Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum

Bolyai kéziratfeldolgozás

Bolyai Farkas marosvásárhelyi kéziratkatalógusa


Jelzet

Szerző, dátum

Irat tartalma

Oldalak/ lapok száma

Megjelenés 1

1

B.F.

"Sclaphaphia antiquitatum romanorum." (Összefűzve) Borítóján idegen írással: "Római régiség. Bolyai Farkas."

65/118

 

2

B.F.

"Sidó régiségtan" (Összefűzve)

66/130

 

3

B.F.

"Historica ecclesiastica Veteris Testamenti. 1793" (Összefűzve) Valószínűen Szathmári Papp Mihály előadásai.

93/186

 

4

B.F.

" Musika (zenészet) a szív szószollója, a belső világ nyelve, ahol a külsőnek minden nemzeti szótárjai elfogynak, s ez egyedül minden nemzet érzékeny lelkének köznyelve. " Zenészeti tanulmány.

22/44

Gulyás Károly (Pál?): Math. és Phys. Lapok. Budapest, 1913, 401-426. Benkő András: A Bolyaiak zeneelmélete, Bukarest, 1975.

5

B.F.

Fogalmazványok a zenészeti tanulmányhoz.

4/8

 

6

B.F.

Vegyes zenészeti feljegyzések.

9/18

 

7

B.F.

Vegyes zenészeti feljegyzések.

2/4

 

8

B.F.

Vegyes zenészeti feljegyzések.

2/4

 

9

B.F.

"Hamlet: Az evés mellett. Nem ahol ő eszik, hanem ahol őt eszik." Részlet a Hamletből, versfogalmazványok, fordítások,

1/2

 

10

B.F.

Versrészlet

1/2

 

11

B.F.

"Az Ahnfranból..." Német költő vesének másolata.

1/2

 

12

B.F.

Versfogalmazvány, hátoldalán borászati eljárás leírása

1/2

 

13 B.F. " Egy s más anekdotnak s társaságbéli beszédeknek matériai melyeket jegyezni kezdettem egy darab időtől fogva, amit hallottam itt, amott" (Összefűzve) A 44. old hátoldalán "Epitaphum" szó után Bolyai János bejegyzése: "HIC IACET NEWTON" 46/92  

14

B.F.

"Elébb a phenomen, aztán a mód, végere magyarázat s a haszon..." Feljegyzések a messmerizmusról.

3/6

Oláh Anna: A magnetizáló. In: Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas, Akadémiai Kiadó, 2002. /A továbbiakban Erdélyi tudós /

15

B.F.

"A gyertya-tartó minél kisebb arányú legyen" , "A szemvíz erejét érzés szerint diluálni." Emlékeztető feljegyzések, kemencevázlatok

1/2

 

16

B.F.

Feljegyzések az elektromosság gyógyhatásáról

2/4

Oláh Anna: A magnetizáló. In: Erdélyi tudós

17

B.F.

"Conductor (és nem conductor) hozzáérnek a hengerhez.. " A 14. irathoz tartozó oldalak.

1/2

U.o.

18

B.F.

17. irat folytatása

1/2

U.o.

19

ismeretlen

" Bey Augenantzündungen" Szemgyulladás gyógyítása

1/2

 

20

B.F.

Feljegyzések mágneses delejezésről,

2/4

Oláh Anna: Bolyai Farkas gyógyászati munkássága. Mentor, Kiadás alatt /a továbbiakban Mentor /

21

B.F.

"Az okulárra nézve a következő a szabály: olvasó, író, varró (ha nem rendkívüli termetű) mintegy tíz-tizenkét collra kell hogy lásson; " Tanulmány az okulárról

4/8

Oláh Anna: Bolyai Farkas lencseelmélete. In: Erdélyi tudós

22

B.F.

" Dajkának ne legyen menstr., 30-an feljül kevéssel legyen.." Tudnivalók dajkák számára

1/2

Oláh Anna: Bolyai Farkas a csecsemőgondozásról, dajkaságról. In: Erdélyi tudós

23

B.F.

"Egy fertály esztendővel a szülés előtt egynéhány gallyat kell venni, s kettévágván, pálinkába/n/ által áztatva a két bimbóra kell kötni; mihelyt megszárad, mást. " Csecsmőgondozási tanácsok

1/2

Oláh Anna: Bolyla Farkas feljegyzései a kolera tüneteiről és gyógykúrájáról. In: Erdélyi tudós

24

B.F.

"Nyálat le nem nyelni a betegnél, kezet, szájat ecettel mosni." Tanácsok a kolerás betegek ápolására

1/2

Oláh Anna: Bolyla Farkas a csecsemőgondozásról, dajkaságról. In: Erdélyi tudós

25

B.F., 1821

"24. Egyszer megint az égbe járva azt mondta: Atyám, miért nem /.?./ miért haloványult meg az ábrázatod?" Feljegyzések B.F. feleségének betegségéről 1821-ből.

16/32

 

26

B.F.

Feljegyzések a rheomáról, izületi betegségekről, szakkönyvből másolva.

1/2

 

27

B.F.

Vegyes gyógyászati feljegyzések, a 26. irat folytatása

1/2

 

28

B.F.

Vegyes gyógyászati feljegyzések, a 26. irat folytatása

2/4

 

29

B.F.

Gyógy-főzetek leírása.

1/2

 

30

B.F.

"Bruchband. Memoires de l'Academie /.../ de paris. Tom. III. p. 333. " Szakkönyvből kimásolt szöveg. Hátoldalán: "Egy vén oláh a vad-petreselymet (elegyítve szelíddel) megfőzve javallotta. A fekete fű gyökeret is sokan mondják."

1/2

 

31

B.F.

Összefüggéstelen vegyes feljegyzések. "M.Kata, H.F., Sz.K." monogramokkal

1/2

 

32

B.F.

Lakmuszpapír használata, végén magyarul: "Sok vesicatoria árt a szemnek. Rosalevél herbathea geleszta ellen. "

1/2

Mentor

33

B.F.

Vegyes receptek

2/3

 

34

B.F.

Vegyes feljegyzések különféle vegyi anyagok használatáról, víznyomáson "1810"

1/2

 

35

B.F.

Ismeretlen levele 1804.ápr. 9-én orvosi leírással, végén Bolyai Farkas receptje: "Aqua Goulard"

 

 

36

B.F.

" Kalkhydrat+Chl=Chlorkalk. Jól bé kell csinálni, hogy el ne romoljék " Chlorkalk fehérítő, tartósító, fertőtlenítő " hasznai "

1/2

Mentor

37

B.F.

" Terpentinolaj moj ellen." Az olajok, pomádék, viaszok testápolási felhasználásáról

2/4

Mentor

38

B.F.

"Encyclopediából a Teleki Tékában" különféle vegyi anyagok leírása

1/2

 

39

B.F.

"Gőzre főzni." Aszalási, gyümölcstartósítási eljárások , vegyes feljegyzések. Hátoldalán: "száraz galván" elem összeállítása

1/2

Mentor

40

B.F.

"Paplan összevarrás zsákformán a lábaknál " Hálózsák készítésének leírása

1/2

Mentor

41

B.F.

"Ablak-kitt " készítésének leírása

1/2

Mentor

42

B.F.

" Különben sokszor használt szemvíz extractum saturniból néhány csepp rózsa, (vagy más) vízbe."

Szemvizek, -kenőcsök, hályog elleni por leírása

2/4

Mentor

43

B.F.

" Rp. Pulver./is/ Cort. China. Pusciae.."
Vegyes receptek

1/2

Mentor

44

B.F.

Vegyes fizi, kémiai csillagászattani feljegyzések

2/4

 

45

B.F.

" A hús a legjobban áll G./áz/ carbonicumban, szénben, ecetben, savanyú tejben.. " Hús, tojás-, tejtartósítási eljárások leírása szénvegyületekkel

1/2

Mentor

46

B.F.

Heregyulladás tünetei, kezelési eljárások, egyéb vegyes feljegyzések, a 30. irat folytatása. Hátoldalán: " Szűk Tragbeutel tökdagadást csinál"

2/4

 

47

B.F.

" gyógypálinka leírása

1/2

Oláh Anna : Szemelvények kéziratos hagyatékában lévő gyógykészítmény-leírásokból In: Erdélyi tudós

48

B.F.

"Kedves Kirényi Úr" Bolyai Farkas levele Kirényi gyógyszerészhez recept leírásával. Hátoldalán Kirényi válasza Bolyainak: "Rp. Mellit despum. Bals. Peruv. Extr. Myrha, MDS. szájkenő.50 x /krajcár/"

1/2

 

49

B.F.

"Fél lót salep 2 meszely vízbe kocsonya lesz." "Terpentin szag moj ellen". Gyógyászati, háztartási tanácsok.

1/2

U.o.

50

B.F.

" amint még mi is járhatunk, ha valami nem találtatik az /.../ szaporodni kezdett pócegerek ellen." Pócegerek elleni védekezés különféle módszerei.

1/2

 

51

B.F.

"Sigillum veri simplex" jeligéjű tanulmány. Gyakori a javítás benne, így lehet, hogy csak piszkozat. Bolyai Farkas ezt vagy ennek egy letisztázott változatát küldhette el a lipcsei Jablonowsky-féle társaság pályázati felhívására 1837-ben. P. Stäckel szerint később a munkát visszakérte Lipcséből és az bekerült a hagyatékba, de az utolsó oldala hiányzik.

8/16

 

52

B.F.

"Egy kis értekezés felsőbb rendeletre" című munka. Végtelen sorokról írott dolgozat, amely vizsgálatokat tartalmaz az Olivier-, Burg és Montucla-féle konvergencia kritériumokra. Ezek a vizsgálatok a Tentamen-ben is megtalálhatók.

6/8

 

53

B.F.

Geometriai feljegyzések a sík és egyenes származtatásáról

5/9

 

54

B.F.

"Generatio plani" című tanulmány.

4/8

 

55

B.F.

"Tökélyes számnak mondották a görögök azt, mely minden nálanál kisebb factorainak summája." Számelméleti vizsgálatokat tartalmazó írás. Tárgyalja többek között a tökéletes számok problémáját, a pitagoraszi számhármasokra vonatkozó általános képletet és a kis Fermat-tételt.

1/2

 

56

B.F.

"Log a s Log b-ből Log(a+b) Gauss szerint" című rövid algebrai feljegyzés. A lap hátoldalán további néhány mondatos szöveg.

1/2

 

57

B.F.

" A conversának két, sőt 3 esete van." Számelméleti feljegyzések sok áthúzással, javítással. Ellenpélda a kis Fermat-tétel megfordítására (341 legkisebb pszeudoprímszám).Két négyzetszám összegeként előálló számok vizsgálata. A matematikai szövegbe iktatva orvosi javallatok is feltűnnek a 3. oldal hátoldalán.

8/16

 

58

B.F.

" Theorema: Ha a középsebességen értettetik az elejéni és végéni sebességek fele..." A középsebesség fogalmának értelmezése matematikai analízis segítségével.

3/4

 

59

B.F.

"A laponi legnagyobb (azaz melynél nagyobb nincs) közös osztó keresése..(Leibnitz szerint)." Diofantikus approximációelméleti vizsgálatok, lánctörtek tárgyalása. Valószínűleg Euler könyve alapján Brouncker lánctörtes példájának demonstrálása. Ez a Tentamen-ben szintén szerepel.

