Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum

Jelzet

4, 5, 6, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, , 88115, 118, 119, 120, 123, 126, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 150, 155, 156, 157, 161, 163, 180, 181, 182, 272, 277, 296, 298, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 310, 311, 313, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 327, 328, 335, 336, 340, 341, 344, 355, 356, 359, 363, 422

Jelzet

Kibetűzve

Irat tartalma

4

kibetűzve

" Musika (zenészet) a szív szószollója, a belső világ nyelve, ahol a külsőnek minden nemzeti szótárjai elfogynak, s ez egyedül minden nemzet érzékeny lelkének köznyelve. " Zenészeti tanulmány.

5

kibetűzve

Fogalmazványok a zenészeti tanulmányhoz.

6

kibetűzve

Vegyes zenészeti feljegyzések.

14

kibetűzve

"Elébb a phenomen, aztán a mód, végere magyarázat s a haszon..." Feljegyzések a messmerizmusról.

16

kibetűzve

Feljegyzések az elektromosság gyógyhatásáról

17

kibetűzve

"Conductor (és nem conductor) hozzáérnek a hengerhez.." A 14. irathoz tartozó oldalak.

20

kibetűzve

Feljegyzések mágneses delejezésről,

21

kibetűzve

"Az okulárra nézve a következő a szabály: olvasó, író, varró (ha nem rendkívüli termetű) mintegy tíz-tizenkét collra kell hogy lásson; " Tanulmány az okulárról

22

kibetűzve

" Dajkának ne legyen menstr., 30-an feljül kevéssel legyen.." Tudnivalók dajkák számára

23

kibetűzve

"Egy fertály esztendővel a szülés előtt egynéhány gallyat kell venni, s kettévágván, pálinkába/n/ által áztatva a két bimbóra kell kötni; mihelyt megszárad, mást. " Csecsmőgondozási tanácsok

24

kibetűzve

"Nyálat le nem nyelni a betegnél, kezet, szájat ecettel mosni." Tanácsok a kolerás betegek ápolására

32

kibetűzve

Lakmuszpapír használata, végén magyarul: "Sok vesicatoria árt a szemnek. Rosalevél herbathea geleszta ellen."

36

kibetűzve

" Kalkhydrat+Chl=Chlorkalk. Jól bé kell csinálni, hogy el ne romoljék" Chlorkalk fehérítő, tartósító, fertőtlenítő "hasznai"

37

kibetűzve

" Terpentinolaj moj ellen." Az olajok, pomádék, viaszok testápolási felhasználásáról

40

kibetűzve

"Paplan összevarrás zsákformán a lábaknál" Hálózsák készítésének leírása

41

kibetűzve

"Ablak-kitt" készítésének leírása

42

kibetűzve

" Különben sokszor használt szemvíz extractum saturniból néhány csepp rózsa, (vagy más) vízbe." Szemvizek, -kenőcsök, hályog elleni por leírása

43

kibetűzve

"Rp. Pulver./is/ Cort. China. Pusciae.."Vegyes receptek

45

kibetűzve

" A hús a legjobban áll G./áz/ carbonicumban, szénben, ecetben, savanyú tejben.." Hús, tojás-, tejtartósítási eljárások leírása szénvegyületekkel

47

kibetűzve

"Angelica gyökeret 2 köntinget. " gyógypálinka leírása

49

kibetűzve

"Fél lót salep 2 meszely vízbe kocsonya lesz." "Terpentin szag moj ellen". Gyógyászati, háztartási tanácsok.

88

kibetűzve

"A Wilson theorémájának a conversájának is demonstrációja. Előre bocsáttatnak a Tentamenből." A Wilson tételnek és annak megfordításának bizonyítása.

115

kibetűzve

"Melyre nézve nem helytelen vagy két szót szólani:

118

kibetűzve

Újságkivágás, amely Nisch Alajos által Erdélybe hozott fakímélő kemencéről ad hírt. Nemzeti Társalkodó, Kolozsvár, 1840.ápr.16.

