Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
2002-Bolyai-év


Bolyai különszám


Bolyai János születésének 200. évfordulóját ünnepeltük 2002. december 15-én, igazság szerint az egész elmúlt évben. Két kiváló elme, egy Wolf-díjas matematikus és egy legendás hírű műegyetemi tanár szavait idézem Bolyairól. Lax Péter mondta: "Tény, hogy nagyon sok tehetséges magyar matematikus van, és ennek magyarázata a tradícióban rejlik. Ez a hagyomány a Bolyaiakhoz vezet vissza. Magyarországon Bolyai János egy kulturális hérosz. Ezért ha valaki Magyarországon matematikusnak készül, azt mindenki megérti". Simonyi Károly pedig így emlékezett: "Nevelőszüleim segítségével 1937-ben kijutottam a párizsi világkiállításra. Szomorúan tapasztalhattam, sértette is az önérzetemet, hogy a külföld nemigen vesz tudomást a magyar kultúráról, a magyar tudományról. Sokan azt sem tudták, hogy létezik ilyen ország. Amint lógó orral nézelődtem a világkiállítás forgatagában, egyszerre csak a salle mathématique-ben, a matematika termében, melynek falain ott díszelgett a világ harminc nagy matematikusa, boldogan megláttam a mi Bolyai Jánosunk nevét. Egyszerre nagy lett a mellényem. Lám, azért mégiscsak van nekünk is valamink, amiről a világon mindenkinek tudnia kell!"

Előszó

Tartalom - 2003. I. különszám
 • Staar Gyula: Előszó
 • Prékopa András: Bolyai János forradalma
   Bolyai-könyvek
 • Benko Samu Barbarizmus és zsenialitás
 • Gündischné Gajzágó Mária: Göttinga szerepe Bolyai Farkas és János életében
 • Császár Ákos: Bolyai János és Gauss
 • Weszely Tibor: Iskolájuk, a marosvásárhelyi Református Kollégium
 • Kálmán Attila: Bevezető Bolyai János új, más világába
 • Kalmár László: A Bolyai-Lobacsevszkij-féle geometria hatása az axiomatikus módszer fejlődésére
 • Kiss Elemér: A két Bolyai és a Disquisitiones arithmeticae
 • Kiss Elemér: Bolyai János kéziratos hagyatékának titkai
 • Szabó Péter Gábor: Bolyai Farkas számelméleti vonatkozású kéziratos hagyatéka
   A Bolyai-négyzetek
   A 4 272 943 edi szám
   Matematika és szabadság. Beszélgetés Tóth Imre tudományfilozófussal. (Staar Gyula interjúja)
 • Solomon Marcus: A nemeuklideszi kultúra
 • Ács Tibor: Bolyai János mérnökakadémiai és hadmérnöki évei
 • Ács Tibor: Az építész Bolyai
 • Kiss Elemér-Oláh-Gál Róbert: Bolyai János ismeretlen arca
 • Oláh-Gál Róbert: Bolyai János, a családapa
 • Jung János: Bolyai János betegségei
 • Toró Tibor: Habent sua fata...
 • Filep László: Egy amerikai matematikus a Bolyaiakért
 • Szénássy Barna: A Bolyai-díj
 • Komjáth Péter: Az újjáéledt Bolyai-díj
 • Lovas István: Út a Bolyai-geometria felé
 • Gábos Zoltán: Mit jelent a Bolyai-geometria egy fizikusnak?
 • Radu Miron: Romániai matematikusok és fizikusok hozzájárulása Bolyai János munkásságának kutatásához
 • Prékopa András: Bolyai János-emlékkonferencia az Akadémián
 • V. Alekszandrov: Hogyan emlékeztek a magyarok?
 • Czapáry Endre: Emlékünnepély Bólyán
   Közös emlékezés Bolyai Jánosra (S. GY.)
 • Csegzi Magdolna: A Bolyai-év
 • Kása Zoltán: A Bolyai-év erdélyi rendezvényei
 • Kiss Elemér: Bolyai-zarándokhelyek a nagyvilágban
 • Vekerdi László: Változók és konstansok a Bolyai-kutatásban
Címképünk: A Pszeudoszféra ( Kovács Attila címlapterve)

-- ITM --