Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum

Kutatói arcképcsarnok

A KUTATÓI ARCKÉPCSARNOK -ba felvett adatokról

Tekintettel arra, hogy az elmúlt másfél évszázad bővelkedett Bolyai-kutatókban, ezért szükség volt néhány válogatási szempontra. Ehhez a Bolyai Pedagógia Alapítvány célkitűzéseit hívtuk segítségül.

 1. Elsősorban olyan kortárs kutatókat kívántunk bemutatni, akik jelenleg is, szinte napi rendszerességgel folytatják kutatásaikat. Ezen kutatókat igyekeztünk személyesen megkeresni és a legteljesebb publikációs listát kérni tőlük. Akik nem válaszoltak megkeresésünkre, vagy nem tudtuk elérni őket, azok adatait a szerkesztőség állította össze. Ezek hiányosnak tűnhetnek azért, mert csupán elektronikus adatbázisokra támaszkodtunk. Ezt minden esetben jelezzük.
 2. Kutató toborzó felhívásunkra többen is jelezték, hogy részt kívánnak venni a további kutatásban. Az ő publikációs listájukban kevesebb a kifejezetten Bolyaiakkal kapcsolatos tanulmány, de az a kutatás, amit jelenleg folytatnak, felhasználható a Bolyai-kutatásban is. Az ő szakmai önéletrajzuk, fotójuk is felkerült oldalunkra.
 3. Fontosnak tartottuk a legjelentősebb múltbeli Bolyai-monográfiák és az elmúlt években megjelent Bolyai-tanulmánykötetek szerzőit is felvenni oldalunkra. Az ő személyes adataik hiányosabbak, de itt a publikációs listára helyeztük a hangsúlyt.

Természetesen sok olvasó nem fogja teljesnek, vagy kielégítőnek tartani ezt az oldalt. Kérjük őket, segítsenek ezt az oldalt gazdagabbá tenni azáltal, hogy felhívják figyelmünket olyan kutatókra, személyekre, akiknek helye lenne oldalunkon. Amennyiben az adott személyekkel kapcsolatos adatokat is megkapjuk, úgy oldalunkat azonnal frissítjük.

ÁCS TIBOR
BENKŐ SAMU
DÁNIEL GÁBORNÉ
FALL GIZELLA
FRÁTER JÁNOSNÉ
KISS ELEMÉR
KOZMA BÉLA
KÖRTESI SÁNDOR GÁBOR
MARÁCZ LÁSZLÓ KÁROLY
MOLNOS ANGÉLA
MUNKÁCSY KATALIN
NAGY LÁSZLÓ
OLÁH ANNA
OLÁH G. RÓBERT
SARLÓSKA ERNŐ
SZABÓ PÉTER GÁBOR
Dr. SZILASSI LAJOS
TANÁCS JÁNOS
VAJDA SZILÁRD
WESZELY TIBOR
ZÁRUG PÉTER FARKAS

 

Dr. Ács Tibor

Dr. ÁCS TIBOR nyá. ezredes

 

•  1931. november 6-án született Budapesten.
•  Katonai Akadémiát és az ELTE történelem-könyvtár szakát

végezte el. 1950 novemberétől 1991 májusáig szolgált a hadseregben és ezredesként került nyugállományba. Katonai pályáját a honi légvédelem rádiótechnikai csapatainál kezdte, majd a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián tanári, a Hadtörténeti Intézetben hadtörténészi és szekcióvezetői, a Zrínyi Katonai Kiadóban irodalmi vezetői és igazgató-első helyettesi, a Honvédelmi Minisztériumban tudományos tanácstitkári beosztásban és végül a Hadtörténelmi Közlemények főszerkesztőjeként dolgozott.

•  Tudományos munkával közel negyven éve foglalkozik.
•  1966-ban az ELTE-n summa cum laude eredménnyel nyerte el a bölcsésztudományi doktori címet,
•  1982-ben sikeres védés után kapta meg a hadtudomány kandidátusa,
•  1994-ben a hadtudomány doktora fokozatot.
•  1996-ban Zrínyi-díjban részesül. Kutatási területe: az 1848–1849. évi magyar polgári forradalom és szabadságharc hadtörténete; a XIX. századi magyar hadtudomány története, és e század történelmi személyiségeinek katonai szolgálata és hadügyi nézetei.

