Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
Az APPENDIX története

Dátum

Hely

Esemény

Kapcsolódó személyek, intézmények

Nyelv

 

 

 

 

 

1832.

Marosvásárhely

Appendix első kiadás

Bolyai János

latin

1860

Drezda

szemelvények a Tentamenből, Appendixből

Baltzer, Richard

német

1867. 08 .27

Thaon

levél Franciaországból a Mv. Ref. Koll-nak amelyben betekintést kérnek a Bolyai kéziratokba

Hoüel,Jules

francia

1867. 08

Temesvár

levél Temesvárról Hoüelnek Bordeauxba

Schmidt Ferenc

francia

1867. 11.13

Thaon

levél a Mv. Ref. Koll könyvtárosának

Hoüel, Jules

francia

1867...

Párizs

levél Párizsból Hoüelnek Thaonba

Szabó Sámuel

francia

1867.05

Bordeaux

Appendix második kiadása

Bolyai János

francia

1867.

Leipzig

újságcikk a két Bolyai életrajzáról

Schmidt Ferenc

német

1867.

Temesvár

levél Hoüelnek a két Bolyai életrajzával,

Schmidt Ferenc

francia

1868.

Roma

Appendix harmadik kiadása

Bolyai János

olasz

1868.01.20

Bordeaux

levél a Mv. Koll. könyvtárosának (Szabó S.)

Hoüel, Jules

francia

1868.02.27

Bordeaux

levél a Mv. Koll. (Szabó S.)

Hoüel, Jules

francia

1868.04.

Párizs

Appendix negyedik kiadása a Bolyaiak életrajzával bővítve

Bolyai János

francia

1868.04.22

Bordeaux

levél a Mv. Koll. könyvtárosának (Szabó S.)

Hoüel,Jules

francia

1868.05.21

Bordeaux

levél a Mv. Koll. (Szabó S.)

Hoüel, Jules

francia

1868.06.15

Pest

levél a Mv. Ref. Kollégiumnak amelyben kérik az "összes" Bolyai kéziratot

Arany János

 

1868.06.25

Marosvásárhely

levél amelyben értesíti az Akadémiát arról, hogy " ki fogja választani " elküldésre az iratokat

Mv. Ref. Kollég.

 

1868.09

Róma

újságcikk a két Bolyai életrajzával

Forti, Angelo dr.

olasz

1868.09.05

Nápoly

levél a Mv. Koll. könyvtárosának(Szabó S.)

Battglini, J.

olasz

1869 .06-07

Róma

levél Magyarország közoktatási miniszteréhez (br. Eötvös József)

Boncampagni, B.

olasz

1869.07.

Pest

levél fiához Eötvös Lórándhoz

Eötvös József

 

1869.11.08

Marosvásárhely

levél a " kiválogatva " elküldött 19 iratcsomag listájával

Mv. Ref. Koll.

 

1869.12.14

Pest

levél az Akadémiához a Bolyai-iratok átadásáról

Teleki Domokos gr.

 

1869.12.24

Pest

levél amelyben a Bolyai kéziratokat " biztos helyen megőrizni és ..számba vetetni " utasítja Hunfalvy Pált

Arany János

 

1871.07.07

Róma

levél Magyarország kultusz-miniszteréhez(Pauler Tivadar) sürgetve a Bolyai kiadvány megjelenését

Boncampagni, B.

olasz

1871.07.09

Bordeaux

levél a Pesti Akadémia Elnökéhez amelyben a Bolyai-kiadványból kér egy példányt és vállalkozik további terjesztésre

Bordeaux-i Fi­zika-, Term. Tud. Társ.

francia

1871.07.14

Pest

levél az Akadémiához, amelyben tájékoztatást kér a Bolyai kézira­tok ügyintézéséről

Pauler Tivadar

 

1871.10.02

Pest

jegyzőkönyvi kivonat mely szerint az Akadémián " utasíttatik a III. osztály, hogy ez irományokat megvizsgáltatva, használhatóságokról terjesszen ide jelentést "

Arany János, az Akadémia főtitkára

 

1871.10.16

Pest

jegyzőkönyvből kiírt cikkely:
" Az értekezlet egy bizottságot nevezett ki melynek elnöke Vész Ármin úr...megízatik, hogy a Bolyai féle irományokat az Akadémia könyvtárában a kézirattárból a könyvtárnok úrtól vegye át...a bizottsággal értekezzék a további eljárás végett."

Akadémia III.oszt.-nak értekezlete

 

1871

Bécs

egyetemi előadása Bolyai-féle geometria tételeiről

Frischauf, Johannes

német

1872

Bécs

egyetemi tankönyv

Frischauf, Johannes

német

1872.03.11

Pest

Bolyai-bizottság javaslatot tesz az Appendix magyar nyelvű kiadására

Bolyai- bizottság

 

1872.06.17

Pest

határozatot hoz az Appendix latin nyelvű kiadásáról

Akadémia III.oszt. értekezlete

 

1872..

Pest

levél, amelyben szorgalmazza az Appendix magyar nyelvű megjelentetését

Vész Ármin

 

1874

Kolozsvár

egyetemi előadás

Réthy Mór

magyar

1876

Nápoly

kiadvány a " Bolyai féle abszolút " geometriáról

Günther, S

olasz

1891..

Austin(Texas)

Appendix ötödik kiadása

Bolyai János

angol

1894

Kolozsvár

egyetemi B.J. Kollégium létrehozása

Vályi Gyula

 

1891..

Tokió

Appendix hatodik kiadása

Bolyai János

angol

1892..

Austin

Appendix hetedik kiadása

Bolyai János

angol

1894.

Austin

Appendix nyolcadik kiadása

Bolyai János

angol

1894

Zaragoza

Bolyai életrajzok, Appendix, Tentamen ismertetése

Reyes Y Prosper,V.

spanyol

1894

Párizs

elhatározzák a nem euklieszi geometriához társított felfedezők nevét: " Bolyai-Lobacsevszkij "

kongresszus

francia

1896

 

ellátogat Marosvásárhelyre

Halsted, George Bruce

 

1896..

Austin

Appendix kilencedik kiadása

Bolyai János

angol

1896.12.15.

Pest

levél amelyben vállalja az Appendix magyar nyelvű fordítását

Rados Ignác

 

1897.

Pest

Appendix tízedik kiadása (ford. Rados Ignác.)

Bolyai János

magyar

1897.

Pest

Appendix tizenegyedik kiadása (ford. Suták József)

Bolyai János

magyar

Összeállította: Zárug Péter Farkas

-- ITM --