2/4

 

60

B.F.

"A legkisebb szám legyen alatt jobb felöl, onnan balra..." Algebrai jellegű vizsgálat, amely számtáblázatok elemeit görbével köti össze. Az értelme még nem világos.

2/4

 

61

B.F.

" s hogy e szerint akárhányadik az előbbiekből látszik." Analízisbeli vizsgálatok, végtelen sorok tanulmányozása.

1/2

 

62

B.F.

" Meter= az északi meridián..." Matematikai, gyógyászati vegyes feljegyzés

1/2

 

63

B.F.

"Ha n egész, + szám, (a+b+...+m) n = a n oly sor, melynek ízképe..." A polinomiális tételre vonatkozó algebrai és kombinatorikai jellegű megfontolások.

4/8

 

64

B.F.

"A continua fractiok..." Lánctörtekkel kapcsolatos írás sok mellékszámítással.

4/8

 

65

B.F.

"Ha p prímszám s a,b számok közül mindenik <p , akkor ab nem oszlik p -vel" kezdetű munka számelméleti megjegyzésekkel.

1/2

 

66

B.F.

" Ha római szám nagyobb az alszámnál, ott semmi sincs. Pl. V 4 " A 64. szöveghez kapcsolódó írás, lánctörtes vizsgálatok.

2/4

 

67

B.F.

(? 0 x 0 +? 1 x 1 +? 2 x 2 +...+? m x m ) kifejezésben x m -nek szorzója n számú oly ? -knak szorzata, melynek alszámai öszvete= m " A polinomiális tételre vonatkozó algebrai és kombinatorikai jellegű megfontolások.

4/8

 

68

B.F.

" A páratlanban a páratlanok, párosban a párosok..." Mellékszámítások

1/2

 

69

B.F.

"A pontos betűk irathatnak németül ". A c,d,e,f,g,h betűk különböző kombinációinak leírása hosszuk alapján csoportosítva.

1/2

 

70

B.F.

" A rectum prismának feneke B, magassága A, s B -ből B' rakodik végesen ki..." Mértani ábrák, egy háromszög talpponti háromszögének vizsgálata, egy trapéz középvonalával kapcsolatos probléma rajza.

2/4

 

71

B.F.

70. irat folytatása, háromszögekkel kapcsolatos levezetések, Héron képlet

2/4

 

72

B.F.

71. irat folytatása, háromszögekkel kapcsolatos levezetések,

1/2.

 

73

B.F.

72. irat folytatása, háromszögekkel kapcsolatos levezetések,

1/2.

 

74

B.F.

73. irat folytatása, háromszögekkel kapcsolatos levezetések,

1/2.

 

75

B.F.

74. irat folytatása, háromszögekkel kapcsolatos levezetések,

1/1

 

76

B.F.

75. irat folytatása, háromszögekkel kapcsolatos levezetések,

1/1

 

77

B.F.

76. irat folytatása, háromszögekkel kapcsolatos levezetések,

1/1

 

78

B.F.

Geometriai ábra a prizma darabolásáról.

3/6

 

79

B.F.

" A rectgum prismának feneke B, magassága A, s B -ből B' rakodik végesen ki.../ Különféle mértani ábrák

 

 

80

B.F.

A 79. irat folytatása

3/16

 

81

B.F.

" Legyenek q', h', m', a', D, d egész számok, s legyen 1 utána. Akármely számokat tegyenek q ', h' ,m' , a' , van-e oly D és d, hogy D/d= q' /h+a' /mh +a' /m3 legyen?" Számelméleti jellegű dolgozat benne utalás Kroll-ra, Vállas-ra, Gauss-ra és Euklidész-re.

4/8

 

82

B.F.

A 81. egy átdolgozott, tisztázott változata.

2/4

 

83

B.F.

A 81. és 82. szöveghez kapcsolódó feljegyzés.

1/2

 

84

B.F.

"A Farczádi úr radix cubicájára" című algebrai munka.

5/7

 

85

B.F.

"Legyen már ?/a+b/b+c/c+d/? , s tartassék meg A/A'; B/B'; C/C' nemek/.../Ha egy betsüképből elölről kezdve mindig egyiknek átszökésével származtatnak új betsüképek ". Lánctörtekkel foglalkozó írás.

2/4

 

86

B.F.

"Az m -dik classis lehozatalával lesz az osztó 3 D m-3 ..." Algebrai jellegű feljegyzés, közbeiktatva más jellegű szöveggel.

1/2

 

87

B.F.

"Ordo factorum non mutat factum az első kiadásban így mutattatik meg" kezdetű algebrai szöveg.

2/4

 

88

B.F.

"A Wilson theorémájának a conversájának is demonstrációja. Előre bocsáttatnak a Tentamenből." A Wilson tételnek és annak megfordításának bizonyítása.

2/4

Szabó Péter Gábor: Bolyai Farkas számelméleti vonatkozású kéziratos hagyatéka. Természet Világa, 2003. I. különszám, 57-61.o.

89

B.F.

Vegyes matematikai vázlatok

1/1

 

90

B.F.

"cos[l(1+x)]=..." Példák sorbafejtésre, komplex számokkal való számolások.

1/2

 

91

B.F.

"Hasonló a megmutatás arra..." kezdetű áthúzott szöveg. A túloldalon gyökvonásra példák.

1/2

 

92

B.F.

"Taylor formulája..."

1/2

 

93

B.F.

"Vetessék ? szög, s * = *' , s ? = AB.AC. NB. Itt az auctor kifelejtett" Geometriai számítások, köztük a paralelogramma átlóinak négyzetösszegének és oldalak négyzetösszegének azonossága.

2/4

 

94

B.F.

Elmélkedések a "semmi" matematikai jelentéséről

2/4

 

95

B.F.

összevágott lap matematikai levezetésekkel

2/4

 

96

B.F.

"Róza szemvize" vázlatos gyógyászati feljegyzések

1/2

 

97

B.F.

"A §19. A 3-ik laponi...6-nak alkalmazására tétetett, mely nélkül az Euclides első feladata sem teljesen érthető. " Valószínűleg a Tentamen korrektúrája

1/2

 

98

B.F.

a 97. irat folytatása benne a négyzetgyök 2 lánctörtbefejtése.

1/2

 

99

B.F.

"Ha egész n -re nézt nincsenek oly a,b egész számok, hogy n=a2+b2 legyen, nincsenek oly egész számok a,b,c,d, hogy n= (a/b)2+(c/d)2 legyen. Ha pedig vannak..." Az 55. szöveghez kapcsolódó írás. A tökéletes számok, a pitagoraszi számhármasok problémája itt is szerepel.

1/2

 

100

B.F.

" Ugyan János talált olyan p -t... Innen Fermat conversája sem áll," A végén: "ezt János találta az enyém után.." Számelméleti vizsgálatok, benne a 341 pszeudoprímsége.

1/2

 

101

B.F.

"Laplace ?? 0 oo e -s (1+x n ) ?s?x... " Integrálszámítási oldalak.

1/2

 

102

B.F.

(100-as folytatása) "Fermat convergentia elméletének cáfolata" Számelméleti töredékek.

1/2

 

103

B.F.

Vegyes feljegyzések: matematika, "Hamlet, Romeo, Ceasar...Lear...Macbeth" , különböző mondások.

1/2

 

104

B.F.

"Annotationem...." matematikai feljegyzések, a párhuzamosokról

2/4

 

105

B.F.

"L est libella..." matematikai feljegyzések

1/2

 

106

B.F.

a 105. folytatása, a hátoldalán gyöngybetűkkel: "Kérj számot minden estve magadtól, hogy így Lelked ismerete ébren maradjon. Igyekezd magad hová tovább" , valószínűleg íráspróba.

1/2

 

107

B.F.

Részletek a Tentamen kéziratából

1/2

 

108

B.F.

Német nyelvű vegyes matematikai feljegyzések, végén utalás az 1789 -as évre és La Grange -ra.

1/2

 

109

B.F.

a 108. folytatása

1/2

 

110

B.F.

a 108. folytatása. A geometria két népszerű matematikai problémájához kapcsolódó ábrák.

1/2

 

111

B.F.

a 108. folytatása

1/2

 

112

B.F.

a 111. Folytatása

2/4

 

113

BF

" 0n, 1n, 2n sorának akármely íze hogy vezettetik?... n minek mondatik? s 0,1,2 miknek mondatnak?" matematikai feljegyzések

3/6

 

114

BF

"Fő vágás. Nagy kérdés volna, ha az erdők mind meg volnának vénülve, mit kellene csinálni?" Jegyzetek az erdészeti tanulmányhoz

3/6

 

115

BF

"Melyre nézve nem helytelen vagy két szót szólani:
I-ben a meglévő erdőkről, II-dszor a lejendőkről, III-dszor a mindenkori fakímélésről."
Erdészeti tanulmány /1-8. old hiányzik/ A végén Koncz József bejegyzése: " Erdészet. Felküldöttem másolatban Szilágyi Sándornak kiadatás végett. 1887. január. 10.-én. Koncz József."

6/12

Kintses József: Bolyai Farkas erdészeti csonka munkája 1820-ból. Máramarossziget, 1911.

116

BF

"Kemencék, melegítés, főzés, sütés, katlan, aszaló, kémény" K emencetanulmány tartalomjegyzéke: , valószínűen Koncz József írása, egyéb kemencetanulmányhoz készült feljegyzések: " A gőzművek ha nem kőszénnel vannak, az erdőt szükségesebbé teszi"

12/24

 

117

BF

" Ha 15 o C a szoba melege, s a kemence 80 o , másszor 100 o , az utóbbi szobán..." A tökéletes égéshez szükséges levegő és tüzelőanyag-mennyiség közötti összefüggések leírása

 

 

118

1840. ápr. 16.

Újságkivágás, amely Nisch Alajos által Erdélybe hozott fakímélő kemencéről ad hírt. Nemzeti Társalkodó, Kolozsvár, 1840.ápr.16.

 

 

119

BF

" Közhaszonra intézett munkácska, sok idejét kemence pallérkodásba töltve
kárát bár ennyiben pótlandó.
"
Tanulmány a kemencékről. Keletkezésére utaló adatot tartalmaz: "Szerző, ki 80 évesen ír" azaz 1854-55 között. Elején Koncz József feljegyzése a tanulmány tartalomjegyzékével.

43/43v

Oláh Anna: "A tűznek mindenik használatában megkívántatik".Bolyai Farkas–a kemencemester. In: Erdélyi tudós

120

BF

" Előszó. A meleg szélesebb értelemben az az áldott elem, mely az egész külső és belső természetet élő folyásban tartja . , s mely nélkül a minden egy v éghetlen halottá meredne." A kemencetanulmány első változata

18/36

U.o.

121

BF

Jegyzetek a kemencetanulmányhoz.

20/40

 

122

BF

Feljegyzések a megrendelt kemencék számáról, típusáról a megrendelők kezdőbetűivel

1/2

 

123

BF

" A tűznek kevesebb alkalmatlansággal, kényelmesebb, s a mind szűkebb fa kímélésével, célszerinti használására, nem kevés áldozattal, önzetlen tett próbáim, hogy kevés idő múlva mikor nem leszek többé, még inkább el ne hibázódjanak, s addig is míg más (vajha jobb) váltana fel, holtam után is lehessek Hazámnak akármely kevés szolgálatjára" Kemence megrendelésre szóló felhívás, végén idegen írással a megrendelők neve, a kemence típusa: "Özv. kemény Simonné, Kemény György, Teleki Elek, Kemény Pál, Bethlen Ádám"

2/3

U.o.