119

kibetűzve

"Közhaszonra intézett munkácska, sok idejét kemence pallérkodásba töltve

120

kibetűzve

" Előszó. A meleg szélesebb értelemben az az áldott elem, mely az egész külső és belső természetet élő folyásban tartja., s mely nélkül a minden egy v éghetlen halottá meredne." A kemencetanulmány első változata

123

kibetűzve

"A tűznek kevesebb alkalmatlansággal, kényelmesebb, s a mind szűkebb fa kímélésével, célszerinti használására, nem kevés áldozattal, önzetlen tett próbáim, hogy kevés idő múlva mikor nem leszek többé, még inkább el ne hibázódjanak, s addig is míg más (vajha jobb) váltana fel, holtam után is lehessek Hazámnak akármely kevés szolgálatjára" Kemence megrendelésre szóló felhívás, végén idegen írással a megrendelők neve, a kemence típusa: "Özv. kemény Simonné, Kemény György, Teleki Elek, Kemény Pál, Bethlen Ádám"

126

kibetűzve

Bolyai Farkas levele (vagy annak piszkozata) a Királyi Administratio-hoz, amelyben kiöntésre kínálja fából kifaragott kemencemintáit, ecsetelve a kemence hőtani hatékonyságát (Befejezése hiányzik)

131

kibetűzve

"Lépdagadás ellen hagymát gyúrtam." Gyógyászati feljegyzések

133

kibetűzve

"Rp. Butyri recentis in sulfi..drachmas duas...M.D.S. Külső haszonra. Az öreg tekintetes Doctor Kováts úr diktálta." Szemkenőcs recept

134

kibetűzve

"Fogfájás ellen. Az öreg Zeyknétől. XVII. Magyar Kuríriból" Fájdalomcsillapító leírása

135

kibetűzve

"Igen jó hályog elleni por a következő:"

136

kibetűzve

"Az én szemspiritusom:" Szemcsepp leírása

137

kibetűzve

"Kakutsné ajak írja"

138

kibetűzve

"Göttingában szemem gyógyult meg ezzel:" Hátoldalán: "Feleségem szemvize"

140

kibetűzve

"Másfél kupás fazék vízbe egy marék mályva gyökeret..." Gyulladáscsökkentő pakolás leírása

141

kibetűzve

"Canphort rágni Catharus ellen..."

142

kibetűzve

"Sör s gyümölts, vagy savanyú étel, úgy gyümölts, vagy savanyú étel s borvíz rossz, gyomorrágást okoz." Második oldalon: "Jenei megütött lába szára gyógyult meg csupa faolajjal egybeolvasztott fehér viasszal."

144

kibetűzve

Mv. Ref. Koll. Házikonzisztóriuma által B. F. számára kibocsájtott szolgálati bizonyítvány, amelyet az erdőfőfelügyelői pályázatához kívánt mellékelni. Aláírók: Teleki Mihály, Zeyk Dániel, Dósa Gergely, Antal János. 1820. Március 12.

146

kibetűzve

Felső Fehér Vármegye által kibocsátott ajánlólevél, amelyben Bolyai Farkas professzori és gazdálkodói érdemeit méltatják. 1820. febr. 13. Aláírók: Stephanus Mikó, Alexius Könczei

147

kibetűzve

Felső Fehér Vármegye által kibocsájtott ajánlólevél, amelyben Bolyai Farkas professzori és gazdálkodói érdemeit méltatják. 1820.febr. 13. Aláírók: Stephanus Mikó, Alexius Könczei. Ugyanaz, mint a 146.irat

150

kibetűzve

"Gróf Teleki Domokos úr hozzám intézett levelével tudósított, miként a két Bolyai-féle iratok rövid idő múlván a közoktatási minisztériumhoz fognak küldetni. A Collégium elöljáróságának abbéli határozatát, hogy ezen iratok tudományos feldolgozás végett átengedtetnek, szíves köszönetemet mondom..", Eötvös József közoktatási miniszternek a Mv. Ref. Koll. elöljáróságához írt köszönetnyilvánítása az elküldött Bolyai kéziratokért.

