Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
2002-Bolyai-év


Cikkek

15. ÁCS Tibor
Százéves a Bolyai-díj. = Természet Világa. Bp. 2002. 1.sz. 31-34-p.

16. ÁCS Tibor
Temesvár katonai térképe. = Élet és Tudomány. Bp. 2002. 44.sz. 1406.p.

17. ÁGOSTON Hugó
A nemzetközi Bolyai-díj bővülő története. = Korunk. Kolozsvár, 2002. 11.sz. 125-126.p.

18. ANTAL Erika
Bolyai-emlékszobát avattak Bólyán. = Krónika. Kolozsvár, 2002. 166.sz. 9.p.

19. BARABÁS István
Hogyan segítette Erdély az űrhajósokat? A Bolyai-év alkalmával Weszely Tibor matematikussal beszélget Barabás István. = A Hét. Bukarest, 2002. 19.sz. 3-4.p.

20. [BARABÁS István]
A Teleki Tékától a Magyar Tudományos Akadémiáig. A Bolyai-év alkalmával Kiss Elemér matematikussal beszélget Barabás István. = A Hét. Bukarest, 2002. 18.sz. 3.p.

21. BENKO Samu
Csillag a magyar tudomány egén. = Korunk. Kolozsvár, 2002. 11.sz. 10-15.p.

22. BODOLAI Gyöngyi
Bólya az idők tengerén. = Népújság. Marosvásárhely, 2002. 170.sz. 7.p. Korunk. Kolozsvár, 2002. 11.sz. 110-112.p.

23. Bolyai János, a katona tudós. = Magyar Érmehírlap. Bp. 2002. 4.sz. 6.p.

24. Bolyai-kultusz 2002 - Kultuszok. = Korunk. Kolozsvár, 2002. 11.sz

25. Civil tisztelgés a tudás előtt. Roska Tamás akadémikus a Bolyai-díj második kitüntetettje. = Magyar Nemzet. Bp. 2002. 53.sz. 1., 15.p.

26. CZAPÁRY Endre
Emlékünnepély Bólyán. = Természet Világa. Bp. 2002. 10.sz. 476.p. Természet Világa. Bp. 2003. I.ksz. 125.p.

27. CSEKE Péter
A Korunk Bolyai-díjai. = Korunk. Kolozsvár, 2002. 11.sz. 117.p.

28. JAKAB-BENKE Nándor
"Asszem valami matematikus volt." = Korunk. Kolozsvár, 2002. 11.sz. 112-114.p.

29. KÁSA Zoltán
A kétszázadik Bolyai-év. = Korunk. Kolozsvár, 2002. 11.sz. 37-38.p.

30. KISS Elemér
Kétszáz éve született Bolyai János. Bolyai János új arca. = Élet és Tudomány. Bp. 2002. 50.sz. 1585.sz.

31. KISS Elemér
Kétszáz éve született Bolyai János. = Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok. Bp. 2002. 8.sz. 457-466.p.

32. KISS Elemér
Nem lehet abbahagyni a Bolyai-kutatást. = Korunk. Kolozsvár, 2002. 11.sz. 39-45.p.

33. KOCSIS István
A Tér. = Korunk. Kolozsvár, 2002. 11.sz. 55-77.p.

34. KOLUMBÁN József
Bolyai János győzelme. = Korunk. Kolozsvár, 2002. 11.sz. 28-36.p.

35. Közös emlékezés Bolyai Jánosra. = Természet Világa. Bp. 2002. 12.sz. 543.p. Természet Világa. Bp. 2003. I.ksz. 126-127.p.

36. LÁSZLÓFFY Aladár
Bolyai -Betlehem. = Korunk. Kolozsvár, 2002. 11.sz. 3-4.p.

37. LÉNÁRT István
Közkincs-e a Bolyai-geometria? = Élet és Tudomány. Bp. 2002. 27.sz. 847-850.p.

38. MÁRTON Annamária
A Bolyai-kultusz Marosvásárhelyen. = Természet Világa. Bp. 2002. 10.sz.mell. CL - CLII.

39. MÁTHÉ Éva
Pusztuló Bolyai-emlékhelyek. Emlékszoba a katolikus plébánián. = Romániai Magyar Szó. Bukarest, 2002. 4193.sz. 1., 8.p.