124

BF

Kemence vázlatok, hátoldalán levélfogalmazvány, amelyet feleségének írt 18. Születésnapjára, fiuk születése előtt, kb. 1801-ben.

5/10

 

125

BF

Jegyzetek, kemencerajzok "N.B. Meisnerből"

1/2

 

126

BF

Bolyai Farkas levele (vagy annak piszkozata) a Királyi Administratio-hoz , amelyben kiöntésre kínálja fából kifaragott kemencemintáit, ecsetelve a kemence hőtani hatékonyságát (Befejezése hiányzik)

4/7

U.o.

127

BF

Kemence szakszerű rajza ismeretlentől. A második lap egy leporelló, "kinyitható modella", amelyet Bolyai készíttetett bizonyára valamelyik diákjával / papírcsikokból csirizzel összeragasztva/ abból a célból, hogy ennek segítségével szemléltesse a kemence belső füstjárat-szerkezetét.,

2/4

 

128

BF

"Függőleges átvágása AB után, Vízarányos átvágás CD után." Kemenceminták metszetek szerinti rajza, amelyet B.F. a vajdahunyadi vasöntődébe küldött. Hátoldalán László József kohó- és hámornagy levele B.F.-hoz, amelyben további felvilágosításokat kér az ábrákkal kapcsolatosan: "Kérdések: A No. II. * alatti részek úgy öntődjenek-e mint a faminta?"

1/2

 

129

nyomtat-
vány

Offen lager von Immanuel Stendel in Esslingen katalógusa. Nyomtatott ív kemencerajzokkal. A kemencék felirata: " SAYER HÜTTE"

1/1

 

130

BF

" Ruszbergbe lépve meglepő a csak most /.../ éjjel világlott város, mint a mesében a tündérvár." Levélfogalmazvány ismeretlenhez Ruszbergben tett utazásáról. Említi A.Hoffman bányatulajdonos nevét, akivel valószínűen vaskemence öntésről tárgyalt

1/2

 

131

BF

"Lépdagadás ellen hagymát gyúrtam." Gyógyászati feljegyzések

1/2

 

132

BF

"A hársfa gubónak, vagy hársfa diónak, hársfa gyümölcsének igen jó olaja lesz." Hátoldalán : " 1802-ben nyári sebes lovaglásban, úton, kemény, sőt elöl ormós nyergen, (lejtőkre is, N. B. aznap meg is feredve az Aranyosban) a bal funiculus spermaticust néhány napokkal azután megcsomózva találtam"

1/2

Oláh Anna : Szemelvények kéziratos hagyatékában lévő gyógykészítmény-leírásokból In: A.K

133

BF

"Rp. Butyri recentis in sulfi..drachmas duas...M.D.S. Külső haszonra. Az öreg tekintetes Doctor Kováts úr diktálta." Szemkenőcs recept

1/2

U.o.

134

BF

"Fogfájás ellen. Az öreg Zeyknétől. XVII. Magyar Kuríriból " Fájdalomcsillapító leírása

1/2

Mentor

135

BF

"Igen jó hályog elleni por a következő:"

Szemcsepp recept

 

Mentor

136

BF

" Az én szemspiritusom :" Szemcsepp leírása

1/2

Oláh Anna: "Marjulás ellen ecetes korpa"- szemelvények kéziratos hagyatékában lévő gyógykészítmény-leírásaiból. In: Erdélyi tudós

137

BF

"Kakutsné ajak írja"

1/2

Mentor

138

BF

"Göttingában szemem gyógyult meg ezzel:" Hátoldalán: "Feleségem szemvize"

1/2

U.o.

139

BF

"Beretvafenés.."

1/2

 

140

BF

"Másfél kupás fazék vízbe egy marék mályva gyökeret..." Gyulladáscsökkentő pakolás leírása

1/2

U.o.

141

BF

" Canphort rágni Catharus ellen ..."

2/4

 

142

BF

"Sör s gyümölts, vagy savanyú étel, úgy gyümölts, vagy savanyú étel s borvíz rossz, gyomorrágást okoz." /Hátoldalán:/ Jenei megütött lába szára gyógyult meg csupa faolajjal egybeolvasztott fehér viasszal.

 

2/4

U.o.

143

1801

Nemesi adománylevél hitelesített másolata, 1801. Jún. 15.

2/4

 

144

1820. márc. 12. Mv. Ref. Koll. Házikonzisz-tóriuma

Mv. Ref. Koll. Házikonzisztóriuma által B. F. számára kibocsájtott szolgálati bizonyítvány , amelyet az erdőfőfelügyelői pályázatához kívánt mellékelni. Aláírók: Teleki Mihály, Zeyk Dániel, Dósa Gergely, Antal János. 1820. Március 12.

2/4

Oláh Anna: Bolyai Farkas erdészeti munkássága. In: Erdészettörténeti Közlemények, 1995, 98-120

145

Molnár Sámuel, 1828. Szept. 13

Nemesi adománylevél hitelesített másolata 1801. Jún. 15.

2/4

 

146

okmány 1820. Febr. 13

Felső Fehér Vármegye által kibocsátott ajánlólevél, amelyben Bolyai Farkas professzori és gazdálkodói érdemeit méltatják. 1820. febr. 13. Aláírók: Stephanus Mikó, Alexius Könczei

2/4

U.o.

147

okmány 1820. Febr. 14

Felső Fehér Vármegye által kibocsájtott ajánlólevél, amelyben Bolyai Farkas professzori és gazdálkodói érdemeit méltatják. 1820.febr. 13. Aláírók: Stephanus Mikó, Alexius Könczei. Ugyanaz, mint a 146.irat másolata

2/4

 

148

1856.aug. 25

" Alól írtak léptünk egymással a folyó 1856-ik év Augusztusa 25-én a következendő élők közti ajándékozási egyezményre, ..." Bolyai Farkas adománylevele a birtokában lévő adósságlevelekről, amelynek kedvezményezettje a Ref. Koll.

1/2

 

149

Horváth Cyrill, Arany János, 1868. Jún. 15.

" A MTA /.../ azon óhaját nyilvánítá s egyszersmind indítványt tőn, hogy a két jeles emlékezetű, s immár európai nevezetésségre jutott magyar tudósnak hátrahagyott kéziratai az akadémia mathematika osztálya által vizsgáltassanak meg." A MTA levele a Mv. Ref. Koll. Főigazgatóságához, amelyben Horváth Cyrill elnöki helyettes és Arany János titoknok a Bolyai kéziratok átvizsgálásának lehetőségét kérik,

2/4

 

150

Eötvös József közoktatási miniszter, Buda, 1869. nov. 8.

" Gróf Teleki Domokos úr hozzám intézett levelével tudósított, miként a két Bolyai-féle iratok rövid idő múlván a közoktatási minisztériumhoz fognak küldetni. A Collégium elöljáróságának abbéli határozatát, hogy ezen iratok tudományos feldolgozás végett átengedtetnek, szíves köszönetemet mondom..", Eötvös József közoktatási miniszternek a Mv. Ref. Koll. elöljáróságához írt köszönetnyilvánítása az elküldött Bolyai kéziratokért.

1/2

 

151

Nánási Elek, 1824. jún. 30

"Alább neveinkről megírtak, igaz hitünk szerint bizonyságot teszünk..." Az aláírók arról nyilatkoznak hivatalosan, hogy látták és olvasták Bolyai Gáspár "mindennapi jegyző könyve" lapjain azt a bejegyzést, amelyen Farkas nevű fiának Enyedre küldését jegyezte be: "Anno 1781 Die 10, Mensis junij küldgyük Enyedre tanulás végett Bolyai Farkas kedves fiunkat. 6 esztendős és 17 hetüs" . Az irat Bolyai Farkas születési dátumának megállapításához volt szükséges. "Szász Martonfalva 1824. Jún.30. Nánási Elek, Kőrösi Kőrösi Sigmond, Karathnai Könczei Elek, Csetri Sándor, Nemes Felső Fejér Vármegye"

1/2

 

152

Főkonsistó-
rium, 1851. Okt. 9.

" Méltóságos Fő Consistorium! Fő oskolánk mathesis és Physica Professora Bolyai Farkas béadott, s ide másolatban mellékelt kérelmében magát öregsége és hosszas szolgálati ideje tekintetéből elbocsáttatni és hátra lévő napjaira segedelemmel elláttatni kíván." A Mv. Ref. Koll elöljáróinak levele a Főconsistóriumhoz, amelyben továbbítják B.F. nyugdíjazási kérelmét. Aláírók: Széki Teleki Mihály, Aranka Dániel, Bíró Sándor curatorok, Borosnyói Lukáts János, Antal János, Köteles Sámuel, Tompa János professzorok

1/2

 

153

 

A 146. irat hivatalos másolata

1/2

 

154

1804. Jan. 22 Főkonsis-
tórium

" A Méltóságos és tekintetes Inspectoratusnak ajánljuk atyafiságos szolgálatunkat" Ref. Főkonzisztórium levele, amelyben értesítik a Marosvásárhelyi Ref. Kollégiumot Bolyai Farkas tanári kinevezéséről. Kolozsvár, 1804.jan.22. Aláírók: Gróf Teleki Lajos, Cseh János

2/4

Közli Szily Kálmán: Értekezések a mathematikai tudományok köréből, 11, 1885, 9. szám, 16-17.o.

155

Főkormány-
szék, 1820. Márc. 2

A Főkormányszék leirata a Felső-fehér vármegyei hatóságokhoz. Arra adnak utasítást, hogy értesítsék Bolyai Farkast az általa benyújtott erdő-főfelügyelői pályázati iratok kiegészítésére különféle ajánlásokkal. Kolozsvár, 1820. Márc..2. Aláírók: B. Johannes Josika, Ladislas Csedő, B. Ni. Kemény

1/2

Oláh Anna: Bolyai Farkas erdészeti munkássága. In: Erdészettörténeti Közlemények, 1995, 98-120.

156

Molnár Sámuel, 1828. Szept. 13

" Testimonium Medicum " Orvosi igazolás Bolyai Farkas egészségi állapotáról. Marosvásárhely, 1828. Szept. 11. Aláírók: Dr. Kováts Anton junior, Bajta Miklós chirurgus. Verso: A Marosvásárhelyi Kollégium megerősíti és továbbítja a mellékelt orvosi bizonylatot. Marosvásárhely, 1828. szept. 13. Aláírók: Samuel Molnár de csernáton, Daniel Nagy de Kibédy

1/2

Mentor

157

B.F 1851. Okt. 8

" Méltóságos Curatoratus! Alázatos tisztelettel jelentve, hogy harmadfél év híján nyolczvan évvel, betegesen, ugyanannyi híján fészázados hivatalomat eréllyel folytatni elégtelennek érzem magam." B.F. kérvénye a Marosvásárhelyi Ref. Coll. Curatoratusához, amelyben nyugdíjazását kéri. Marosvásárhely, 1851. Okt. 8. Autograf

1/2

Közli Koncz József: A Marosvásárhelyi evang. Reform. Kollegium története. Marosvásárhely, 1896, 305-306.o.