E témákból számos írása és könyve jelent meg. Rendszeresen szerepel a hazai és a nemzetközi tudományos konferenciákon, valamint a televízióban és a rádióban is.
A tudományos közéletben részt vesz:

•  az MTA II. Osztálya Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának tagja,
•  a IX. Osztály Hadtudományi Bizottságának titkára,
•  az MTA Királysír Bizottságának , az MTA II. Osztálya Történettudományi Bizottsága Hadtörténeti Munkacsoportjának és az OTKA Társadalomtudományi Kollégiuma tudomány- és technikatörténeti zsűrijének tagja.
•  1975–1990. között a TIT Országos Hadtudományi választmányának, a TIT Budapesti Elnökségének tagja, a TIT Budapesti Hadtudományi Szakosztályának elnöke volt. Tagja a Magyar Történelmi Társulatnak, a TIT-nek.

A Magyar Hadtudományi Társaság Hadtudomány elméleti és történeti szakosztályának elnöke. A XIX. századi magyar hadtudománytörténet feltárásában végzett munkásságáért és iskolateremtő szerepéért, sokoldalú tudományszervező tevékenységéért — elsőként — megkapta a Magyar Hadtudományi Társaság Tanárky Sándor-díját.

 

Publikációs lista:

A Tanárky Sándor-díj
Az MHTT Tanárky-díjasai

(Szerkesztőségi összeállítás)

vissza


BENKŐ SAMU

BENKŐ SAMU

( Lőrincfalva - 1928.02.25.)

1990 A MTA Külső tagja:
Szakterület:
magyar, erdélyi művelődéstörténet
Filozófiai és Történettudományok Osztálya

Foglalkozás
Ny . tudományos főmunkatárs

Szervezeti tagságok:
Magyar Művészeti Akadémia (MMA)

Díszdoktor :

 1. Kossuth Lajos Tudományegyetem
 2. Károli Gáspár Református Egyetem

Díjak:

•  Román Írószövetség díja (1971, 1984)
•  Nicolae Balcescu-díj (1980, Román Tudományos Akadémia)
•  Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (1994)
•  Nagy Imre-emlékplakett (1994)
•  Déry Tibor-díj (1994)
•  Széchenyi-díj (1997)
•  Kemény Zsigmond-díj (1997, Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány)
•  MMA Aranyérem (1999)
•  Bethlen Gábor-díj (2000)

(Szerkesztőségi összeállítás)

 

 

vissza


Dániel Gáborné

DÁNIEL GÁBORNÉ (sz.: 1958)

Tanító, könyvtáros.

Tanulmányok:

(1979) a Budapesti Tanítóképző Főiskola
(1984) Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán végezte
Munkahely: A kispesti Bolyai János Általános Iskola pedagógusa

Bolyai kutatás: 1997 óta foglalkozik Bolyai-kutatással:

•  Annotált Bolyai-irodalom,
•  a Bolyai-családfa összeállítása
•  kapcsolattartás a Bolyai család élő tagjaival
•  Bolyai - relikviák, családi hagyatékok gyűjtése
•  Bolyai-kultusz megteremtése, ápolása a Bolyaiak nevét viselő iskolákban

Publikációs lista :
Bolyai év bibliográfiája :

vissza


FALL GIZELLA

Születési adatok:

Marosvásárhely,1943,szeptember 29

Középiskola:

Al.Papiu Ilarian Középiskola

Egyetemi végzettség:

Bukaresti Tudományegyetem, bölcsész-kar

Foglalkozás:

Nyelv tanár

Bolyai kutatás:

Nyelvészetre vonatkozó kézíratok kibetűzése

Egyéb érdeklődés, esetleg publicisztikai munkásság

Info Hifa-Ro mozgássérültek lapjának szerkesztése, fordítások, riportok.

