Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
A két Bolyai életének és munkásságának, hagyatékuk kutatásának eseményei

Dátum

Kihez kapcsolódik

Helység

Esemény

Közreműködő személyek, intézmények

 

 

 

 

 

1775.febr. 9.

Farkas

Bólya

Megszületik Bolyai Farkas, apja Bolyai Gáspár (1732-1804), anyja Pávai Vajna Krisztina (175?-178?)

 

1781. szept.?

Farkas

Enyed

Beíratják a nagyenyedi ref. Kollégiumba, ahol a Phyladelphia terembe, Herepei János tanító mellé kerül

 

1788.

Farkas

Bólya

kb. ekkor hal meg édesanyja

 

1788.szeptember?

Farkas

Enyed

b. Kemény Simon viszik tanulótársnak, az ők enyedi házukban él, tanítójuk Herepei Ádám

 

1790. szept.?

Farkas

Kolozsvár

Kemény Simonnal együtt Kolozsvárra mennek továbbtanulni, Szathmári Papp Mihály teológiaprofesszor házában laknak, mathésist Méhes Györgytől tanulnak

 

1792.okt.

Farkas

Kolozsvár

az ország rendjei előtt nyilvános vizsgán vesz részt Kemény Simonnal és Szathmári Papp Zsigmond dikákokkal együtt

 

1793. május

Farkas

Kolozsvár

fellép az Erdélyi nemes Társaság színielőadásán, amelyet Gróf Rédei házában tartottak. Kotzebue: Az indusok Angliában c. vígjátékban "Fatzir egy iffju Indus” szerepét "Bollyai Úr" alakította.

 

1795. szept.

Farkas

Kolozsvár

Külföldi tanulmányútra indul. Az úton megbetegszik és visszafordul, hazamegy Bolyára

 

1796.

Farkas

Göttingen

Megismerkedik Gaussal Seyffer csillagászprofesszor házában

 

1796. Júl.? aug?

Farkas

Jéna

Kemény Simon után utazik Jénába, ahol ismeretséget köt Schillerrel

 

1796. Júl.?

Farkas

Bécs

Látogatást tesz Teleki Sámuel kancellár házában, ugyanis emléklapot kap a kis teleki Ferenctől és annak házitanítójától, Sípos Páltól

 

1796. Máj?

Farkas

Vécs?

Újból elindul külföldre

 

1796. okt.

Farkas

Göttingen

Beiratkozik Kemény Simon mentoraként az egyetem filozófia fakultására, a Neue Strasse-n laknak egy Schäffer nevű cipésznél

 

1797.

Farkas

Göttingen

Első kemenceépítő próbálkozása, a "sróf-út, amikor is egy külfűtőt belfűtővé kívánt alakítani".

 

1798.

Farkas

Braunschweig

Gaussnál tölt néhány napot, Gauss neki ajándékozza a szabályos tizenhét szög szerkesztését, mint addigi legjelentősebb matematikai megvalósítását

 

1799. Máj.

Farkas

Clausthal

Utoljára találkozik Gaussal, hogy hazaindulása előtt búcsút vegyenek egymástól

 

1799. jún.

Farkas

Göttingen

hazaindulás Erdélybe gyalog a Regensburg-Bécs-Pest-Kolozsvár útvonalon

 

1801.

Farkas

Domáld

A fiatal házaspár a domáldi birtokra költözik

 

1801. Szept.

Farkas

Kolozsvár

Házasságot köt Árkosi Benkő Zsuzsannával

 

1802. december 15.

János

Kolozsvár

Megszületik Kolozsvárott Bolyai János, Bolyai Farkas és Benkő Zsuzsanna gyermekeként.

 

1803-1804

János

Domáld

A Bolyai család Domáldon él.

 

1804.

Farkas

Marosvásárhely

Farkas Megírja "Theoria parallelarum" c. matematikai munkáját

 

1804. Febr.

Farkas

Bólya

Meghal az édesapja, Bolyai Gáspár

 

1804. jan. 22.

Farkas

Marosvásárhely

A Marosvásárhelyi Ev. Ref. Kollégium meghívja a megüresedett matematika, fizika, kémia professzori hivatal betöltésére

 

1804. Máj.

Farkas

Marosvásárhely

Megtartja kollégiumi székfoglaló beszédét

 

1804. máj. 4

Farkas

Marosvásárhely

Farkas Megtartja székfoglaló beszédét a Mv. Ev. Ref Kollégiumban

 

1804.ápr.