Továbbiakban: Koncz

158

B. F. 1828. ápr. 20

" Alább írt adom ezen írásomat mindennek akiket ezen dolog illethet most, avagy a jövendőben" B.F. kötelezvénye, amelyet fiának, Bolyai Jánosnak, az anyai örökségeként fizetendő 3000 Rhforint összegről adott. Marosvásárhely, 1828. Ápr. 20. Autograf

1/2

 

159

B.F.

Feljegyzései Bolyai Farkas őseinek életrajzi adataival.

1/2

 

160

B.F.

" Új napnak fia, nézz a múlt sírjára; s tudd meg ki volt egykor, akinek szavára e szent boltozatba kövek gyűltek " Gyászbeszéd ismeretlen fölött.

 

 

161

B.F.

" Ártatlan szív tavasza-rózsaszín fellegen érkező Flóra" Gyászbeszéd Dersi Lujza 14 éves kislány felett, h.é.n.

1/2

Közli Oláh Anna In: Erdélyi tudós

162

B.F.

Gyászbeszéd nyomtatvány Jenei Dániel felett.

1

 

163

B.F. 1836

" Utas! Tisztelettel lépj e porra, tűzszárny fölröpte világa után maradt az árny." Gyászbeszéd Szilágyi József felett, aki 1836-ban kolerában hunyt el.

1/2

U.o.

164

B.F.

"Áldott legyen az új esztendő mindnyájunknak. " Évnyitó beszéd töredéke

1/2

 

165

B.F.

"Érzéketlen kővé némító fájdalmakhoz tartozó az, amelyet egy részvevő is alig szólhatva jelent." Gyászbeszéd ismeretlen felett. Széljegyzetén Koncz József ceruzaírásával: " Nagy Sándor és Nagy Samu +1821, Bolyai 2. Neje Nagy Terézia +1833 "

2/4

 

166

B.F. 1854. Márc. 18

"A M.Vásárhelyi Kollégyumtól, mint anyától kuőressz-koszorú elfelejthetetlen kedves fia sírjára." Gyászbeszéd Antal János felett (+1854)

2/4

 

167

B.F.

levéltöredék ismeretlenhez

1/2

 

168

B.F.

levél ismeretlenhez /piszkozat/

1/2

 

169

B.F.

" Egy a földre jött égi sugár férfiui és női színekbe testesülvén, a kettő ritka szép képbe egyesült." Gyászbeszéd Teleki Anna felett /piszkozat/

1/2

 

170

B.F.

Gyászbeszéd Teleki Anna felett, a 169. irat tisztázott változata.

1/2

 

171

B.F.

" Itt van az örök éj keblén G.Gy.K., virága a múlt időnek, 84 évek havával." Gyászbeszéd G.Gy.K felett.

1/2

 

172

B.F.

"Egyetlen Léányunkat, örömünk virágát legszebb nyílásában a ránéző szem elől szakasztá le a halál." Gyászbeszéd ismeretlen fölött

1/2

 

173

B.F.

"Ártatlan szív tavasza - remény-szivárvány, édeni zefirek " Gyászbeszéd D.L. fölött

1/2

 

174

B.F.

Antal János, vagy Bodola Sámuel nyugdíjazására írt beszéd

1/2

 

175

B.F.

" Nem alaptalan a Görögöknek azon mondása, hogy akit szeretnek az Istenek, ifjan veszik magukhoz." Gyászbeszéd Gálfalvi György 27 éves fiatalember felett

1/2

 

176

B.F.

A 175. irat piszkozata

1/2

 

177

B.F.

"A sok évekkel az égről lehajló élőfa, Nyárád-part ékessége, melynek árnyában a vándor pihenést talált- nincs többé. " Gyászbeszéd Gróf Toldalagi Zsigmond főgondnok felett

1/2

 

178

B.F.

"Mint apa-társak, részt véve a szülék fájdalmából, azon vigasztalásunkat közölni kívánjuk, hogy az alapítvány által-melyet tenni kegyeskedtek- a kedves ifjakat évenként újakban támadva fel, s kevés évek vesztével késő századokigi életet nyerni látjuk." Gyászbeszéd ismeretlen fiatalok (férj-feleség?) felett.

1/2

 

179

B.F.

"N.N igen kedves társamat /.?./ s én egyedül maradva 3 növendék léányunkkal.." Gyászbeszéd ismeretlen családanya felett

1/2

 

180

B.F., 1844

" Kelemennek írtam volt: Tisztes Atyák, Igazság áldozó papjai e szent falak közt, Ti vezettetek ezen helyre." Kelemen József tanári székfoglaló beszédének fogalmazványa

 

Közli Oláh Anna, In: Erdélyi tudós

181

B.F.

" Kedves új Tanítványaim! Atyai szeretettel köszöntelek új pályátok kezdetén." Tanévnyitó beszéd

1/2

Közli Oláh Anna, In: Erdélyi tudós

182

B.F.

"Békesség és szeretet tinéktek az új évben " - tanévnyitó beszéd

1/2

U.o.

183

B.F.

" Egyébaránt is szükséges a Math. az életed több nemü kenyeret is ad, szükséges alapot adni az értelemnek, külvilág esmeretének, sőt belső szemet nyit a belvilágra Plátóként." Tanulmánytöredék.

 

 

184

B.F.

A 183. irat folytatása

1/2

 

185

B.F.

"Mint az óesztendők sírjából jövő lélek, minden újévi ajándékok közül az új évet magát kívánom adni..."- tanévnyitó beszéd

2/3

 

186

B.F.

"Adjon az isten mindnyájuknak az új évben...". .- tanévnyitó beszéd

1/2

U.o.

187

B.F.

"Azzal a szeretettel és barátsággal köszöntöm mindnyájatokat..." - tanévnyitó beszéd

1/2

U.o.

188

B.F.

"Plato Auditóriumának ajtójára azt írta / görög idézet / azt állítván, hogy a Mathésis nyitja fel azt a belső szemet..."

1/2

U.o.

189

B.F.

"Kedves új tanítványaim..." - tanévnyitó beszéd

1/2

 

190

B.F.

"Kollégiumunk iránti új áldozattal..." Szélén Koncz József ceruzaírásával: "Gecse Dánielnek köszöntő beszéd"

1/2

U.o.

191

B.F.

"Innepi számmal jegyzi a hazai kimívelődés /.../ azon nevet, melyt minden új év állandó becses munkásság sikerével örökösít." Köszöntőbeszéd ismeretlen mecénáshoz

1/2

U.o.

192

 

"Tartsa meg az Isten a kevés koszorús anyákat.." - köszöntőbeszéd

1/2

U.o.

193

Diákjegyzet

"szeretettel köszöntöm a nemes tanuló ifjúságot..." nem autograf, valószínűen diák által írt tanévnyitó beszéd / szónoki gyakorlat /

1/2

 

194

 

a 193. irathoz tartozik

4/8

 

195

 

a 193. irathoz tartozik

2/4

 

196

 

a 193. irathoz tartozik

2/4

 

197

 

a 193. irathoz tartozik

4/8

 

198

 

a 193. irathoz tartozik

4/8

 

199

 

a 193. irathoz tartozik

4/8

 

200

 

a 193. irathoz tartozik

2/4

 

201

B.F

"A. alatti beszédben hiányzik az orátori alak..." - szónoklattani feljegyzések

2/4

 

202

 

"Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi" feliratú lapban, melynek hátoldalán a " TANODAI LAPOK 1857-ik évfolyamára " szóló előfizetési felhívás áll, összecsomagolva, Bolyai Farkasnak írt 85 emléklap található. Az 1795-99 között kelt, magyar, latin, német, angol, francia, görög és cirill betűs román nyelven írt lapokat Erdélyben és külföldi tanulmányútján gyűjtötte.

85/168

Közli Oláh Anna: "Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi." Cumania Kiadó, Karcag, 1996.

203

B.F

"Mesterséges mérés nélkül az eget néhány évig naponta nézőnek ezek ötlenek szemébe:" Csillagászattani tanulmány a nap-, bolygó-, holdrendszerek kialakulásáról, mozgásáról.

25/50

 

204

B.F

Vázlatok a 203-as tanulmányhoz ábrákkal

1/2

 

205

B.F

" Ha n az esztendő szám (Xtustól számlálva), a vasárnapi betű az Ó-calendáriumban 10..." naptári számítások

5/10

 

206

B.F

Égitestek pályájának ábrái

1/2

 

207

B.F

Naptári számítások

1/2

 

208

B.F

" Miért látszik a Hold?" csillagászati jegyzetek

1/2

 

209

B.F

Vegyes csillagászati feljegyzések, említi "Mayer", "Schelling" neveket.

 

 

210

B.F

A német történelem különböző korszakairól szóló tanulmány, talán egy szakkönyvből másolva, említi a "Maximilian", "Friedrich", "Ladislas " neveket

6/12

 

211

B.F

"Ami a falusi temetőjéből /.../ szembe jött" előtte, utána angol nyelvű szöveg, fordítási kísérletek.

1/2

 

212

B.F

"/.../ a bűbájos fénynek egy pillanat elég béjutni" ..-vegyes feljegyzések

1/2

 

213

B.F

Összefüggéstelen szavak, gondolatfoszlányok

1/2

 

214

B.F

"A reggel lámpásom sóhajtási közt jön fel..."

1/2

 

215

B.F

"Édes kitsi beteges Apám, terpentines Anyám" német-magyar váltakozó szövegrészek, talán versfordítási vázlatok

2/4

 

216

B.F

"In der Entperung..." a 215.irathoz tartozik

8/16

 

217

B.F

"England und..." német nyelvű történelmi korokat tárgyaló tanulmány

8/16

 

218

B.F

"79 év szemétdombja" - beszédfogalmazvány

1/2

 

219

B.F

Vegyes gondolatfoszlányok

1/2

 

220

B.F

"Kedves Barátom! " áthúzva, összefüggéstelen szavak, gondolatok

1/2

 

221

B.F

"Themistocles a fiának..." fogalmazvány

 

 

222

B.F

Német nyelvű fogalmazvány

2/4

 

223

B.F

"A virágos pornak helyette a belőle összegyűjtött méz, a violák helyett viola-sirup a patikából..." beszédfogalmazvány

1/2

 

224

B.F

"Neptun suhog végig a hullámokon..."- beszédfogalmazvány

1/2

 

225

B.F

"Szent célra nemes indulatból vállalkoztak, keresztyén részvétre számítanak azon reménnyel" ...- beszédfogalmazvány 225.verso: "M.....-kán estve 7 órától 10-ig az Apolló teremben tartandó zene rendje: C. Maris Weber Oberonjából 7 darab, duett zongorán s hegedűn"

1/2

 

226

B.F

"Ahol minden 24 órában van nappal és éjj, de a Nap nincs soha fejek felett.."