155

kibetűzve

A Főkormányszék leirata a Felső-fehér vármegyei hatóságokhoz. Arra adnak utasítást, hogy értesítsék Bolyai Farkast az általa benyújtott erdő-főfelügyelői pályázati iratok kiegészítésére különféle ajánlásokkal. Kolozsvár, 1820. Márc..2. Aláírók: B. Johannes Josika, Ladislas Csedo, B. Ni. Kemény

156

kibetűzve

"Testimonium Medicum" Orvosi igazolás Bolyai Farkas egészségi állapotáról. Marosvásárhely, 1828. Szept. 11. Aláírók: Dr. Kováts Anton junior, Bajta Miklós chirurgus. Verso: A Marosvásárhelyi Kollégium megerősíti és továbbítja a mellékelt orvosi bizonylatot. Marosvásárhely, 1828. szept. 13. Aláírók: Samuel Molnár de csernáton, Daniel Nagy de Kibédy

157

kibetűzve

" Méltóságos Curatoratus! Alázatos tisztelettel jelentve, hogy harmadfél év híján nyolczvan évvel, betegesen, ugyanannyi híján fészázados hivatalomat eréllyel folytatni elégtelennek érzem magam." B.F. kérvénye a Marosvásárhelyi Ref. Coll. Curatoratusához, amelyben nyugdíjazását kéri. Marosvásárhely, 1851. Okt. 8. Autograf

161

kibetűzve

" Ártatlan szív tavasza-rózsaszín fellegen érkező Flóra" Gyászbeszéd Dersi Lujza 14 éves kislány felett, h.é.n.

163

kibetűzve

" Utas! Tisztelettel lépj e porra, tűzszárny fölröpte világa után maradt az árny." Gyászbeszéd Szilágyi József felett, aki 1836-ban kolerában hunyt el.

180

kibetűzve

" Kelemennek írtam volt: Tisztes Atyák, Igazság áldozó papjai e szent falak közt, Ti vezettetek ezen helyre." Kelemen József tanári székfoglaló beszédének fogalmazványa

181

kibetűzve

" Kedves új Tanítványaim! Atyai szeretettel köszöntelek új pályátok kezdetén." Tanévnyitó beszéd

182

kibetűzve

"Békesség és szeretet tinéktek az új évben" - tanévnyitó beszéd

272

kibetűzve

"A milliók boldogságáért verő atyai szívnek mintegy az égről örömvirágot hozott angyal" - szélén Koncz József ceruzajegyzete: "Ferencz József léánya születésére írta Bolyai 1855"

277

kibetűzve

"A makfalvi templom szentelésére" írt ünnepi beszéd: "Téged, ki tevéd kezdetben / a világok alapját"

296

kibetűzve

A körpakolás matematikájának alkalmazása a faültetésre. Feljegyzések a faültetés szabályairól, követelményeiről ábrákkal

298

kibetűzve

"Kiáradást mi okoz" -folyó-, patakszabályozási, gát- zsilipépítési feljegyzések ábrákkal, német szakkifejezésekkel

300

kibetűzve

"...A választás után mindjárt meg kell vala a b. Kemény Pál focurator úr parancsára írnom..."

301

kibetűzve

"...új hivatalához szerencsét kívánok, sokáig világoljon az újan gyúlt gyertya s sokakat gyújtson.. "

302

kibetűzve

"...Levelemre, melynek mását közlöttem öcsém-urammal, gr. Bethlen Ferencz nem válaszolt...."

304

kibetűzve

" Atyafiságos levelét igen szívesen vettem...Én ugyan inkább szerettem volna Öcsém uramat a mathesisben...". Koncz ceruzabejegyzése: "1837. Jún. Bécsbe"

305

kibetűzve

"...A cholera alatt szinte szinte egy holnapi hasmenésem, s közelebbről megint új hasmenés miatt, ki nem mehettem Sáromberkére...".."

306

kibetűzve

"...dícsérete csak annyiban kedves, hogy egy olyan szívből jön, amilyeneket az Ég adott volt nekem balzsamul a sok fátum mérge ellen..."

310

kibetűzve

Koncz József ceruzajegyzete: "Jakab Lajosnak írta 1829" 1. lap végén: " János munkája egy hétre kijön"

311

kibetűzve

"Kedves barátom, olvasson a copertán is. ... A magyar Arithmetica elég correcte jön ki, s Kali megcsinálta azon jegyeket is, amelyeket Pestről megcsinálhatatlanoknak írtak."

313

kibetűzve

"Édes Jakab Uram! Levelét atyai örömmel vettem. Örvendem környülállásainak jobbra lett fordulását..." 2. lap hátoldalán: "Jánosról az a hír járja, hogy eminenter hegedül. Itt a Praeses is beszélte asztalnál, néhányan mondották nekem. Szász Károly pedig azt beszélte, hogy egy Operába úgy musikálta az első hegedűt, hogy a Publicum tapsolt valami híres solókra ., s a Tsászár maga meg kérdezte, hogy ki az a szépen hegedülő ifjú."