E-mail:

bicol@rdslink.ro

vissza


FRÁTER JÁNOSNÉ

Dolgozunk rajta...

vissza


KISS ELEMÉR

Dolgozunk rajta...

vissza


KOZMA BÉLA

Dolgozunk rajta...

vissza


KÖRTESI SÁNDOR GÁBOR
 

Iskolai végzettség:

Marosvásárhely - Bolyai Farkas Elméleti Líceum

Végzettség:

Babeş- Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár

 

földrajz-német (német vonal) szak, IV. év

URL:

www.gezenguz.tk

E-mail:

sasa912@yahoo.de

Az EMI elnökhelyttese

Szakdolgozatok:

Fluctuaţia nivelului apei subterane
Eroziunea albiei si stabilitatea canalului
Alles über die Tsunamis
Nagy Koppány Zsolt: A szemétvizsgáló és Jorge Luis Borges, a Bábeli könyvtár művének összehasonlítása durandi archetipus szerint
Date statistice referitoare la comuna Turia
Evoluţia numerica a oraşului Targu Mureş

visszaLovaggá avatási szertartás

  MARÁCZ LÁSZLÓ KÁROLY
 

Születési dátum, hely:

1960. május 19, Utrecht, Hollandia,

Egyetemi végzettség:

Groningeni Egyetem, Bölcsészkar

Foglalkozás:

1984-1990

 

Egyetemi tanár, Groningeni Egyetem Általános Nyelvészeti Intézet

1990-1992

Niels Stensen-ösztöndíjas, vendégkutató az MTI-n, az MTA-n és a CNRS-nél,

1992-

az Amszterdami Egyetem Kelet-Európai Intézet docense.

Kutatási terület:

Általános mondattan, magyar grammatika,
a magyarság és Nyugat viszonya.

Publikációs lista

 1. Marácz László (1998). A finnugor-elmélet tarthatatlansága nyelvészeti szempontból. Turán , I évf./5, 11-28.
 2. Marácz László (1999). A magyar nyelv eredete és kutatásának módszertan-elméleti irányelvei. Főnix , 10, 3-20. (2000) Turán , II évf./6,  23-35.
 3. Marácz László és Molnos Angéla, A magyar nyelv helyzete, A magyarokhoz, próza-antológia , Magyarországért, édes hazánkért kiadó, 2000, ISBN: 9630039656, 317-323.
 4. Marácz, László and Attila Montvai, Numerical Systems Analysis for the Conceptual and Semantic Structures of the Lexicon in Contemporary Hungarian, In: László I. Komlósi, Peter Houtlosser, Michiel Leezenberg (eds.), Communication and Culture, Argumentative, Cognitive and Linguistic Perspectives, Amsterdam Sic sat, 2003. 143-159 ol.
 5. Marácz, László. De oorsprong van de Hongaarse taal.(A magyar nyelv eredete). In: A. van Heerikhuizen, M. van Montfrans, B. Naarden, J.H. Reestman (eds.), Het Babylonische Europa; Opstellen over Veeltaligheid, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2004. 81-97 ol.

2001

Budapesten A Magyar Kultúra Lovagjá -vá avatják

Bolyai kutatási terület:

Bolyai János nyelvészeti kéziratai, gyökérszavakkal kapcsolatos elméletei.

vissza


Molnos Angéla

  MOLNOS ANGÉLA
 

Születési dátum, hely:

1923 Budapest

Egyetemi végzettség:

bolognai és pádovai egyetemen tanult bölcsészetet, lélektant, nyelvészetet.
Nyugat Berlinben (Freie Universität Berlin) szerezte lélektani oklevelét. A genovai egyetemen bölcsészetből doktorált.

Foglalkozás:

 

Buenos Aires-i egyetem lélektani intézetében dolgozott és Montevideóban tanított. Az ötvenes évek végén fõleg a nemzeti előítéletek kérdésével foglalkozott. 1963-tól 1973-ig Kelet-Afrikában végzett társadalomlélektani kutatást a müncheni Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung és később az amerikai Ford Foundation megbízásából.

