Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
2002-Bolyai-évKönyvek

1. 200 éve született Bolyai János. 200 de ani de la nasterea lui János Bolyai. 200 Years Since The Birth Of János Bolyai.(Szerk. Kása Zoltán.) Kolozsvár, Cluj, 2002, (Babes-Bolyai Tudományegyetem.) 187 p.

2. ÁCS Tibor
Bolyai János a bécsi Hadmérnöki Akadémián. Bp. 2002, (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó.) 307 p.

3. Appendix. Scientia Spatii Absolute Vera Johanne Bolyai.Szerk. Kincses János, Kurusa Árpád, és Varga Antal. Szeged, 2002, SZTE Bolyai Intézet. Polygon. 109 p.

4. BENKŐ Samu
Alkalmak és szavak. Tanulmányok, előadások, beszélgetések, vallomások, búcsúztatások. Kolozsvár, 2002, Polis Kiadó. 416 p. Ld.: 80-100.p.

5. BENKŐ Samu
Bolyai János vallomásai. (Előszóval és függelékkel kiegészített negyedik kiadás.) Bp. 2002, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 280 p.

6. Bolyai-emlékkönyv. Bolyai János születésének 200 éves évfordulójára. [Szerk. Puskás Ferenc, Tibád Zoltán] Kolozsvár, 2002, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság. 124 p.

7.Bolyai-levelek. Vál.,a bev. és a jegyz. összeáll. Benkő Samu Kolozsvár, 2002, Kriterion Kiadó. 316 p. /Téka./

8. Bolyai. Székely János, Farkas Árpád, Magyari Lajos, Páskándi Géza, Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár, Mandics György, és M.Veress Zsuzsanna versei. Kolozsvár, 2002, Polis Könyvkiadó. 59 p.

9. CZIRE Dénes
A két Bolyai. Bp. (2002,) Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum.
65 p.
/Mesterek és tanítványok./

10. Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas. Összeáll. Gazda István. (Főmunkatárs: Oláh Anna) Bp. (2002,) Akadémiai Kiadó. 765 p.

11. Mozaikok Bolyai János életéből és munkásságából. Összeáll. Rádli Tibor Bp. 2002, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar 77 p.

12. OLÁH-GÁL Róbert
Gondolatok Bolyai Jánostól és Bolyai Jánosról. Csíkszereda, 2002, Magiszter Kiadó. 134 p.

13. TÓTH Imre
Bécstől Temesvárig: Bolyai János útja a nem - euklideszi forradalom felé.[Ford.Erdélyi Ágnes] - Surányi László Tóth Imréről. [Bp.] (2002, Typotex.) 123 p.

14. WESZELY Tibor
Bolyai János. Az első 200 év. (Bp. 2002,) Vince Kiadó. 232 p.

-- ITM --