Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
BOLYAI-DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK, PLAKETTEK


A MTA NEMZETKÖZI BOLYAI-DÍJAhttp://www.kfki.hu/chemonet/TermVil/tv2001/tv0101/dij.html
http://www.kfki.hu/~tudtor/tallozo1/adalek.html
http://www.math.bme.hu/akademia/dijatadas.html

1905-ben Bolyai János születésének 100. évfordulójára az Akadémia 10.000 koronás díjat alapított matematikai munkák díjazására. Ezzel együtt egy Bolyai nevét visel ő jutalomérmet is adományozott ötévenként a pályázat elnyerőjének. Az érem tervezője Schwartz István éremművész. Előlapján budapesti tájkép a Várral, a Lánchíddal és az Akadémiával, alatta babérkoszorús keret a díjazott nevének és az adományozás évének bevésésére, valamint S.S. mesterjegy. Köriratban: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA BOLYAI-ÉRME olvasható. A hátlapon a már ismertetett címer, lent a BORÚRA DERŰ jelmondat, jobbra SCHWARTZ mesterjegy látható. Az aranyból készült érmet Körmöcbányán verték, 70 mm átmérővel.

DÍJAZOTTAK:

1905

1905-ben Poincaré, Henri (1854-1912) francia matematikus nyerte el a díjat. Poincaré szerint: "A tudomány tényekből áll; ahogy a házak kövekből épülnek, a tudomány úgy a tényekből; de ahogy egy korakás sem ház, a tények gyűjteménye sem szükségképpen tudomány." Kidolgozta a komplexváltozós automorf függvények elméletét, amelyhez felhasználta a Bolyai-Lobacsevszkij geometriát is.


1910

1910-ben Hilbert, David (1862-1943) német matematikus kapta ezt az elismerést. Tagja volt a MTA-nak is. 1900-ban a párizsi Nemzetközi Matematikai Kongresszuson előterjesztett és kidolgozásra javasolt 23 olyan kérdést, amelyek jó része döntő mértékben befolyásolta a XX. századi matematikában még fellelhető ellentmondások tisztázását
Az első világháború megakadályozta a következő Bolyai-díj odaítélését és a díjazás is évtizedekig szünetelt.

1994-ben a MTA döntést hozott a Bolyai-díj felújításáról. Minden ötödik évben adományozzák egy, az előző 10 évben megjelent olyan matematika munka szerzőjének, aki önálló kutatási eredményeket tesz közzé. Ezt követően tehát az 1910-ben megszakadt Bolyai díjkiosztás 2000-ben folytatódott.

2000

A díjazott Cardinal Arithmetic című műve alapján SAHARON SHELAH ,

(sz. 1945. július 3) a jeruzsálemi Héber Egyetem professzora.

-- ITM --