1973-tól 1979-ig Londonban egy nemzetközi szervezet (IPPF) munkatársa és szaktanácsadója. Majd 1979-tõl 1996-ig magángyakorlatban foglalkozott rövid lélekelemző kezeléssel, csoportelemzéssel és szakmai írással. Különösen ismert az az ábra - "a négy háromszög" -, amelyet 1983-ban szerkesztett a rövid lélekelemző kezelés folyamatának szemléltetésére és tanítására. Csoportelemzési tanítása S.H. Foulkes munkájára támaszkodik. A lélekelemzési gyógykezelés oktatását pedig D.H.Malan kutatásaiból és elméletéből, H. Davanloo és a saját lélekgyógyászati tapasztalataiból meríti.

Molnos Angéla tagja többek között a londoni Csoportelemzési Társaságnak (Group-Analytic Society [London]) , a Csoportelemzési Intézetnek (Institute of Group Analysis) és a Német Lélektani Szakképzettek Szövetségének (Berufsverband Deutscher Psychologen [Bonn]) .

1994 -ben alapította a "Lélektani Szaknyelv Megújításáért (LSZM)" nevű közhasznú alapítványt. 1994 -től 2000 -ig a Kossuth Lajos Tudományegyetem Lélektani Intézetének meghívására az angol-magyar szakfordítói képzésben mint oktató vett részt. 1996 -ban Londonból Debrecenbe költözött. Itt további szakmai munkákat ír, és a lélektani szaknyelv, valamint a köznyelv magyarításán és korszerűsítésén dolgozik.

Kutatási terület:

Lélektani szaknyelv, valamint a köznyelv magyarítása és korszerűsítése.

Publikációs lista

Nyolc angol nyelvű és egy német nyelvű szakkönyve jelent meg. 1992-ben kiadta egy verseskötetét. Címe " Csodavárás. Egy élet versei három világrészből magyarul és angolul. ". Számos cikke is megjelent angol, amerikai, német, spanyol és francia szaklapokban. ).

Saját maga fordította le tiszta magyarra utolsó, Londonban megjelent nagysikerű könyvét: Az idő kérdése. A rövid lélekelemző kezelés lényege . (1997, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó), amely Japánban is megjelent. "A psychotherapist's harvest" című angol szakkönyve itt olvasható.

Publikációk:

Molnos Angéla a következő könyvek szerzője
Molnos Angéla szakmai cikkei és egyéb munkái

Bolyai János üzeni
Molnos Angéla sorozata
"Jövőnkért, a magyar nyelv ügyében" (50)

vissza


 

Munkácsy Katalin

MUNKÁCSY KATALIN

Születési adatok:

1952. július 2. Budapest

Középiskola:

Budapest, ELTE Ságvári Endre Gyakorló Iskola

Felsőfokú:

ELTE TTK és BTK, matematika-pedagógia szak

Munkahely

ELTE TTK Főiskolai Matematika Tanszék

Tudományos fokozat

Egyetemi doktori fokozat pedagógiából

Matematikatörténeti OTKA támogatású kutatások témavezetője:

•  Matematikatörténeti ismeretek a differenciált matematikaoktatás szolgálatában,

•  A matematika-történeti ismeretek szerepe a matematika-tanulás személyiségfejlesztő funkciójának megvalósulásában

Bolyai kutatás főbb témakörei:

 1. A Bolyai geometria néhány alapfogalmának szemléletes tanítása,
 2. A nem-euklideszi geometriai szemléletmódra utaló jelek az ősi kultúrákban

Publikációs lista:
Előadások :

vissza


Születési adatok:

1945. június 10. Nagyvárad

Általános Iskola:

Általános Iskola, Berettyóújfalu

Középiskola:

(1959-1963) Petrik Lajos Vegyipari Technikum, Bp.

Felsőfokú:

(1963-1967) Egyesitett Tiszti Iskola, Budapest. vegyivédelmi szak

1974-1977

ZMKA Budapest, radiológiai szak

1984-1986

KLKF pedagógiai tanári szak (levelező)

1989

Főiskolai docens (harcászat) a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán

1990

aktiv közreműködés a főiskola névfelvételében
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán

1991

Bolyai János Honvéd Alapítvány alapítója

1992

Bolyai Emlékszoba létrehozása

1993-1995

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem postgraduális képzés, humán menedzsment

1995

Bolyai Pedagógiai díj létesítése a főiskolán.