1/2

 

227

B.F

"Hogy a lőszerszám ne rugjon, 200-szeor akkora legyen a sebessége mint a golyóé"- tüzérségi feljegyzések

1/2

 

228

B.F

"Ugyanis minden növény hím és nőstény által szaporodik." Valószínűleg az erdészeti tanulmányhoz készített botanikai feljegyzések

1/2

 

229

B.F

"Caius: Ne hadd magad..." "A Cholera ólta 9 év..", "Gergely mikor Jakab Lajost halva megnézte" -vegyes feljegyzések halálról, halottakról

1/2

 

230

B.F

"30 éves háború". Fordítások, angol-magyar-német szövegrészek váltakoznak

1/2

 

231

B.F

"Napóleon egyszer az Austerlitzi győzelem után járt estve egyedül, s egy strázsát állva, valamire dőlve elaludva találta. Ott vigyázott maga helyette." Feljegyzések Napóleonról magyarul, hátoldalán franciául.

1/2

 

232

B.F. 1835. Szept.

"1835. 7-ber közepe. Hiába várom tovább is a repülve menő, s mászva jövő erőt...Csak két könyvet nyitunk fel, de az egyik a Föld, a másik az Ég , s azhol Newton is csak syllabizáló gyermek, a Servatiusok olvassák. Tanuljuk mi is, amit az időben kell, ...Fogjunk elébb a bévezetéshez."

1/2

Közli Koncz, 328.o.

233

B.F.

Jegyzettöredék egy német nyelvű tanulmányból

2/4

 

234

B.F.

Diáknévsor. Említi a "Bod Péter", Nagy Károly", Herczeg Lajos" "Kemény Domokos" stb. neveket

6/11

 

235

B.F.

"Areometert készíteni..." folyadéksűrűség, alkohol-fokmérő készítésének leírása

1/2

 

236

B.F.

"Sz. T. demonstratiojának demonstratiója" -matematikai levezetés

10/20

 

237

B.F.

"Legyen a golyó kilövési sebessége c " .ballisztikai levezetés ábrákkal.

1/2

 

238

B.F.

"Bevezetés első szakasza. Ami a melegség miségét illeti..." az első kemencetani tanulmány piszkozata

2/4

 

239

B.F.

Fénytörés domború, homorú lencséken, szemlencsén, szemlencse betegségei, lencseképlet levezetése

4/8

 

240

B.F.

239. folytatása

1/2

 

241

B.F.

"Ha a lencsének egyik rádiusa R..." a lencse-képlet levezetésének vázlata, a 239. iratból a lencseképlet levezetésének magyar fordítása, hátoldala diákjegyzet

1/2

 

242

B.F.

Fizikai berendezések leírása, "Electrische maschine" említi a "Gazometer", "Condensator", Newton" neveket

1/2

 

243

B.F.

"Az óratábla nap és hold-mutatója belső alkotása vizsgálására...az óra járását a moz-tan által igyekszünk megérteni" -ingamozgás elméleti matematikai vizsgálata ábrákkal

1/2

 

244

B.F.

Fizika leckevázlat, a 3. lapon magyarul a véka és kupa átalakítási számításai, említi Newton nevét

3/6

 

245

B.F.

Feljegyzések a hang, fény terjedéséről különféle közegekben.

1/2

 

246

B.F.

" a/s=c/l=d 2 f 2 /l 2 =D 2 F 2 /L 2 ... " Matematikai feljegyzések

1/1

 

247

B.F.

Feljegyzések a folyadékok viselkedéséről

4/8

 

248

B.F.

Hőmérőbeosztási vázlatos számítások ábrákkal, "Luft Ballon"

 

 

249

B.F.

"Phenomen" Vegyi elemek mágneses tulajdonságai "Attractio ferri...".

 

 

250

B.F.

"Zinober+vaspor fazékban tűzen, feljül vizes bibula." Vegyi kísérletek leírása, . A 4. oldalon "14" oldalszám, a 6. versotól kémia diákjegyzet.

7/14

 

251

B.F.

"Salmiak Cl2N2H8=Cl2H2+N2H6 sósavany, ammónium ", 8. oldalon: /nem autograf/ "A megköttetett meleg (nem értve ide a chemiai erővel köttetett) elsőben mi és hogy vétetik észre?"

9/18

 

252

B.F.

Kémiai elemek felsorolása rendszámukkal együtt, vizsgakérdések kémiából, szerves kémiai reakciók.

6/12

 

253

Diákjegyzet

Kémia diákjegyzet, nem autograf "affinitás synthetica", "affinitás appropiata", nem autograf

3/6

 

254

B.F.

Kémia vizsgakérdések listája mellette diáknevekkel: "A kémiai alapmunkák? - Kása", "Melyek a nemes fémek? - Dónát"

1/2

 

255

B.F.

Vázlatos, összefüggéstelen vegyes feljegyzések

 

 

256

Diákjegyzet

"Ész és kéz fegyverre. Magyar, mint hajdan Ázsia dísze, Magyar kéz és ész fegyverre, serényen!"

4/7

 

257

B.F.

"Negatív", Positiv" fizikafeljegyzések

2/4

 

258

Diákjegyzet

"1832. A szépség maga jó, és csak jót kedvelhet örökké /.../ Szép az erő, s a magyar azt kedvelte örökké" beszédfogalmazvány, nem autograf

4/8

 

259

Diákjegyzet,

Szónoklatfogalmazvány

1/2

 

260

Diákjegyzet,

"G.B.J. 1832.12. Nov." Szerelmes versfogalmazványok,

1/2

 

261

Diákjegyzet, 1833

Latin-magyar szótár, amely 17 közigazgatási kifejezést tartalmaz: "Consiliarius-Tanátsnok",

1/2

 

262

Diákjegyzet

"Két új találmány" ... Koncz József ceruzajegyzete: "1841" , kimásolt újsághír

1/2

 

263

B.F.

"Nyelve miatt elnémult nemzetünk...77-dik évben már-ha taníthatok, s köhögés közben dolgozhatok..." levélfogalmazvány

1/2

 

264

B.F.

"Az Epopea inkább megszenvedi a folyvást felemelkedő beszédet, mint a Dráma". Szónoklattani feljegyzések

2/4

 

265

B.F.

Történelem tanulmány, a 210. irat része az 1246-1282, 1493-1657 időszakról, "Von Maximilien I. bis Leopold I."

26/52

 

266

B.F.

265. irat része

24/48

 

267

B.F.

"Méltán nagy és egyszerű, csak néhol tzifrázza és el is alszik, úgyhogy horkol mélyen, de látszik, hogy óriás alszik " delejezés alatti látomások leírása

4/8

 

268

B.F.

"A legfő mestersége a törvényadásnak a vétekre való ösztönöket elhárítani." - feljegyzések törvényről, jogról

3/6

 

269

B.F.

"A kézikönyv helyetti sok írás" kézirattöredék elvágott lapon

1/2

 

270

B.F.

"Ha azt valljuk, hogy se deákul, se németül nem tudunk..." -gondolatok a német nyelv ismeretének szükségességéről, mint a tudományos elszigetelődés meggátolásának eszközéről

1/2

 

271

B.F.

"Kedvező ég az új pár előtt" mennyegzői beszed vázlata

1/2

 

272

B.F. 1855

"A milliók boldogságáért verő atyai szívnek mintegy az égről örömvirágot hozott angyal" - szélén Koncz József ceruzajegyzete: "Ferencz József léánya születésére írta Bolyai 1855"

1/2

 

273

B.F.

"Adja isten, hogy erre a napra mindig örömmel emlékezzetek" Menyegzői beszéd vázlata

1/2

 

274

B.F.

"A Nemzeti Társalkodót megújított írásra...Az első szó kizár a minden előtt nyílt templomból. Alább írt jobbnak gondolná a Hazai keresztnevet." Bolyai Farkas kritikája a Nemzeti Társalkodó elnevezés ellen. Előtte Koncz József ceruzajegyzete: "Bolyai Farkas az idő becséről, a rossz szokások elhagyásáról. Lásd Nemzeti Társalkodót, 1830. 10-ik szám 78-79 l."

2/4

 

275

B.F.

"Új évi ajándék Az igaz középpontot megtalált szívnek melege, mint Uránra a nap, más országvégre is elhat, iskolákat célszerűbben gyarapítani" - köszöntő beszéd G. Buttlernek.

2/4

 

276

B.F.

"Kollégyomnak megtartója iránt újabb kegyességgel is nevelt hálánk édes érzését keseríti az oly jóltevő atya betegsége." a beteg Gecse Dánielhez írt köszöntő

1/2

 

277

B.F.

"A makfalvi templom szentelésére" írt ünnepi beszéd: "Téged, ki tevéd kezdetben / a világok alapját"

1/2

 

278

B.F.

"Társaságba kéntelen kell menni, s keveset ülni, kivált ahol pipáznak." Vegyes feljegyzések, receptek

2/4

 

279

B.F.

"Sohase tanul meg az ember élni, mert mind csak az elmúltakon tanul, amely többé vissza nem tér" - feljegyzések az elmúlásról

1/2

 

280

B.F.

" A tűz a házba úgy melegítsen, hogy a füst je ki ne a házba jöjjön" Feljegyzések a melegítésről

1/2

 

281

B.F.

"Pintzébe cikázott pityóka ártalmas." "Adó kellene az ok nélkül eldiskurált időért" - vegyes feljegyzések

2/4

 

282

B.F.

"Féderetlen Hosentraugert viselve, a karom egy éjjel úgy megzsibbadt, hogy fél-fertályig guta ütött voltam.....Harcolni kell a vénség ellen" -hasznos tanácsok a dietétikus életvitelre

 

 

283

B.F.

"Hatalmatlan az időben, hatalmas az örökkévalóságban...Ha egy embertől függne az isten plánuma, az Isten függő volna." Gondolatok az ember és isten kapcsolatáról

1/2

 

284

B.F.

Levélfogalmazvány, valószínűen Gausshoz, említi közös göttingeni barátjuk, "Ide" nevét

1/1

 

285

Diákjegyzet

Magyar nyelvtani szabályok kérdés-felelet formában, tartalmazza a 3-6, 52-60, valamint a 70-73. Kérdéseket, nem autograf

4/8

 

286

B.F.

"Kurta karabély..." Tüzérségi jegyzetek ágyúról, karabélyról, mozsarakról lőszerekről, lőtávolságokról

1/2

 

287

B.F.

"NB. -nnek az experimentumokra...Kőszenet destilláltam" vegyi kísérletek, berendezések leírása

4/8

 

288

B.F.

Gyógyszerreceptek, gyógykezelési feljegyzések

2/3

 

289

B.F.

Fénytani feljegyzések optikai lencseábrákkal

1/2

 

290

B.F.

Kémiai feljegyzések szénvegyületekről

1/2

 

291

B.F.

Kémiai feljegyzések oxidokról

1/2

 

292

Diákjegyzet

"Tricolore" szerelmes költemény vázlata, , nem autograf

 

 

293

 

a 210, 265, 266. jelzetű tanulmány tartozéka

9/18

 

294

B.F. 1854. Márc. 18

"Térítvény", Bolyai Farkas elismervénye arról, hogy adósságleveleit a "fő oskola" jegyzőjétől átvette. "1854. Márc. 18."

1/2

 

295

B.F. 1836. Jún. 15

"Méltóságos Insp. Curatoratus és Tisztelt kedves Társaim!", Bolyai Farkas adománylevele, amelyben a kollégiumra hagyja adósságleveleit, és egyéb értékeit. "1836. jún.15."

1/2

 

296

B.F.