317

kibetűzve

"Küldöm a könyvet. Kérlek, hogy elolvasva hozd magad el..."

318

kibetűzve

"Küldök két levelet megolvasás végett, mely után vissza várom. A Gerlingét még el sem tudtam olvasni mindenütt..."

319

kibetűzve

"Kedves Fiam! Látván a minap, milyen messze tartod az írást, küldök egy okulárt próbára. Ha jó tartsd meg....Egy kis jegyzés az Oculárra: "

321

kibetűzve

" Sok Schlendrei bajok közt..." /kivágott sorok / Bolyai leírja fiának, hogy Mentovich Ferenc göttingeni diák előtt milyen kijelentést tett Gauss a Bolyaiak és Lobacsevszkij munkájával kapcsolatban

322

kibetűzve

"Az aequinoctiumat én is sokkal inkább érzem mint valaha..."

323

kibetűzve

"Utolsó leveled melyet eddig vettem, az volt, melyet Csíki úrtól küldöttél..."

327

kibetűzve

"Kedves Öcsém, János megint elkezdte az ostromot, új fortéllyal..."

328

kibetűzve

"Kedves Barátom! A Gergelynek küldött és mindnyájunktól szívesen vett játékokkal együtt jött levele vétele alatt reménylem az enyim is meg ment..."

335

kibetűzve

"Kedves Öcsém és barátom!...Most estve tudám meg, hogy reggel indulnak meghívni...Az Istenért kérem! Hogy negatívát ne adjon, Öcsém Uram, legyen a successorom!.."

336

kibetűzve

"Tisztelt Kedves barátom Uram! Kedves levelét barátságos szívvel vettem...".

340

kibetűzve

"Venerabile Consistorium ! A harang nehéz járása okának megvizsgálása iránt" tett vizsgálatokról írt beszámoló piszkozata, amelyet a marosvásárhelyi vártemplom felkérésére írt

341

kibetűzve

" Tekintetes Úr Az elmúlt héten Okulate Requist kért volt az úr.." Az erzsébetvárosi magistrátus értesíti Bolyai Farkast, hogy engedélyezi az általa kérvényezett patakszabályozási munkálatokat Domáldon. 1806.júl.19 Hátoldalán: "1806-ban júliusnak elsőbb napjaiban...". Bolyai Farkas levele ismeretlenhez. 1807. ápr. 2

344

kibetűzve

"Nem múlt egy nap is el kis Bertám nélkül" Bolyai Farkas vigasztaló levele Gergely fiához Berta nevű kislányának halálára

355

kibetűzve

"Előre bocsánatot instálok ezen bátorkodásomért, méltóztassék /.../ az oskola iránti kötelességemnek venni /.../ 81 év alatt leégett gyertyám-mécsét a hamvak felibe Milly-oszlopot várva /.../ Kemény György úrtól bátorkodtam ...halálom jelentését kis német könyvvel küldeni." Levéltöredék ismeretlenhez. A halála jelentése saját maga számára 1855 március 25 előtt írt nekrológ, amit még életében ki is nyomtatott és szétküldött ismerőseinek.

356

kibetűzve

"Kedves E.A. azt mondotta nekünk, hogy ne sírjunk." Fiához írt levéltöredék, amelyben tájékoztatja felesége haláláról.

359

kibetűzve

"A Nagy Jánost még haza nem kaphatám a Királyi Tábla Archivariusától./.../ Óriási terve Széchenyineka magyar hon kiművelődésére: kevés pénzkölcsön az országnak, már Rothschild ajánlott a magyarországi Diétán száz millió pengőt 5 pro Contón, s /.../ Széchenyi felszámította, hogy 35 év alatt lefizetődik, de minden nemes minden holdért évenként 2 pengő garast fizet, s a colonusok megválthatják magokat." Bolyai Farkas levele Bolyai Jánoshoz. levéltöredék. Keltezése a Széchenyi közteherviselésről kapcsolatos országgyűlési javaslatára tett utalás alapján történt.

363

kibetűzve

"Tekintetes Tanár Úr! Alig képzelhetni, hogy mennyit nyomorkodunk mi ezen a fátlan helyen szerencsétlen szerkezetű kemencéinkkel..."

422

kibetűzve

Geometria, földmérési módszerek leírása, "Carolus Vállyi" diák jegyzetei.-- ITM --