1996

Közreműködés a bécsi kétnyelvű Bolyai emléktábla elhelyezésében.

1990-2002

Bolyai napok szervezése . A Bolyai János életművének bemutatása, Bolyai jelvény és Bolyai zászló létesítése, Bolyai vetélkedők szervezése

2002

Részvétel a Magyar Tudomány Napja Hadtudományi
rendezvénysorozat szervezésében.

2004

Bolyai János kétnyelvű emléktáblájának elkészíttetése
és közreműködés Olmützben történő elhelyezésében,
Részvétel a Berek Lajos: “Bolyai a hadmérnök" bronz mellszobrának Bécsben történő elhelyezésében.

Előadások: "Bolyai a hadmérnök"

Publikációk:
"Bolyai János emléktáblája Csehországban" Természet Világa 135 évf. 7. sz
Proposals on the annual commemoration at the bolyai memorial table in the city of Olomouc, the Czech Republic

vissza


Oláh Anna

OLÁH ANNA

Születési adatok: 1945. július 31. Székelyudvarhely
Általános Iskola: Benedek Elek Tanítóképző gyakorló iskolája, Székelyudvarhely
Középiskola: (1959-1963) Bolyai Farkas Líceum , Marosvásárhely
Felsőfokú: (1964-1969) Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, fizika kar, elektrorádiofizika szak
1993-1997 ELTE Budapest , informatika szak
1982-től Bolyai Farkas kézirathagyatékának kutatója
1987 Tudományos fokozat Bolyai hőtani munkásságából
1993-tól Bolyai Pedagógiai Alapítvány alapítója
1996 " Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi " c. kötet kiadása
2002 Egy halhatatlan erdélyi tudós- Bolyai Farkas c. nívódíjas kötet fomunkatársa. (Akadémiai Kiadó )

Publikációk:
Előadások:
Egyhalhatatlan erdélyi tudós -Bolyai Farkas c. kötetben megjelent tanulmányok
Prezentáció :

vissza


Oláh Róbert

OLÁH G. RÓBERT

Családnév:

Oláh-Gál

Keresztnév:

Róbert

Születési dátum:

1958. július.13

Születési hely (magyarul és románul):

Marosvásárhely, Targu-Mures

Lakcím:

4100 M-Ciuc, (Csíkszereda), Str. Rev. din dec. Nr.15,Ap.17, Jud. Harghita

Telefonszám:

0266-172856

E-mail címe:

ogr@pahru.topnet.ro , olahgalrobert@sapientia.siculorum.ro

Munkahelyi adatok:

Főállású munkahelye:

Babe s-Bolyai Egyetem, Csíkszeredai Főiskola

Beosztása:

Adjunktus

Az oktatott tárgyak megnevezése:

Linearis algebra, Algoritmika, Diszkrét matematika, Szimbolikus és numerikus számítások

Munkahelyi címe:

Sapientia Egyetem,M-Ciuc, Str. Libert atii, Nr. 1.

Munkahelyi telefonszáma:

171143

Amennyiben nem főállású oktatója az erdélyi magyar magánegyetemi hálózatnak, akkor a Sapientia -EMTE-vel vagy a PKE-vel való munkaviszonya (az intézmény megnevezésével) :

Sapientia Egyetem, Csíkszerada

Beosztása:

Adjunktus

Az oktatott tárgyak megnevezése:

Az informatika alapjai

Munkahelyi címe:

Sapientia Egyetem, M-Ciuc, Str. Libert atii, Nr. 1.

