Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
BOLYAI EMLÉKHELYEKi


Bolyai-emlékhelyek kronológiája


Az állítás éve Emlékhely Város Állította / Az állítás alkalma Alkotója:
1906 Bolyai János emléktábla Marosvásárhely, Köteles Sámuel utca, Bolyai Farkas tanári szállása helyén álló épület, Bolyai Farkas halálának 50. évfordulójára: "E helyen állott az a ház, melyben Bolyai Bolyai Farkas 1804. évtol az 1856. évben évben bekövetkezett haláláig lakott, s melyebn fia Bolyai Bolyai János gyermek és ífjúkori éveit töltötte. - Az osi Bolyai házat ez utcanyitása miatt lebontatta s helyébe ez új házat építette az ev. ref. Kollégium az 1906. évben." Református Kollégium  
1952 Bolyai János emléktábla Kolozsvár, Bolyai János szüloháza helyén álló épült, Bolyai utca sarka Bolyai János születésének 150. évfordulójára. Állítatta a Román Akadémia Kolzsvári Fiókja  
1955 Bolyai Múzeum Marosvásárhely, Bolyai-Teleki Könyvtár    
1957 A két Bolyai szobra Marosvásárhely, Bolyai tér A kollégium fennállásának 400. évfordulójára Csorvássy István, Izsák Márton
1981 Bolyai János édesanyjának, Benkő Zsuzsannának sírja, kopjafája Domáld Benkő Zsuzsanna halálának 160. évfordulójára: "Benkő Zsuzsanna 1780-1821" ( lllyés Ferenc javaslatára) Illyés Fernec székelykeresztúri fizikatanár és diákjai, önerőből felállítatta Weszely Tibor
1996 Emléktábla Bólya, Római Katólikus templom Bolyai Farkas halálának 140. évfordulójára állította az RMDSZ szebeni szervezete  
1998 Bolyai János mellszobra Temesvár, a Temesvári Tudományegyetem udvarán    
2002 Bolyai János mellszobra Bólya, Ion Cândea képzőmuvész alkotása  
2002 Emléktábla Bólya, Római Katólikus templom parókiája "Falunkban született a világhírumatematikus, Bolyai Farkas 1775. febr.9-én, ; meghalt: 1856. november 20-án Marosvásárhelyen. Emléke legyen áldott.!"  
? Bolyai János szobra Budapest, Bolyai János Katonai Muszaki Foiskola, emeleti folyósó   ?
? Bolyai emlékszoba Budapest, Bolyai János Katonai Muszaki Foiskola.    
? Bolyai János szobra Kolozsvár, a Babes-Bolyai Tudományegyetem udvara    
1903. jan.15. Bolyai János emléktábla Kolozsvár, Bolyai János szüloháza helyén álló épült, Bolyai utca sarka Bolyai János 100. éves születésnapját követoen: "Az 1802.év 12. havának 15. napján, itt született Bolyai János, a magyar Eukleidész, bolyai Bolyai Farkasnak, a Tentamen mély gondolkozású szerzojének fia, minek emlékezetére száz év múltán a Ferencz József Tudományegyetem matematikai és természettudományi kara állítá e követ."  
1911. jú. 7. Bolyai sírok Marosvásárhely, református temető "Minden idok egyik legnagyobb matematikusa, a nemeuklidesz geometria felfedezoje és kidolgozója."  
1930. okt. 15. Pantheon, mészko dombormu a két Bolyairól Szeged, Panteon   Gárdos Aladár
1964. okt.12 a két Bolyai másfélszeres életnagyságú szobra Szeged, Bolyai Intézet,   Kiss István
1993. jún. 11. Bolyai Farkas emléktábla Göttingen, Kurze Strasse 2., Bolyai Farkas egykori diákszállása helyén lévo épület "Bolyai Farkas matematikus 1796-1799." Futaky István javaslatára (Felavatták: Rainer Kallmann, Göttinga fopolgármestere, Manfred Siebert, a Gauss Társaság elnöke, Kálmán Attila, Császár Ákos és mások.)  
1993. nov.3. Bolyai János dombormuve (100 cm x 160 cm) Temesvár , Bolyai utca, annak az épületnek a fala, amelynek helyén állt egykor az a tiszti lakás, ahol Bolyai János ezeket a sorokat írta.; "temesvári sorok" (...semmiből egy új, más világot teremtettem.)" keltezésének 170. évfordulójára (Tóró Tibor javaslatára)  
1994 május Bolyai János emléktábla Lemberg, az egyetem homlokzata "E városban dolgozott 1831-1832-ben Bolyai János (1802-1860), a magyar matematika legnagyobb alakja." (Kálmán Attila javaslatára) Fáskerti István terve alapján készítetteGáti Gábor
1996. ot. 11. Bolyai János emléktábla Bécs, egykori Hadmérnöki Akadémia Szent Kereszt helyorségi templom Leleplezték: Rudolf Hecht udvari tanácsos, Ernst König az osztrák Honvédelmi Akadémia parancsnoka, farkas Tivadar sandártábornok, Ács Tibor hadtörténész  
2000. január 27 Emléktábla Marosvásárhely Kőrösi Csoma Sándor, Papiu utca sarka, Bolyai János utolsó szállása Bolyai János halálának 140. évfordulójára, Marosvásárhelyi Baráti Tárasság. (Kiss Elemér javaslatára)  
2000. szeptember Bolyai Farkas és Bolyai János mellszobra Marosvásárhely, a Bolyai Elméleti Líceum udvara Kollégium Öregdiákjainak Baráti Köre, Bálint István, az iskola igazgatója javasolta Miholcsa József, szobrász
2002. dec. 15 Pszeudoszféra Marosvásárhely, Stefan cel Mare tér (Kistemplom tér) Bolyai János születésének 200. évfordulójára Horváth Sándor
2002. júl.21. Emlékszoba Bólya    
2003.dec. 15. Bolyai János mellszobra: . "Bolyai a hadmérnök. " Budapest, Bolyai János Katonai Muszaki Foiskola. Emlékszba. Bolyai János Katonai Muszaki Foiskola. 2003-as Bolyai Nap dr. Berek Lajos mérnök ezredes
2004. május 12 Bolyai János emléktábla Olmütz, Hánacke Ksarne homlokzatán Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Muszaki Foiskola Leleplezték: a cseh ésd a magyar katonai akadémiák vezetoi, Rudolf Urban és Szabó Miklós rektorok  

-- ITM --