Tanács elnöke nem mulasztotta el kimondani: attól még nem lesz valaki ízig- vérig marosvásárhelyi, ha a máshonnan érkezvén megszerzi a vásárhelyi buletint... (személyazonossági). A marosvásárhelyi minőséget csak az mondhatja magáénak, aki ismeri és megbecsüli a város hagyományait. Ugyanakkor mélységesen elítélte azokat, akik elvitatják a város magyarságának azon jogát, hogy emlékhelyeket létesítsen a nagy elődök számára. Nagy Miklós Kund, a Népújság főszerkesztő-helyettese a Horváth Sándor matematikus által megálmodott, mesteremberek által kivitelezett emlékművet méltatta, magyarázta. Majd szintén a szobornál dr. Kiss Elemér, és dr. Weszely Tibor Bolyai- kutatók méltatták a nagy tudóst. Majd immár pazar esti megvilágításban felragyogott a különös, izgalmas, sejtelmes emlékmű. Ezek után a marosvásárhelyi Kultúrpalota hétszáz férőhelyes koncert termében ért véget a Bolyai János Emlékév. Nagy Miklós Kund lapszerkesztő sorra szólította a színpadra a fő szervezőket, az emlékmű kivitelezőit, a szponzorokat, akik emléklapban, emlékplakettben részesültek. Színművészek tolmácsolták Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök, a Román Akadémia üzeneteit. A Magyar Tudományos Akadémia elnökének, Vízi É. Szilveszternek az üdvözletét Győri Kálmán akadémikus, az MTA matematikai részlegének elnöke tolmácsolta. Fellépett Molnár Tünde orgonaművész, valamint a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenekara, és színművészek, színi növendékek: Bodolai Balázs, Györffy András, Sebestyén Aba, Tankó Erika. Az est rendezője Kovács Levente volt. A marosvásárhelyi magyarság képviselői, azok az értelmiségiek, munkások, tanulók, akik eljöttek a Bolyai-emlékmű felavatására, joggal érezték úgy, hogy a város magyarsága egy olyan kegyhellyel gazdagodott, amely most teljesedett ki, amelyet nem vehet el tőlük senki. Most, amikor egyre-másra bankok, üzletházak nyelik el a múltat, annak tárgyi emlékeit, s lépten-nyomon a pénz birodalma terjeszkedik, a Bolyai tér remélhetőleg örökre a miénk immár, az erdélyi magyar és Bolyai által az egyetemes kultúráé, tudományé. Illesse ezért köszönet a szervezőket, mindenek előtt Csegzi Sándor alpolgármestert, aki szívós kitartással, dicséretes következetességgel magával tudott ragadni maroknyi társat.
(Máthé Éva)

 

-- ITM --