A körpakolás matematikájának alkalmazása a faültetésre. Feljegyzések a faültetés szabályairól, követelményeiről ábrákkal

2/3

Közli Szabó Péter Gábor: Megjegyzések Bolyai Farkas egy körpakolási feladatához. In: Erdélyi tudós

297

ismeretlen

Vízikerék műszaki rajza, nem autograf, felirata: "Bolyainak"

1/2

 

298

B.F.

" Kiáradást mi okoz" - folyó-, patakszabályozási, gát- zsilipépítési feljegyzések ábrákkal, német szakkifejezésekkel

6/12

Oláh Anna: " Kiáradást mi okoz?" Bolyai Farkas folyószabályozási feljegyzéseiből. In: Erdélyi tudós

299

B.F. 1836. ápr. 18

"Nemes Tudós Társaságnak" írt szakértői vélemény Ormós József: Hermesz. Értekezés a léghajóról c. munkájáról. Piszkozat. Az eredeti a MTA K Kézirattárában, széljegyzetén: "Vettem: 1836.ápr. 18", jelzete: MTAK Kézirattára K 23/46

3/6

 

300

B.F 1845. nov. 16.

"...A választás után mindjárt meg kell vala a b. Kemény Pál főcurator úr parancsára írnom..."

2/4

 

301

B. F. 1837. nov. 7

"...új hivatalához szerencsét kívánok, sokáig világoljon az újan gyúlt gyertya s sokakat gyújtson.. "

2/3

 

302

B. F. 1837. okt. 1

"...Levelemre, melynek mását közlöttem öcsém-urammal, gr. Bethlen Ferencz nem válaszolt...."

1/2

 

303

1837. Aug.

"...A napokban G. Bethlen Ferenchez Postán következő levelet küldöttem..."

2/3

 

304

1837. jún. 20.

" Atyafiságos levelét igen szívesen vettem...Én ugyan inkább szerettem volna Öcsém uramat a mathesisben...". Koncz ceruzabejegyzése: "1837. Jún. Bécsbe"

2/4

 

305

B.F. 1836. okt. 1.

"...A cholera alatt szinte szinte egy holnapi hasmenésem, s közelebbről megint új hasmenés miatt, ki nem mehettem Sáromberkére...".."

2/4

 

306

B. F. 1834. jan. 16

"...dícsérete csak annyiban kedves, hogy egy olyan szívből jön, amilyeneket az Ég adott volt nekem balzsamul a sok fátum mérge ellen..."

2/4

 

307

1834. Jan. 8

"...Pataki az Antenor második darabját kéri, sem ez, sem az első nincs meg...most is per omnia azon vagyok, hogy cenzúrázzon, minden kétségen kívül professzor lesz..."

1/2

 

308

1830. május

/ hiányzik, eredeti a Bukaresti Nemzeti Múzeumban /

 

 

309

B.F.

"Kedves barátom, állapotja sok álmatlan éjjt okozott nekem." Levéltöredék valószínűen Jakab Lajoshoz Bécsbe

1/2

 

310

B.F. 1829

Koncz József ceruzajegyzete: "Jakab Lajosnak írta 1829" 1. lap végén: " János munkája egy hétre kijön"

1/2

 

311

B.F. 1829. jan. 19.

"Kedves barátom, olvasson a copertán is. ... A magyar Arithmetica elég correcte jön ki, s Kali megcsinálta azon jegyeket is, amelyeket Pestről megcsinálhatatlanoknak írtak."

1/2

 

312

1826. ápr.

"Kedves Barátom! A Baumgartnert a mellette küldött 3 levéllel együtt köszönettel vettem..."

2/4

 

313

1823

"Édes Jakab Uram! Levelét atyai örömmel vettem. Örvendem környülállásainak jobbra lett fordulását..." 2. lap hátoldalán: "Jánosról az a hír járja, hogy eminenter hegedül. Itt a Praeses is beszélte asztalnál, néhányan mondották nekem. Szász Károly pedig azt beszélte, hogy egy Operába úgy musikálta az első hegedűt, hogy a Publicum tapsolt valami híres solókra ., s a Tsászár maga meg kérdezte, hogy ki az a szépen hegedülő ifjú."

2/4

 

314

1844. Ápr.

"Cubinnak az öccse nem jött el, levelet se küldött." . Hátoldalán: "Holott valamit kérdenék: a La Grange szép theorémájára nézve: D'on résulte enfin ce théoreme nouveau et renercable:..."

1/2

 

315

B.F.

"Az E. Atyám eránt is nyughatatlan vagyok, mert úgy látom, hogy omladékok alá esett, s ki nem tudott még alóllak jönni" ... Hátoldalán: "Anyádtól maradt gyöngy-ezüst nem hiszem ötszáz forintra menjen." levéltöredék valószínűen Bolyai Jánoshoz írt levélből, kettévágott lap".

1/2

 

316

B.F.

"Az examenek sok bajak árja közt írok, amit lehet...Küldöm a Szász. K./ároly/ számtanjának első ívét" . Hátoldalán János gyorsírással írt feljegyzései

2/4

 

317

1856. Júl. 12.

"Küldöm a könyvet. Kérlek, hogy elolvasva hozd magad el..."

1/2

 

318

1854. Nov. 19.

"Küldök két levelet megolvasás végett, mely után vissza várom. A Gerlingét még el sem tudtam olvasni mindenütt..."

1/2

 

319

1853. Szept. 8.

"Kedves Fiam! Látván a minap, milyen messze tartod az írást, küldök egy okulárt próbára. Ha jó tartsd meg....Egy kis jegyzés az Oculárra: "

2/4

 

320

B.F.

Inprumutat Muzeului National 21. XII. 1970

 

 

321

1844. Szept. 10

" Sok Schlendrei bajok közt..." /kivágott sorok / Bolyai leírja fiának, hogy Mentovich Ferenc göttingeni diák előtt milyen kijelentést tett Gauss a Bolyaiak és Lobacsevszkij munkájával kapcsolatban

1/2

 

322

1842. Szept. 26

"Az aequinoctiumat én is sokkal inkább érzem mint valaha..."

2/3

 

323

 

"Utolsó leveled melyet eddig vettem, az volt, melyet Csíki úrtól küldöttél..."

4/8

 

324

1874. Jún. 5. Budapest, Névy László

"...Én a nagyszerű Bolyai Farkasról, mint költőről akarok kimerítő tanulmányt írni.." Névi László levele a Marosvásárhelyi Ev. Ref. Főtanoda igazgatójának, Bihari Sándornak, amelyben Bolyai Farkas Öt szomorú játék és a Párisi per c. irodalmi munkáit kéri mondván, hogy: " Budapesten igen bajos a nyilvános könyvtárakból valamit kikapni." Hátoldalán Koncz József jegyzetei: "1.) Schiller versek, 2.) Szívhangok, Ferenc József Marosvásárhelyen jára, Fűzetlen orientál gyöngyök, sok szép eszme és gondolat, 3.) Szász Károly szomorú jelentése"

2/4

 

325

1836. idegen kézírás

" 21. Bolyai Farkas Mathematikai osztálybeli levelező tag.... Bolyait 1832. márc. 9-én az akadémia mathematikai osztálybeli tagjává választották meg...." Bolyai Farkas akadémiai tagságáról szóló tájékoztató. Széljegyzete: "A M.Tud. Akadémiai Almanah 1836-ra, 282.l." Az 1. oldal tetején Koncz József ceruzajegyzete: "Otthon, 1875. II. évf. febr. márc. füzet, Névy L: Bolyai Farkas, irodalmi tanulmány.".

1/2

 

326

idegen kézírás

Újságcikk másolatok a Vasárnapi Újságból: 1881, 52. Sz. Bolyai Farkas Tentamen c. munkájának magyar nyelvű fordításáról. 1883, 19.sz. Bolyai Farkas sírkövének felállításáról

1/2

 

327

1838. márc. 19.

"Kedves Öcsém, János megint elkezdte az ostromot, új fortéllyal..."

1/2

 

328

1830. jún. 23.

"Kedves Barátom! A Gergelynek küldött és mindnyájunktól szívesen vett játékokkal együtt jött levele vétele alatt reménylem az enyim is meg ment..."

1/2

 

329

B. F. 1852

"A kérdések nincsenek kezemben, csak ahoz képest amint felvehetem, teszem ezen jegyzést. Az okos építő elébb pénzét számlálja" Végén Koncz József ceruzabejegyzése: "1852.júl 31-én járt Ő felsége I. Ferencz József Marosvásárhelyen, s ekkor, vagy ezután kevéssel írta Bolyai Farkas e tervet." Tantervjavaslat.

5/10

 

330

 

" A T. Professzor Dósa Elek azon tervéről mely szerint a három déák osztály kétévenként egymás utáni renddel hallgatá a tudományokat..." Tan - és nevelésügyi elvek

6/12

 

331

 

"Próbatétel a falusi oskolákra nézve..." Tan - és nevelésügyi elvek

8/16

 

332

 

" Nem azon rosszról van szó, mely az érő gyümölcs keserűsége..." Tan - és nevelésügyi eleinek összefoglalója

10/20

 

333

 

Bolyai Farkas philosophia-ethica jegyzete

80/160

 

334

NA

Bolyai Farkas physica jegyzete

101/200

 

335

1845. dec. 2.

"Kedves Öcsém és barátom!...Most estve tudám meg, hogy reggel indulnak meghívni...Az Istenért kérem! Hogy negatívát ne adjon, Öcsém Uram, legyen a successorom!.."

1/2

 

336

1830. Júl. 2

"Tisztelt Kedves barátom Uram! Kedves levelét barátságos szívvel vettem...".

1/2

 

337

1843.

"Méltóztassék hálánkat mind a jelennek, mind a jövendőnek képében azon atyai szívvel fogadni el..." Koncz József széljegyzete: "Gr. Butler Jánosnak köszönet az adott 2000 ezüst forintért..." fogalmazvány, Dósa Elek ceruzajegyzeteivel

2/4

 

338

1821. szept. 11 után, egyes részei azonosak az 1821. Okt. 1-én Jánoshoz írt levéllel

"Mind azon fellegek, mellyek /.../ szenvedett feleségem szép lelkére borultak..."

4/8

 

339

1854

Sartorius von Waltershausennek, a Gauss életmű gondozójának írt visszaemlékezések Gaussról.

17/33

 

340

1822. Febr. 20

" Venerabile Consistorium ! A harang nehéz járása okának megvizsgálása iránt" tett vizsgálatokról írt beszámoló piszkozata, amelyet a marosvásárhelyi vártemplom felkérésére írt

3/6

Oláh Anna: " A harang nehéz járása okának megvizsgálása ". Bolyai Farkas tanulmánya a harangszó fizikájáról. In: Erdélyi tudós

 

341

1806. Júl. 19 Pashkális Szen Péter, hátoldalán 1807. Ápr. 2 B.F.

" Tekintetes Úr Az elmúlt héten Okulate Requist kért volt az úr.." Az erzsébetvárosi magistrátus értesíti Bolyai Farkast, hogy engedélyezi az általa kérvényezett patakszabályozási munkálatokat Domáldon. 1806.júl.19 Hátoldalán: "1806-ban júliusnak elsőbb napjaiban...". Bolyai Farkas levele ismeretlenhez. 1807. ápr. 2

1/2

Oláh Anna: "oltóskolák, plántálás sok évet elvevő szenvedelembe vittek" A gazdálkodó Bolyai Farkas. U.o.

