Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
BOLYAI-DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK, PLAKETTEK


Bolyai János kutatási ösztöndíj


A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJA

A BOLYAI ÖSZTÖNDÍJ

http://www.mta.hu/palyazatok/bolyai/felhivas.php


1997-ben - elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia elnökének sürgető kezdeményezése nyomán - a kormány hozott rendeletet a posztdoktori foglalkoztatás rendszerének kialakítására és ennek keretében Bolyai János Kutatói Ösztöndíj létesítésére.

A Bolyai-ösztöndíj kifejezetten a fiatal (40 év alatti ), tehetséges kutatók anyagi támogatására, mint a rendelet szövegez: "a kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére " létesült. Ugyanezen rendelet intézkedett arról, hogy " az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos szempontból autonóm, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által az MTA köztestületi keretei között létrehozott Kuratórium ítélje oda nyilvános pályázati rendszerben."

Az ösztöndíj célja: tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint a további tudományos minősítés, illetve cím elnyerésére való felkészítés elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban.
  • Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki:
  • magyar állampolgár,
  • PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a pályázat benyújtásakor,
  • a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be,
  • kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.
Pályázhat nem magyar állampolgár is, ha kutatási témája magyarországi vagy a magyarsággal kapcsolatos kutatási feladathoz kötődik. Az ösztöndíjra nem pályázhat az, aki az MTA Doktora címmel, vagy a tudomány doktora fokozattal rendelkezik, vagy az ösztöndíj folyósításának kezdetekor Békésy György Posztdoktori Ösztöndíjban, Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjban, Széchenyi István Ösztöndíjban, Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj határozott időre - 1, 2 vagy 3 évre - szól. 2004-ben havi bruttó összege 106.800,- Ft. Az ösztöndíj személyi jövedelem alá vont társadalombiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás köteles jövedelem. 2004-ben az elnyerhető ösztöndíjak tervezett száma: 130 . Ebből legfeljebb 22-öt nyerhetnek el a már három évig Bolyai ösztöndíjban részesültek, ha a záró kutatói jelentésük "kiemelkedő" minősítésű. A pályázatok elbírálásáról 2004. június 15-ig kapnak értesítést a pályázók. A pályázatot elnyert kutatók 2004. szeptember 1-től részesülnek ösztöndíjban. A pályázat szabályait az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata és Szervezeti Működési Szabályzata tartalmazza. A Kuratórium még 1997-ben megalakult, és 1998-ban hirdette meg először az ösztöndíjra pályázás lehetőségét, azóta minden évben megismételi. Az ösztöndíj egy-három évi időtartamra nyerhető el, összege a folyósítást megelőző évre megállapított kötelező legkisebb munkabér háromszorosa.

A Kuratórium tizenegy szakértői kollégiumot kért fel az elbírálásra. Ezek összetétele olyan, hogy bennük minden szaktudomány képviseletét egy-két tudós látja el. (Amennyiben olyan kevéssé művelt, vagy kifejezetten hiányszakot jelentő szakterületről érkezik a pályázat, amelynek nincsen eredetileg képviselője a grémiumban, ez esetben a kollégium kiegészíti sorait illetékes szakértővel.) A Kuratórium a beérkezett pályázatok számbavétele után megállapítja az egyes szakértői kollégiumok által ösztöndíjra javasolható pályázatok mennyiségét. Ennek alapja a befutott összes pályázat és a kiosztható ösztöndíjak aránya. A szakértői kollégiumok azután a tudományterületeikre érkezett pályázatok összességéből ugyanebben az arányban javasolhatnak ösztöndíj-odaítélést. A szakértői kollégium munkája során minden pályázatot két egymástól független szaktudós bírál el elsoként, majd ezen bírálatok ismeretében a kollégium az egyes pályázatokat lelkiismeretes összehasonlító-elemző vizsgálatnak veti alá és rangsorolja őket. A kuratórium a szakmai kollégiumok rangsorán nem változtat, csak vitás esetekben él döntési jogával, illetve bizonyos esetekben - kizárólag tudománypolitikai megfontolások alapján - a 11 szakértői kollégium által javasolt személyeken túl is odaítélhet néhány ösztöndíjat. Az elbírálásnak ez a rendje messzemenően biztosítja azt az elvet, hogy a szaktudományok a maguk szakmai szükségletei és értékrendje által követett módon, valóban függetlenül hozzák meg döntéseiket.

1998-től minden évben meghirdetésre, majd értékelésre és kiosztásra került a Bolyai-ösztöndíj.

Bolyai ösztöndíjasok névsora:

-- ITM --