Előző munkahelyek:

Intézmény

Beosztás

Időszak

Lic. Industrial Nr. 3

Profesor de matematica

1982-1985

Centrul Teritorial de calcul Electronic

Programator, programator principal

1985-2000

Universitatea Babes-Bolyai, Colegiul M-Ciuc

Lector universitar

2000-

Egyetemi és posztgraduális tanulmányai:

Intézmény

A kolozsvári EME posztgraduális önsztöndíja, KLTE, Debrecen, 1992
Soros kutatási ösztöndíj 1994.
CEEPUS egy hónapos ösztöndíjak, 1999, 2000, 2001 Debreceni Egyetemen
Doktorátus, KLTE Debrecen

Kezdés ideje (év/hónap)

1991

Végzés ideje (év/hónap)

1993

Diploma (tud. cím, szak, év)

Doktorátus, matematika

Intézmény

Bukaresti Tudományegyetem, Matematikai Kar

Kezdés ideje (év/hónap)

1977, július

Végzés ideje (év/hónap)

1982, július

Diploma (tud. cím, szak, év)

Matematikusi oklevél (Diploma de licenta in matematica)

Legmagasabb tudományos fokozata:

A tézis címe

Differenciálgeometriai vizsgálatok, komputergrafikai segédlettel

Témavezető

Dr. habil. Szabó József

Bírálók/opponensek

Prof. Dr. Horváth Jenő, Dr. Tran Quoc Binh, tudományos főkutató

Szakmai adatok:

Tudományterülete:

Matematika-informatika

Kutatási témái:

Differenciálgeometria, Bolyai János élete és munkássága

Eddigi kutatási programok (vezetése és részvétel):

A program címe

Intézmény

Beosztás

Időszak

Soros kutatási ösztöndíj

Soros Kolozsvár

Egyéni

1994

Bolyai János élete

KPI

Egyéni

2002

Konferencia- részvétel előadás

Rendező intézmény

A konferencia cime

Előadás címe (ha tartott)

Keltezés

Babes-Bolyai Egyetem

Bolyai János születésének 190.évfordulója alkalmából.

Despre geodezicele pseudosferei

1992

•  Conference on Applied Informatics, Eger, Hungary, 23-26 August 1993

Conference on Applied Informatics

Differentialgeometrische Untersuchungen mit Hilfe der Computergrafik

1993

Balatonföldvár, ELTE, BME, KLTE,JPTE, JATE

Konstruktive Geometrie

Hilbert's Satze über Flachen mit konstanter Krümmung im Raum $E^4$.

1993

Academia Romana

Centenariul Vranceanu

Suprafetele Vranceanu

2000

Magyar Tudományos Akadémia

Bolyai Konferencia

A Bolyai család története

2002

MTA

Nem-euklideszi geometria

Bolyai János

2000,2002

Idegen nyelvek ismerete:

Nyelv

Olvasás

Írás

Beszéd/előadás

Német

Alapfokú

Igen

Gyenge

Francia

Alapfokú

Gyenge

Gyenge

Angol

Szaknyelv-igen

Nem

Nem

Publikációk:

vissza


SARLÓSKA ERNŐ

Dolgozunk rajta...

vissza


Szabó Péter Gábor

pszabo@inf.u-szeged.hu

1992-1997 József Attila Tudományegyetem, Szeged
matematikus szak
1997-2000 PhD tanulmányok az SZTE Informatikai Intézetében
2002-től egyetemi tanársegéd (SZTE, Informatikai Intézet)

Előadások

2002. máricus 23
II. Matematikatörténet és Matematikatanítás Konferencia, ELTE TF Budapest
2002 Oct. 1-5
International Conference in Geometry and Topology, Cluj-Napoca, Romania
Szabó Péter Gábor, Bolyai Farkas matematikai munkássága , -
Péter Gábor Szabó, Packing series of equal circles in a square , Bolyai 200-
2002. okt. 4-6
Körmöczi János Fizikus Napok, Marosvásárhely, Románia
Szabó Péter Gábor: Bolyai Farkas számelméleti vonatkozású kéziratos hagyatéka , - Bolyai Farkas életútja és munkássága
(2002/03), féléves kurzus a Szegedi Tudományegyetemen
- Bolyai János életútja és munkássága (2002/2003) féléves kurzus a Szegedi Tudományegyetemen