342

B.F.

"ne tudja magát győzni -jó karakterű fiával Györggyel jól van. Kabost nem tudom melyik, még semmi levelet nem láttam. Györgynek által adtam száz hét RhFtot, százat a tudvalevő adósságba..., hetet pedig a haszontalan szemporért. "

1/2

 

343

B.F.

"Kedves barátom! Bajak közt kemencerakás miatti sűdésben" Levéltöredék valószínűen Jakab Lajoshoz Bécsbe, amelyben három típusú kemencének a működéséről ír.

1/2

 

344

B.F.

"Nem múlt egy nap is el kis Bertám nélkül" Bolyai Farkas vigasztaló levele Gergely fiához Berta nevű kislányának halálára

2/4

 

345

B.F.

"Kedves emlékezetű, Mltsg. Patrónus Uram! A mostani időben váratlan jóság hálaérzése mostanig nem tudott megszólalni." Köszönőlevél fogalmazványa a kollégyom egy ismeretlen támogatójához

2/4

 

346

B.F.

"A fiamat se látom...Elébb pénz, azután hivatal azután még időtöltés.." Levélfogalmazvány ismeretlenhez

1/2

 

347

B.F.

"82-ik évben a sír széléről visszatekintve..." fogalmazvány az elmúlásról, emberi kapcsolatokról a szeretetről

1/2

 

348

B.F.

Összefüggéstelen feljegyzések, széljegyzetén János írása: "A következők mind Dénesről írnak, vagy szólnak, vagyis rá céloznak, vagy őt illetik; és fájdalom, igazan, vagy helyesen."

1/2

 

349

 

"Következetlen magyarok, egyfelől kiáltással serkentjük egymást..." beszédfogalmazvány valószínűen az 1848-as forradalom kapcsán

1/2

 

350

 

" 25. Febr. A lajtorjának a véghetlen felé 79-ik, s a végfelé közel utolsó fokáról üdvözlöm a 24 év/est, a / sokakat elnyomorékított harcaiból ép kiérkeztét. Adjon hálát az istennek s tovább is kérje, hogy ne vigye kísértésbe." gróf Toldalagi Viktor neve napjára írt köszöntő levél fogalmazványa. Köszöntő beszéd fogalmazványa

1/2

Közli Koncz, 328-329.o.

351

B.F.

" 1856. Aug. 8. Kedves Uram Öcsém! Örömmel és teljes tisztelettel üdvözöljük Mgos oskolánk vezércsillagait..Én már 82-ik évemben.." Levélfogalmazvány valószínűen Mentovich Ferenchez a marosvásárhelyi mennyiség- és természettani tanári kinevezése alkalmából.

1/2

 

352

 

"...Ahelyett, hogy az új év angyalától várnék, azt nézem, mit vehet el. Mi kevesért éltem eddig, s mennyire élek még, tapogatom a szívem melegét, s pulzusverését." Levélfogalmazvány ismeretlenhez

1/2

 

353

 

"A Gergely hasonlításához tartozik: hogy a kanári madár csak kedves párral találja kalitkáját honi égnek. " levélfogalmazvány ismeretlenhez

1/2

 

354

 

"...Más századból jövök virágzó májusba, fehér december, de nem a vénség jegével...77-ik évben...Éden kapuban látom magamat... Mindenkinek saját köre legyen, s egyik se háborítsa a másikat..." Beszédfogalmazvány

1/2

 

355

 

"Előre bocsánatot instálok ezen bátorkodásomért, méltóztassék /.../ az oskola iránti kötelességemnek venni /.../ 81 év alatt leégett gyertyám-mécsét a hamvak felibe Milly-oszlopot várva /.../ Kemény György úrtól bátorkodtam ...halálom jelentését kis német könyvvel küldeni." Levéltöredék ismeretlenhez. A halála jelentése saját maga számára 1855 március 25 előtt írt nekrológ, amit még életében ki is nyomtatott és szétküldött ismerőseinek.

2/4

 

356

1821. Okt. 1

"Kedves E.A. azt mondotta nekünk, hogy ne sírjunk." Fiához írt levéltöredék, amelyben tájékoztatja felesége haláláról.

2/4

 

357

 

"...Szász éppen most Gaussnál van, s onnan megyen Angliába, s Cambridgebe egy Mathesis professzorhoz". Levéltöredék valószínűen Jánoshoz, hátoldalán János mathematikai feljegyzései.

1/2

 

358

 

"q=rnb2m-abd+ /.../ Megkaptam az írt (p-a), 4 pennát küldöm. A tök-viszketegségről írni elfeledtem" Valószínűen Jánoshoz, Domáldra írt levél töredéke

1/2

 

359

B.F.

"A Nagy Jánost még haza nem kaphatám a Királyi Tábla Archivariusától./.../ Óriási terve Széchenyineka magyar hon kiművelődésére: kevés pénzkölcsön az országnak, már Rothschild ajánlott a magyarországi Diétán száz millió pengőt 5 pro Contón, s /.../ Széchenyi felszámította, hogy 35 év alatt lefizetődik, de minden nemes minden holdért évenként 2 pengő garast fizet, s a colonusok megválthatják magokat." Bolyai Farkas levele Bolyai Jánoshoz. levéltöredék. Keltezése a Széchenyi közteherviselésről kapcsolatos országgyűlési javaslatára tett utalás alapján történt.

1/2

 

360

B.F.

"Dear Brather! /.../ James Swain par le Consul Americain á London. Philadelphia " Levélfogalmazvány ismeretlenhez

1/2

 

361

1833. Szept. 23 B.F.

Váltópapír, amely említi a Klara Türi, Stephan Kabos, Andreas Kabos, Anton Bolyai neveket, a keltezést és az összeget: "1833. 23-ten September...9050 Rh"

1/2

 

362

Döbrentei Gábor, 1836. Nov. Buda

"Szeretett Barátom! Tegnap előtt hozta valaki /olvashatatlan a papír és tinta minősége miatt/

2/4

 

363

Vályi János, 1851. január 17

"Tekintetes Tanár Úr! Alig képzelhetni, hogy mennyit nyomorkodunk mi ezen a fátlan helyen szerencsétlen szerkezetű kemencéinkkel..."

2/3

Részleteket közöl Oláh Anna: Bolyai kemence- Dániel kályha. Öntőde, 11. sz. 258-261 p.

364

Dósa Elek, Pest, 1851. Dec. 2

"Kedves Collega Úr! A felküldött könyveket köszönettel fogadák kézbesítő B. kemény Sigmond tolmácsolása szerint, aki magát tiszteli igen, igen szívesen.." Dósa Elek levele Bolyai Farkashoz, ennek nyugdíjba vonulása alkalmából

1/2

 

365

Gerling, C. Ludwig, 1854. Okt. 31

C. Ludwig Gerling, a marburgi egyetem tanárának levele, amelyben részvétét nyilvánítja Ercsei János közös diákjuk halála miatt. Dicséri a marosvásárhelyi kollégium diákjait és kifejezi sajnálatát a miatt, hogy régóta nem iratkoztak marosvásárhelyi diákok a marburgi egyetemre.

3/6

 

366

1856. Aug. 12. Sartorius von Walterschausen, Göttingen

"Mein....freund" Sartorius von Walterschausen levele

2/3

 

367

1857. Okt. 26. Sartorius von Walterschausen, Göttingen

Sartorius von Walterschausen levele

2/3

 

368

Vajda Dániel

"és biztosabban kezébe jutna leveled, mint csak úgy feltéve a postára" Vajda Dániel levéltöredéke

2/4

 

369

1850. Szept. 16, Domáld, Áts Lajos,

Áts Lajos levelének töredéke

1/2

 

370

? Jakab Lajos

" Nem látom feleslegesnek Tks. Déáki Fülöp Sámuel Concipiusa Úrnak egy állítását, mely említi a Planetar systhemáról...Bodola Úrnak, Tktes Török és Ercsei Úrnak, Gergelynek minden jót kívánok." Valószínűen Jakab Lajostól kapott levél töredéke

1/2

 

371

? Vajda Dániel Bécsből, írásminta alapján valószínűsítve

" be járva 3 helyről vettem amit a pakolt chémiákba tett czéduláimból meg tett " ismeretlentől kapott levél töredéke

1/2

 

372

? Bolyai Gergely

ismeretlentől kapott levél töredéke, említi Lupsa Gábor, Pekri Gábor neveket

1/2

 

373

 

ismeretlentől kapott levél töredéke

1/2

 

374

 

Térti vevény Gauss aláírásával, amely igazolja, hogy megkapta a küldeményt

1/2

 

375

1869

"Drei Briefe von Prof. Sartorius von Waltershausen." Sartoriusnak 1856.aug. 12-én és okt. 26-án kelt, Bolyaihoz írt leveleinek másolata./ a 366, 367 levelek másolata/ Ezt követi Sartoriusnak Schmidt Ferencnek címzett levél másolata. A három másolatot Schmidt Ferenc küldte Koncz Józsefnek "a Bolyai irományok kiegészítése végett. 1869. jún. 20. Koncz" - Koncz széljegyzete szerint

3/6

 

376

 

Bolyai Farkast ábrázoló, 1Ft értékű bélyegek

1

 

377

 

Bolyainak címzett, göttingeni bélyegzős boríték

1

 

378

B.F.

Német nyelvű feljegyzések Gaussról /valószínűen a Sartorius számára/

1/2

 

379

ismeretlen

Bolyai Farkashoz írt német nyelvű levéltöredék: "1848, den 10. 9-ber, Wolf Bolyai"

1/2

 

380

B.F.

Német nyelvű levéltöredék, említi a Richter, Nyikulaj neveket.

1/2

 

381

B.F.

Német nyelvű levéltöredék, valószínűen a 380. irat része

1/2

 

382

B.F.

Német nyelvű levéltöredék, valószínűen a 380. irat része

1/2

 

383

B.F.

Német nyelvű levéltöredék, valószínűen a 380. irat része

1/2

 

384

B.F.

"Atque Deo ut Newton gaudentes pectore puri" latin nyelvű vegyes feljegyzések

1/2

 

385

1824. Szept. 5, Domáld, B.F.

"Alább írt adom ezen írásom által tudtára mindeneknek, akiket ezen dolog illethet, hogy azon Nova Seffio, mellyet Catherina Méhes néhány azon házhely mellett lévő szöllőkkel és iratmányokkal együtt 100, azaz száz Magyar forinton vásárlott volt....Irtam Domáldon 1824. szept. 5." Birtokügyekkel kapcsolatos nyilatkozat

1/2

 

386

B.F.

