Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
A BOLYAI TESTAMENTUM honlapról

A www.bolyaitestamentum.hu honlap egyidejűleg több célt szeretne szolgálni.

 1. célkitűzéseinek megvalósítása az elektronikus adatfeldolgozás, kapcsolattartás eszközeivel,
 2. elképzeléseink szerint akár a céltudatosan, akár a véletlenszerűen idelátogató böngésző új adatokkal gazdagíthatja majd a Bolyaiak iránti érdeklődését:
  • elolvashatja, tanulmányozhatja Bolyai Farkasnak a Marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtárban lévő teljes kézirat-katalógusát,
  • felhasználhatja különféle művelődéstörténeti tanulmányokhoz (közel két tucat témakörben) a Bolyai Farkas kézirathagyatékából kibetűzött és itt közreadott szövegeket,
  • olvashat friss Bolyai- irodalmat, olyat, ami az utóbbi időben jelent meg nyomtatásban, olyat is, ami megjelenés előtt áll, de lesznek első ízben kifejezetten ezen az oldalon megjelenő tanulmányok is,
  • megtalálhat olyan internetes címeket, ahol részletesebben tájékozódhat a Bolyaiak munkásságát kutatók publikációiról,
  • ellátogathat Európa legjelentősebb Bolyai-emlékhelyeire Bólyától Bécsen, Olmützön át Göttingáig,
  • tájékozódhat a 2002-es Bolyai-év kiemelkedőbb rendezvényeiről, kiadványairól,
  • találkozhat az utóbbi években felbukkant fiatal Bolyai-kutatókkal és megtekintheti ezek publikációs-, vagy konferenciákon elhangzott előadásaik listáját,
  • matematikát oktató pedagógusok, matematika tanárok egy kis ízelítőt kaphatnak a Bolyai-geometria oktatási módszereiről - azokról az oktatási kísérletekről, amelyek keretében már az egészen fiatal, 12-15 év körüli, tanulók is megismerkednek a nem-euklideszi geometriák néhány fontos gondolatával,
  • eligazítást kaphatnak a Bolyaiak nevét viselő díjak, ösztöndíjak, pályázatok labirintusában,
 3. megkíséreli áttekinteni (a teljesség igény nélkül) a térben, időben nehezen átívelhető Bolyai- kutatás, az egyre terebélyesedő Bolyai-kultusz, a legújabb Bolyai-irodalom eredményeit,
 4. kívánja bevonni az ide látogató olvasókat ennek a gyűjteménynek a folyamatos frissítésébe úgy, hogy az általuk ismert, és oldalunkon nem szereplő- újabb adatokra felhívják a figyelmünket,
 5. a honlapunkon böngészők sok hasznos adatokra lelnek a magyarság, szűkebben az erdélyi magyarság művelődéstörténetének számos területéről.

A BOLYAI TESTAMENTUM - a két Bolyai közel 20000 oldalnyi kéziratát jelenti. A teljes hagyaték tudománytörténeti értékét egyelőre csak sejteni lehet, mert ez idáig mindössze egy töredékét sikerült kibetűzni és értékelni. A kéziratok tartalma, tudományos értékelése iránt már közel másfél évszázaddal ezelőtt komoly nemzetközi érdeklődés mutatkozott Rómától Bordeaux-ig, Texastól Tokióig. Szerencsére mindenkor akadt egy-egy „Bolyai-megszállott”, aki dacolva a nehézségekkel, a közönnyel, az értetlenséggel, szorgalmazta a Bolyai-kutatást. Ennek ellenére a 200 éves Bolyai János kéziratait (közel 15000 oldal) még sűrű homály fedi. A Bolyai kutatás legnagyobb hiányossága az, hogy nem került kiadásra egy olyan tárgymutató, amiből az egyre népesebb kutatói kör megismerhetné a János kéziratainak jelzet szerinti tartalmát.
A kortárs Bolyai kutatók száma elenyészően kevés ennek a kéziratmennyiségnek a feltárásához.

Honlapunk igazi célja felhívni a világban szerteélő magyar oktatóknak, diákoknak, doktorandusoknak, kutatói ösztöndíjasoknak, magánszemélyeknek a figyelmét a még feltáratlan "kincsekre"- ahogyan Kiss Elemér nevezi a Bolyaiak leírt gondolatait.

Felhívás Bolyai-kutatásra

Bolyai Farkas kézirat-katalógusa folyószámozással közreadja a teljes Bolyai Farkas kézirat-repertóriumot.
A már kibetuzött iratokhoz hozzácsatoltuk a kibetuzött szöveget is, azok esetleges megjelenési helyét.
A Bolyai kéziratokban tárgyalt témakörök

-- ITM --