Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
Bolyai táborok

1994 Bolyai túra Erdélyben

Minekutána 1992 és 1993-as Bolyai Táborokban elsősorban a Bolyaiak nevét viselő hazai iskolák diákjait szerettük volna összeismertetni és közös kutatómunkára ösztönözni vakációs, kellemes szabadidős programmal egybekötve, immáron itt volt az ideje, hogy a hazai „bolyaisok” megismerjék iskoláik névadóinak szülőföldjét. Az 1994-es nyáron tehát Bolyai-túrát szerveztünk Erdélybe. A segesvári Gaudeamus Alapítvány- aki a magyar gimnazista diákok infornmatika oktatását kívánta támogatni- számítógépekért cserébe vendégül látott 40 főt, és 10 napon át Segesvárról csillagtúrában az anyaországi diákok végijárhatták azokat a helyeket, amikről csupán iskolai emlékkönyveikből, vagy névadójuk kapcsán szervezett vetélkedők során hallhattak. Íme az útvonal:

VIDEOFILM Bolyai körút Erdélyben
/megrendelhető/

A Bolyaiak nevét viselő iskolák figyelmébe ajánljuk

Helység

Bolyai-emlékek

Bólya

A régi Bolyai kúria helyén álló épület

Bolyai kastély romjai

Enyed

Enyedi kollégium, egykori harang, református templom, temeto Bolyai Farkas egykori enyedi professzorainak sírja

Csombord

A Kemény-kastély /Bolyai itt töltötte a szünidőket /

Kolozsvár

A Ref. Kollégium

Farkas utcai Református templom

Bolyai János szülőháza

Bánffi palota, itt tartották a színielőadásokat, ahol Bolyai Farkas is fellépett diákkorában

Domáld

A hajdani Bolyai-birtok, rajta Benkő Zsuzsanna sírja fölé emelt kopjafa, itt írta János a TAN c. művét

Marosvásárhely

Ref. Kollégium

Egykori tanári szállás helyén álló épület

Bolyai János utolsó szállása

Vártemplom /itt végezte csillagászattani megfigyeléseit/

Teleki Téka

Bolyai Múzeum

A hajdani piactér, ma a két Bolyait ábrázoló szobor

A református temetőben a két Bolyai sírja, mellette a pónyik almafa, amit Bolyai Farkas sírjel helyett kért a végrendeletében

János egykori professzorainak, Farkas kollegáinak sírja

Hanganyag:

  • Gazda István előadása az 1992-es Velencefürdő-i Bolyai-táborban
  • Kiss Elemér előadása az 1992-es Velencefürdő-i Bolyai-táborban
  • Ilyés Ferenc a Székelykeresztúri Gimnázium matematika tanára, mesél Domáldon a kopjafáról, amit a diákjai faragtak Benkő Zsuzsanna sírjára.
  • Dr. Weszely Tibor Bolyai-díjas marosvásárhelyi kutató, matematikatanár mesél a Bolyai Múzeumban a magyarországi diákoknak

Bolyai Képtár

Bolyai Farkas

sajátkezű festményei

Saját képzőmuvészeti alkotásai, önarcképe

Bolyai-portrék

Bolyai Farkas /Szabó János grafikája/

Bolyai Farkas a ravatalon /daguerrotypia/

Benkő Zsuzsanna / 1. felesége/

Bolyai János /fia/

VI. Bolyai János /ükunokája/

C.F. Gauss /ifjúkori barátja/

Korabeli látképek

Bolya

Enyed

Kolozsvár

Göttingen

Domáld

Marosvásárhely

Bolyai -korabeli épületek

Enyedi kollégium

ahol Bolyai is megfordult

Kolozsvári kollégium

Göttingeni egyetem

Marosvásárhelyi kollégium

Marosvásárhelyi tanári szállás

Minoriták temploma marosvásárhelyen

Aranka György-féle Nyelmívelő Társaság székháza

Teleki-Téka

Marosvásárhelyi vártemplom

Marosvécsi Kemény kastély

Csombordi Kemény kastély

Bodor kútja

Teleki-kastély Sáromberkén

Teleki-ház Marosvásárhelyen

Bolyai-relik- viák

Koponycsontja

Íróasztala

Utazóládája

Karosszéke

Gyertyatartója

Hamuszórója

Szemellenzője

Által a rakott zöld oszlopkemence eredeti helyén, magánházban

Zöld oszlopkemencéje újra rakva /múzeumban/

Famintái alapján öntöttvas kemence Marosvásárhelyen magánházban

Famintái alapján öntöttvas kemence egy erdélyi ref. templomban

Famintái alapján öntöttvas kemence/múzeumban/

Általa papírból készített kemenceszerkezet leporelló

Kéziratairól készült reprodukciók

Bolyai-minták után utánöntött Dániel kemence

Bolyai-minták után készített cserép Dániel kemence

Napjainkban Nyárádszeredán Bolyai minta után öntött Dániel kemence

A nyárádszeredai öntők és a szerző

 

-- ITM --