Tanulmányok, cikkek

- Szabó Péter Gábor, Megjegyzések Bolyai Farkas egy körpakolási feladatához , Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas (Összeállította Gazda István), Akadémiai Kiadó, 384-388, 2002.
- Szabó Péter Gábor, A 4272943 edi szám , Élet és Tudomány, LVIII/7:LVII-LVIII, 2003. Újra közölve a Természet Világa Bolyai emlékszámában, 2003.
- Szabó Péter Gábor, A Bolyai-négyzetek , Természet Világa Bolyai emlékszám, 61. old., 2003.
- Szabó Péter Gábor, Bolyai Farkas számelméleti vonatkozású kéziratos hagyatéka , Természet Világa Bolyai emlékszám, 57-61, 2003.
- Szabó Péter Gábor, id . Zeyk Miklós, az ismeretlen nagyenyedi tudós , Természet Világa 8:372-373, 2003.
- Szabó Péter Gábor, Pávay Vajna Miklós levele unokájához , Bolyai Farkashoz , Historia Scienciarium (közlésre benyújtva)
- Szabó Péter Gábor, Jákob botja , Historia Scienciarium (közlésre benyújtva)
Szabó Péter Gábor, A Wilson-tételnek és megfordításának bizonyítása Bolyai Farkas kéziratos hagyatékában, Polygon , (közlésre benyújtva)

vissza


főiskolai docens

1966-ban kapott matematika - ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári diplomát a JATE Bolyai Intézetében. Hat év középiskolai tanítási gyakorlattal került a JGYTF matematikai tanszékére. Oktatási területe a geometria, elemi matematika, számítástechnika.  A  - főként - oktatási területeihez kapcsolódó kutatásaiban a különböző matematikai (geometriai) problémák számítógéppel segített megoldásai, ill.  azok szemléltetése terén végez vizsgálatokat.

Fontosabb(nak vélt) publikációi:

 1. Páronként szomszédos lapokkal határolt poliéderek Egyetemi doktori értekezés, József A. Tudományegyetem, 1977.
 2. Egy poliéder, melynek bármely két lapja szomszédos A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei II. Szeged , 1977., (130.-139. old.)
 3. Extremális tulajdonságú toroidok A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei . Szeged , 1983., (43.-56. old.)
 4. Egy algoritmus a háromszorosan összfüggő gráfok vizsgálatára (Társszerzőként) A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei II. Szeged , 1980., (151.-166. old.)
 5. Szabályos Toroidok Középiskolai Matematikai Lapok 1983./8.-9. (97.- 104. old.)
 6. Regular Toroids Structural Topology # 13. 1986., Montreal , Canada (p.: 69.- 80.)
 7. A computer-aided Demonstration of the Poincare model of hyperbolic geometry Acta Academiae Paedagogicae Agriensis (Nova Series Tom XXII) Sectio Matematicae Eger , 1994. (p.: 131-140.)
 8. Fogások (Eljárások, függvények PASCAL programok fejlesztéséhez) Számtógépi program és felhasználói segédlete. JGYTF KIadó, Szeged , 1994 ISBN 9637171 50 9
 9. Projective Geometry (Számítógépi program) (A használat jogát megvásárolta a Grazi Muszaki Egyetem Geometriai Tanszéke.)
 10. A Bolyai geometria Poincare -féle modellje (Számítógépi program)  Forgalmazó: Kurzor Számítástechnikai Kft.
Említést érdemlő eredménye , a nevéhez fuződő poliéder  felfedezése ( [2], [3] )

 

E-mail: szilassi@jgytf.u-szeged.hu
 

Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara
Matematikai Tanszék

 

vissza


 

Középiskola:

 

1987

érettségi, Déri Miksa Ipari Szakközépiskola

Felsőfokú tanulmányok:

 

1996

kiváló minősítésű gépészmérnöki oklevél,

Budapesti Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar

Kísérleti csoport, Géptervező szak,

Műszertechnika Ágazat

Diplomatéma:

Síkbeli deformáció mérése holografikus interferenciával

(Alkalmazott koherens optika)

 

Postgraduális képzés:

 

2001-

szigorló PhD hallgató,

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem, Technika-, Mérnök- és Tudománytörténeti Doktori Iskola

Bolyai-kutatási terület:

informális logika, nyelvfilozófia, matematikatörténet, matematikafilozófia, a Bolyai-Lobacsevszkij geometria történeti, társadalmi és filozófiai vonatkozásai

