Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
BOLYAI-DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK, PLAKETTEK


Ifjúsági Bolyai Pályázat


http://www.ifjubolyai.sztaki.hu/


Röviden:

Mi a feladat? Térben és időben változó jelenségek számítógéppekkel való tanulmányozása
Kik pályázhatnak? Középiskolások , főiskolások és egyetemisták
Mi a nyeremény? felvételi mentesség és bruttó 300 ezer Ft
Meddig kell leadni? 2002. december 10.
További információk? http://www.ifjubolyai.sztaki.hu (ez az oldal)


Az Ifjúsági Bolyai Pályázatot először 2000-ben hirdette meg közösen az Oktatási Minisztérium és a Bolyai-Díj Alapítvány. Az Oktatási Minisztérium és a Bolyai-Díj Alapítvány a pályázattal elő kívánják segíteni a hazai tudományos élet utánpótlásának biztosítását. A pályamunkák készítésekor a tapasztalt, sikeres kutatók és a diákok új típusú kapcsolatával új alternatívák nyílnak meg a kutatásban az utánpótlás nevelésére.  

  • Pályázhatnak: középiskolás fiatalok (a 2001/2002. tanévben 10-11. évfolyamos nappali tagozatos, illetve magántanulói jogviszonnyal rendelkező gimnáziumi és szakközépiskolai diákok), valamint hazai felsőoktatási intézmények nappali tagozatos magyar állampolgárságú hallgatói.
  • Pályázhatnak továbbá a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1.§ (1) bekezdésében megjelölt országokban magyar tannyelvű oktatásban résztvevő 10-11. évfolyamos tanulók, valamint ugyanezen országok felsőoktatási intézményeiben tanuló, Magyar igazolvánnyal vagy ez irányú kérelemmel rendelkező hallgatók a képzés nyelvétől függetlenül.  
  • A pályázók a megnevezett témában készítenek tudományos dolgozatot kutatómunkájukról, - igénybe véve felkészítő tanáraik, oktatóik, valamint igény esetén külső konzulensek segítségét.
  • Az Ifjúsági Bolyai Pályázat középiskolás nyertese felvételi mentességet élvez, amely a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghirdetett egyetemi, főiskolai karok szakjaira, szak-párjaira való jelentkezést követően automatikusan érvényesül. A díjazott tanuló részt vesz a felsőoktatási felvételi eljárás adminisztratív részében, viszont kedvezményével bármely felsőoktatási intézmény felé élhet. A győztes diák a Bolyai díjas tudós irányításával kezdheti meg kutatómunkáját és bruttó 300 ezer forint pénzjutalomban részesül.  
  • Az Ifjúsági Bolyai Pályázat felsőoktatási kategóriájának nyertes pályázója egyrészt az általa megnevezett egyetem téma szerinti doktori iskolájában - annak egyetértése esetén - államilag finanszírozott doktori képzésben való részvételre jogosult. A győztes hallgató a Bolyai díjas tudós irányításával folytathatja kutatómunkáját, valamint bruttó 300 ezer forint pénzjutalomban részesül.  
  • Az Ifjúsági Bolyai Pályázat két nyertesének felkészülését, pályázatának elkészítését segítő tanár, oktató kiemelkedő munkája is elismerésben részesül . A két felkészítő tanár a díjazott tanulóval, hallgatóval együtt kapja kézhez a jutalmát, amely mindkét kategóriához kapcsoltan egyrészt egy elismerő oklevél, másrészt pedig bruttó 300 ezer Ft.  

 A kezdeményezők megállapodása értelmében az Ifjúsági Bolyai Pályázat témáját mindenkor az előzőleg Bolyai János alkotói díjat elnyert tudós jelöli ki, és az alkotói díjak kiosztása közötti években kerülnek elbírálásra.

Ennek értelmében a 2000. évben a kutatási témát Freund Tamás tűzte ki.

2002-ben az év Bolyai-Díjas kitüntetettje, dr. Roska Tamás jelölte meg .

Általános téma:

Térben és időben változó jelenségek számítógépekkel való tanulmányozása

Pályázati téma a középiskolai tanulók részére:

Térben és időben változó érdekes jelenségek matematikai modellezését és/vagy digitális számítógépekkel való szimulációját ismertető tanulmányok. E jelenségek digitális számítógépeken történő szimulációja és megjelenítése, vagy analogikai számítógépeken való modellezése és megjelenítése .

A jelenségek lehetnek a fizika, a biológia, a kémia, vagy akármilyen más tárgykörből.  

Pályázati téma a felsőoktatási intézmények hallgatói számára:

Téridőbeli jelenségek modellezése, szimulációja és analogikai számítógépek algoritmusai

Témakörök:

1. Fizikai, kémiai, biológiai és más természeti vagy mesterségesen előállított, két- vagy három-dimenziós térben és időben változó érdekes jelenségek matematikai modellezését és/vagy digitális számítógépekkel való szimulációját ismertető tanulmányok. Ide tartoznak az elemi hullámjelenségek, látás illúziók, oldatokban a diffúzió, stb. Ezen jelenségek digitális számítógépeken történő szimulációja és megjelenítése, vagy analogikai számítógépeken való modellezése és megjelenítése.  

2. Analogikai Celluláris Számítógépek  

-- utasításai (pl. érdekes mintázatokat eredményező templatok), vagy  

-- analogikai képfeldolgozó vagy optimalizálási algoritmusok tervezése és szimulációja, vagy  

-- analogikai vizuális mikroprocesszorokon megvalósított képfeldolgozási vagy optimalizálási funkciók tárgyában készített tanulmányok.  

-- ITM --