" 1.Az Anyám s Pávai Ferenc osztálylevele..2. A Hédebbi szőlőhely iránt, melyet az örmény bé kezdett volt ültetni...5. A Patak kertemen való keresztül viteléről T. Magistrátushoz írt Instanztiámra Oculator Paschkális SzentPéteri Úr tudósítása kérésem megnyerése felöl " A domáldi birtokkal kapcsolatos iratok listája

1/2

 

387

 

"Bolya völgyében 1. Esméri-e a tanú M. Kabos András urat, Mgs. Kabosné Türi Klára fiát? 2. Mije van most, s miként áll vagyonára nézve?" Egy bírósági tanuhoz intézett kérdések. Hátoldalán a domáldi birtokkal vegyes feljegyzések, talán a 361. irattal egy időben kelt

1/2

 

388

1826

"T.M.D.E. Úr /.../azon bölts választásáért, mely szerént a mai napon rég óhajtott vezetőnknek ajándékoztatik, kit kiterjesztett karokkal fogadunk." Levélfogalmazvány. Valószínűen Dósa Eleknek a Mv. Ev. Ref. Koll. Jogtanári kinevezése alkalmából a Koll. Vezetősége által 1826.-ban a főkonzisztóriumhoz intézett köszönőlevél piszkozata.

1/2

 

389

 

"1970. Dec.21. Kölcsönözve a Muz. Nat." Bukaresti Nemzeti Múzeumnak kikölcsönzött irat

 

 

390

 

"Physica est stientia explicare studens mundum." Fizikajegyzet, valószínűen ez képezte az alapját Bolyai kollégiumi fizika előadásainak. Leírja a testek tulajdonságait: tehetetlenség, sűrűség, összehúzódás, tágulás, gravitáció. Ezt követi a testrendszerek tárgyalása, rugalmas-rugalmatlan ütközések, folyadékok mozgása, hydrostatica, folyadékok mozgása csövekben, stb.

18/116

 

391

Diákjegyzet

"Kérdések a Physicából" - Bolyai Farkas bejegyzéseivel. Utolsó oldalán diáknévsor: "Szabó Sámuel, Erszényes Elek" stb.

6/12

 

392

 

"De Luce".."De Hydrostat" -fizikai jelenségek vizsgálata, említi a Newton, Euler neveket. Lehet a 390. irat folytatása

30/60

 

393

Diákjegyzet

Pont, egyenes, vetület, sík fogalmakkal kapcsolatos diákjegyzet részletek. §9. -§12. Paragrafusok. Távolságmérési módszerek síktükör segítségével, egyéb mértani ábrákkal

8/16

 

393

DJ

Pont, egyenes, vetület, sík fogalmakkal kapcsolatos diákjegyzet részletek. §9. -§12. Paragrafusok. Távolságmérési módszerek síktükör segítségével, egyéb mértani ábrákkal

8/16

 

394

Bolyai János

" A * egy fractio felett jelentése..." Bolyai János matematika jegyzetei. Hátoldalán B.F megjegyzése: "Tehát az aequatio mind a két részét lehet dividálni..."

1/2

 

394

BJ

" A * egy fractio felett jelentése..." Bolyai János matematika jegyzetei. Hátoldalán B.F megjegyzése: "Tehát az aequatio mind a két részét lehet dividálni..."

1/2

 

395

DJ

" 1. U.m. . népgyűlési, törvényszéki és templomi... ékesszólás...szabályai." Hátoldalán: " 6 . 2-er. Az előadás tüzének az alkalomhoz és tárgyhoz kell illeni...33§. Törvényszéki ékes szólás." Szónoklattani jegyzetek részlete

1/2

 

396

B.F

"Mathesis Chronologiae...A Julianum Kalendáriom az esztendőt szabja 365-6, de az órákat 3 esztendőből elhagyván..." Naptárkészítési számítások

1/2

 

397

Schuster, M., segesvári rector

Matematika dolgozat. A tetején Bolyai Farkas írásával: "Schuster küldötte hozzám a segesvári Rector korában ezen imaga demonstrátióját. Volt ez rövidebben demonstrálva az Euler algebrája harmadik darabja végén." Latin dolgozat címe: "Theorema summae duorum cuborum, quorum radices sunt numeri integri positivi, non est cubus." Bolyai Farkas könyvtárában létezik Schuster, M.A.: Lehrbuch der Rechenkunst. Kornstadt, 1842. című munka.

8/16

 

398

Diákjegyzet, Orbán Lajos

"A számvetés négy alsó részéről való jegyzés" végén : "Orbán Lajosé 1841"- ben készült matematika jegyzetei a négy alapműveletről

7/14

 

399

DJ

"A tűzláda alatti láda magassága 1 láb, hosszúsága (33+1/2) ", szélessége 13" "

1/2

 

400

Diákjegyzet, Antal László

"§ 17. A paralelogramma areája számja úgy jön ki, /: az areák megmondott mértékére nézve :/ ha a básis multiplicaltatik az altitudóval." Síkmértani jegyzet. A végén: "Scribsit Ladislas Antal"

4/8

 

401

Diákjegyzet

"Trigonometria" , §1.-§23.

12/24

 

402

Diákjegyzet

"Toisirozás" terület mértékegységek átszámítása. Lehet a 401. irat része

2/4

 

403

Diákjegyzet

"Lampen-microscop" mikroszkóp műszaki rajza ceruzával,

1/1

 

404

Diákjegyzet

3 drb. ugyanazon ábra, amely a homorú tükörben visszaverődött fény útját ábrázolja, végén üres oldalak

 

 

405

Diákjegyzet

"Napóleonnak a Francziák Ex-Császárjának a Világ előtt való maga mentegetése. " Koncz József széljegyzete: "Napóleonnak, a Franciák Ex-császárjának, a Világ előtt való magamentegetése "

10/20

 

406

Diákjegyzet

"Elementi Chemi" kémiajegyzet a vegyi elemekről

2/4

 

407

Diákjegyzet

"A quadrata Radix kihozásának demonstrátiója...Vega 290. Lap, Vega § 225. "§ 445, § 448." Vega matematikakönyvéből kimásolt fejezetek.

 

 

407

Diákjegyzet

"A quadrata Radix kihozásának demonstrátiója...Vega 290. Lap, Vega § 225. "§ 445, § 448." Vega matematikakönyvéből kimásolt fejezetek.

12/24

 

408

Diákjegyzet

"Rövid jegyzések az Miskát tanuló igyekvő N-es Coll. Ifjúság számára." Zenészeti tanulmány

4/8

 

409

Diákjegyzet

"Az Asztalból Jegyzések. Proportio nincs a Földnek, Napnak, Holdnak, Jupiternek nagyságaiban, sem a távolságokban, még a Föld esztendei útja is valósággal közelebb van a circulushoz, de szükség volt kimutatni, hogy télben a Nap közelebb van, mint nyárban." Feljegyzések az égitestekről

4/8

 

410

Diákjegyzet

"Astronómiából kérdések examenre. Mit nevezünk pólusnak? Mit aequatornak?" . Csillagászattani vizsgakérdések a válaszokkal együtt, Bolyai javításaival.

8/16

 

411

Diákjegyzet

"Népszerű astronómiából kérdések az examenre" Ugyanazon vizsgakérdések, mint a 410. iraton, de más diák írásával

12/24

 

412

Diákjegyzet

"A világot a földről nézzük és itt a legelébb látjuk a fél boltforma, változó laposságú eget." Csillagászat jegyzetek Bolyai javításaival, ábrákkal.

12/24

 

413

B.F. 1831

"Elemente der srinen Mathematik von Strassnicki. 1831. Wien. " §6.-§7

1/2

 

413

B.F.

"Elemente der srinen Mathematik von Strassnicki. 1831. Wien. " §6.-§7

2/3

 

414

B.F.

413. folytatása

1/2

 

415

Diákjegyzet

" Némely Jegyzések. Ha A H quadránsok, úgy az F és G coincidálnak mert, ..." Háromszögekkel kapcsolatos tételek levezetése.

8/16

 

416

Diákjegyzet

Síkidomokból kirakható felületek makettjei

2/4

 

417

 

"Jegyzés a Chemiából. Magyarázatja annak, hogy mit tészen 1. A /atomsúlynyi mennyiség/ ebből, vagy amabból" Kémiajegyzetek Bolyai javításaival

6/12

 

418

Diákjegyzet

"Ha i egy apadó sorozatnál legalább egy bizonyos határon túl egy rendes Zeichenweckkel fordul elé..." Végén megjegyzés: " Ezen utolsó tétel Gausstól jő."

6/12

 

419

B.F

Német-magyar szótár az alábbi szakkifejezésekkel: harapófogó, ráspoly, dörgölő fa, gyűszű, csiriz, stb. a 2. Lapon egy fonókerék rajza.

2/4

 

420

B.F.

"Quaestio qvam Academiae Regiae Scientiarium Borussicae, Classis Mathematica-Certamini Litterario in MDCCCXXXVI proponit Promulgata in Coctu solemni anniversario Leibnitii memoriae dicato D.V. Jul. MDCCCXXXII." A kalligrafikus írásról nem lehet megállapítani, hogy Bolyai kézírása-e, vagy egy diákjával iratta le a tanulmányt.

6/12

 

421

1829, Diákjegyzet,

"Felsőbbek rendelése szerint, kérdések azokból mellyeket a 1829-i téli examen után tanítottak Rectát vonni papíroson, mezőn. Min épülnek ezek? Élőfákat quincunxba ültetni?" Vizsgakérdések földmérésből

4/8

 

422

Diákjegyzet, Vállyi Károly, 1819

Geometria, földmérési módszerek leírása, "Carolus Vállyi" diák jegyzetei.

2/3

 

423

Diákjegyzet

" Demonstratio Arithmeticae digitalis. (5-m)(5-n) + 10m +10n=(5+m)(5-n) QED" Latinul kezdődik, a 3. oldaltól magyarul folytatódik

37/74

 

424

Kováts nevű mesterember

"Hydraulicus Kováts írta." Folytatásban Kováts írásával: " Hiteles eléadása annak, miképpen készíttetik a Wasser kit a Marokkói Császár udvarában"

1/2

 

425

 

Síkmértani ábra német szakkifejezésekkel

1/2

 

426

BF nyomtatva

Bolyai Farkas Tentamen c. könyvének 57-58 oldalai Koncz József könyvtáros megjegyzésével: "Bolyai Tentamenjének index rerum II. LXXVII-LXXVIII. Lapjai kikölcsönöztettek annak Dr. Réthy Mór által való kiadása alkalmából. 1887."

2

 

427

 

Bolyai Farkas fűzött fizikajegyzetei: fénytan, hőtan, elektromosságtan, flogisztika, kőzettan, éggömb, égitestek, stb. Természettudományos összefoglaló munka. Valószínűen ez képezte Bolyai fizikaprofesszori előadásainak alapjait. ? oldalak

247/494

 

1 A Bolyai Farkas levelezése szinte teljes egészében megjelent nyomtatásban. ( Koncz többnyire csak részleteket közöl a Bod Péterhez írt levelekből) Itt tehát nem közöljük külön-külön a magjelenés helyét, csak azoknak a kiadványoknak a listáját, amelyek Bolyai levelezést adnak közre.

  • Koncz József: A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollegium története. Marosvásárhely, 1896.
  • Jakó Zsigmond: Szemelvények Bolyai Farkas és János leveleiből és levéltöredékeiből. In: Bolyai János élete és műve, Bukarest, 1953.
  • Benkő Samu: Bolyai-levelek, Bukarest, 1975.
  • Benkő Samu: Bolyai Farkas tíz levele. Igaz Szó, 1975/3.
  • Oláh Anna: Bolyai Farkas erdészeti munkássága. Erdészettörténeti Közlemények. XIX. 1995

 

-- ITM --