Ösztöndíjak, kutatási programok:

 

2001-től

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, MTA

2000-2002

A tudásszociológia tudománytörténeti alkalmazhatósága, Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, Ifjúsági Pályázat ( OTKA F / 9, F 032062. számon), résztvevő

E-mail:

nego@freemail.hu

 

Publikációk :
Előadások:

vissza


VAJDA SZILÁRD
   

Középiskolai tanulmányok:

Bolyai Farkas Líceum, Marosvásárhely, RO (1991-1995), Informatika osztály

Egyetemi végzettség:

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, RO (1995-1999), Informatika Fakultás, Dr. Kasa Zoltán keze alatt nevelkedtem

Tudományos fokozat:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, HU (1999-2001), doktori hallgató és oktató
Loria Research Center, Nancy, FR (2002-), doktori hallgató,

Kutatási téma:

Kézzel írt entitások felismerése Markov féle valószínűségi modellek segítségével

Publikációs lista: [1] K. Roy, U. Pal, S. Vajda and B. B. Chaudhuri: A System towards Indian
Postal Automation, 9th International Workshop on Frontiers in Handwriting
Recognition, Tokyo, Japan, October, 2004 (accepted)

 

[2] Bhattacharya, U., Vajda, S. Mallick, a., Chaudhuri, B. B. and Belaďd, a.: On the Choice of Training Set, Architectures and Combination Rule of Multiple MLP Classifiers for Multiresolution Recognition of Handwritten Characters, 9th International Workshop on Frontiers in Handwriting Recognition, Tokyo,

 

[3] Szilárd Vajda, Abdel Belaďd, A fast data driven learning-corpus building algorithm to reduce the machine learning process in a neural network framework, 6th IASTED International Conference on Signal and Image Processing, Honolulu, Hawaii, USA, August, 2004

 

[4] Szilard Vajda, Abdel Belaďd,  How to speed up the learning mechanism in a connectionist model, 8th IASTED International Conference on  Artificial Intelligence and Soft Computing, Marbella, Spain, September, 2004

URL:

http://www.loria.fr/~vajda/szilardcv.html

E-mail:

Szilard.Vajda@loria.fr

vissza


WESZELY TIBOR

Dolgozunk rajta...

vissza


ZÁRUG PÉTER FARKAS (sz. 1975 Marosvásárhely)
politológus, Bolyai-kutató, parlamenti szakértő

Születési adatok:

1975. február 18, Marosvásárhely

Általános Iskola:

Művészeti Általános Iskola, Marosvásárhely (1-5 oszt.)
Általános Iskola, Berekfűrdő (6-8 oszt)

Középiskola:

1989-1993 Gábor Áron Gimnázium, Karcag

Egyetemi tanulmányok:

1993-1998 Miskolci Egyetem, Bölcsésztudományi Kar,
politólógia szak

Munkahely, foglalkozás:

1998-tól egyetemi oktató Miskolci Egyetem, Bölcsésztudományi Kar, politólógia szak, doktorandusz, parlamenti szakértő

1992-1994

 

nemzetközi BOLYAI TÁBOR -ok ötletgazdája és szervezője

1994-ben

Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány ( Diákok a tudományért ) pályadíjasaként Rómában végez kutatásokat Bolyai János kézirathagyatékának utóéletével kapcsolatban. Rómában felkutatja Baldassare Boncompagni akadémiai elnöknek a Bolyaiakról szóló kiadványát

1996

Kutatási eredméyneit Rómában, a IV. Hungarológiai Kongresszuson adta elő.

Bolyai kutatás

A Bolyai Pedagógiai Alapítvány egyik alapítója és kuratóriumi elnöke
Bolyai János munkásságának, azon belül az Appendix kultúrtörténeti vonatkozásainak kutatója.
A Testamentum Bolyai sorozat 1. kötetének szerkesztője.
A Miskolci Egyetem Bolyai-napok c. évenkéni rendezvénynek kezdeményezője, ötletgazdája.

E-mail:

zarugfarkas@bolyaitestamentum.hu


Publikációs lista, előadások, publicisztika :

vissza

-- ITM --