Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
JELENTKEZÉSI LAP
Bolyai Pedagógiai Alapítvány
1088 Budapest, Baross u. 48
00-36-1-317-80-34
E-mail: bolyaitestamentum@bolyaitestamentum.hu
KUTATÓI MEGÁLLAPODÁS

1. Alulírott..................................................................
ezennel kijelentem, hogy részt kívánok venni a Bolyai Pedagógiai Alapítvány által indítványozott, támogatott és koordinált Bolyai -kézirat feldolgozásban. Az alapítványtól kapott kéziratmásolatokat kibetűzöm és záros határidőn belül - ha módomban áll- szakmailag értékelem. A feldolgozott (kibetűzött) kéziratokat az alapítvány rendelkezésere bocsátom (számítógépesen szerkesztve WORD dokumentumként). Hozzájárulok azok internetes, vagy egyéb kiadványi formában történő megjelenéséhez.

2. Az alapítvány vállalja a kéziratok másolatának beszerzését és azt, hogy a kutatási eredményeket saját honlapján közli, frissíti. (a kutatók neve alatt). Miután a munka megjelent a Bolyai Pedagógiai Alapítvány honlapján, a kutató az általa végzett kutatások eredményeit (a kibetűzött kézirattal együtt) bármilyen publikációhoz, egyéb kutatáshoz felhasználhatja.

Zárug Péter Farkas
politológus

Miskolci Egyetem
kuratóriumi elnök
Oláh Anna
fizikus

Bolyai kutató
alapítóKutatói adatlap:


Név :


Fotó:


Cím :


Város:


Ország:


Munkahely:


Beosztás:


Szakterület:


Bolyai-kutatási szakterület:


Feldolgozott iratok jelzete:


Ide vágó publikációk:


Egyéb közlendők :


Budapest, 200.. ......... .....................................

-- ITM --