40. MÁTHÉ Márta
Bolyai-emlékév. Bolyai-emlékszoba Bólyán. = Élet és Tudomány. Bp. 2002. 49.sz. 1547-1550.p.

41. (nk) Vasárnap avatják a Pszeudoszférát! = Népújság. Marosvásárhely, 2002. 291.sz.

42. (nk) Vasárnap emlékműavatás. = Népújság. Marosvásárhely, 2002. 288.sz.
2002. december 15-én tetőzött a bicentenáriumi rendezvénysorozat, Marosvásárhelyen felavatták a Bolyai-emlékművet.

43. OLÁH-GÁL Róbert
200 éve született Bolyai János. = Hargita Kalendárium. 2002.

44. OLÁH-GÁL Róbert
Apa-fiú kapcsolat a Bolyaiaknál. = Népújság. Marosvásárhely, 2002. 48.sz. 5.p.

45. OLÁH-GÁL Róbert
Arany János, Toldi és a Bolyaiak. = Székelyföld. 2002. 10.sz. 71-79.p.

46. OLÁH-GÁL Róbert
Bolyai János és az 1848-as forradalom. [1-3. rész.] = Népújság. Bp. 2002. 62.,65.,66.sz.

47. OLÁH-GÁL Róbert
Bolyai János ismeretlen munkája. = Természet Világa. Bp. 2002. 5.sz. 234-236-p.

48. OLÁH-GÁL Róbert
Péterffy doktor és Bolyai János. = Népújság. Bp. 2002. 19.sz. 5.p.

49. PRÉKOPA András
200 éve született Bolyai János. Prékopa András konferencianyitó beszéde a Magyar Tudományos Akadémián, 2002. júl. 8. = Fizikai Szemle. Bp. 2002. 9.sz. 269.p.

50. PRÉKOPA András
Bolyai János-emlékkonferencia az Akadémián. = Magyar Tudomány. Bp. 2002. 12.sz. 1649-1655.p. Természet Világa. Bp. 2003. I.ksz. 122-123.p. A konferencia 2002. július 8-12. között zajlott a Magyar Tudományos Akadémián," a hiperbolikus geometrián túl annak alkalmazásaival, oktatásával, filozófiai, matematikatörténeti, kultúrtörténeti vonatkozásaival, továbbá Bolyai János életével és munkásságával is foglalkozott."

51. PRÉKOPA András
Bolyai János forradalma. 1-2-3. = Természet Világa. Bp. 2002. 7-8-9.sz. 200-295.p., 347-352.p., 397-399.p. Természet Világa. Bp. 2003. I.ksz. 3-21.p.
Bibliográfia: 399.p. és 429.p.

52. TORÓ Tibor
A temesvári és a nemzetközi Bolyai-kultusz genezistörténetéből. = Korunk. Kolozsvár, 2002. 11.sz. 18-27.p.

53. TUTOR Katalin
Bolyai világraszólót alkotott. Emlékhelyet kapott a zseniális matematikus. = Budapesti Nap. Bp. 2002. 62.sz. 22.p.

54. VAJDA György
Bolyai Jánosra emlékeztek. = Népújság. Marosvásárhely, 2002. 22.sz. 1., 2.p.

55. VAJDA György
Áll a pszeudoszféra! = Népújság. Marosvásárhely, 2002. 293.sz.

56. VAKARCS Szilárd
A Bolyaiak tárgyi emlékei. = Népújság. Marosvásárhely, 2002. 91.sz.mell. 6.p.

57. WESZELY Tibor
200 éve született Bolyai János. Apa és fia. = Élet és Tudomány. Bp. 2002. 50.sz. 1583.p.
A bibliográfiát összeállította: Dániel Gáborné

-- ITM --