Farkas

Marosvásárhely

A Bolyai család Marosvásárhelyre költözik a Nagyköz-beli tanári szállásra

 

1804-től

János

Marosvásárhely

Marosvásárhelyen élnek, ahova Bolyai Farkast meghívták tanárnak a református kollégiumba. János itt jár iskolába.

 

1805.

Farkas

Marosvásárhely

Megszületik Anna nevű lánya

 

1805. Jún.

Farkas

Marosvásárhely

Bérbe veszi a kollégium kocsmáját

 

1806.

Farkas

Erzsébetváros

Engedély kér a Magistrátustól a domáldi birtokán alkalmazandó patakszabályozásra. Még azon a nyáron 130 öl hosszúságban új mederbe - a kertjén át - vezeti a falut, övező patakot

 

1806. Febr.

Farkas

Marosvásárhely

Az Aranka György féle Nyelvmívelő Társaságban bemutatja akadémiai tervezetét. Kézirathagyatékában fennmaradt több közhasznú, gyógyászati tanulmánya valószínűen kiadási szándékkal ebben az időben keletkezett

 

1807.

Farkas

Marosvásárhely

Meghal Anna lánya

 

1808.

Farkas

Marosvásárhely

Megírja " Ad theoriam parallelarum supplementum " c. matematikai értekezését

 

1815.

Farkas

Marosvásárhely

Benevez az Erdélyi Múzeum drámapályázatára, amelyre összesen öt színdarabot ír

 

1817.

Farkas

Szeben

Megjelenik " Öt szomorú játék " c. drámakötete

 

1818.

János

Bécs

Megkezdi tanulmányait a bécsi hadmérnöki akadémián.

 

1818.

János

 

 

 

1818. Febr.

Farkas

Marosvásárhely

Kinyomtatják " A Párisi per " c. színdarabját

 

1819.

Farkas

Marosvásárhely

Megjelenik a " Pope ' próbatétele az Emberről. Ánglusból fordítva. Más poétákból való toldalékkal " c. irodalmi fordításkötete

 

1820.

Farkas

Marosvásárhely

Megpályázza a megüresedett erdélyi kamarai erdők főfelügyelői állását, és megírja a később”Erdészeti csonka munka " címen kinyomtatott erdészeti tanulmányát

 

1821. szeptember 18.

János

Marosvásárhely

Meghal szeretett édesanyja. A temetésén nem lehet jelen.

 

1821. szept.

Farkas

Marosvásárhely

Meghal a felesége

 

1822. Febr.

Farkas

Marosvásárhely

Jelentést küld a ref. Consistoriumhoz a marosvásárhelyi vártemplom harangján tett vizsgálat eredményeiről

 

1823.

János

Temesvár

Kitűnő eredménnyel befejezi tanulmányait, alhadnagyi fokozattal Temesvárra helyezik.

 

1823. november 3.

János

Temesvár

Apjának írott levelében beszámol a nem euklidészi geometria felfedezéséről: semmiből egy új, más világot teremtettem .

 

1824. Dec.

Farkas

Marosvásárhely

Másodszor is megházasodik. Elveszi Somorjai Nagy Terézt (1797-1833)

 

1826. Máj.

Farkas

Marosvásárhely

Megszületik Gergely fia

 

1830.

Farkas

Marosvásárhely

Megjelenik "Az arithmetika eleje" c. matematikai munkája

 

1830. ápr.

Farkas

Marosvásárhely

Megszületik Berta lánya, aki még csecsemő korában meghal.

 

1831.

János

Marosvásárhely

Megjelenik különlenyomatként az apja készülő könyvéhez függelékként csatolt főműve az Appendix. Scientia spatii absolute veram exhibens.

 

1831. jún.

János

Marosvásárhely

Kinyomtatja János matematikai munkáját " Appendix Prima. Scientiam Spatii, a veritate aut falsitate Axiomatis XI-mi Euclidei (a priori haud unquam determinanda) independens: atque ad casum falsitatis quadratura crculi geometrica." címen

 

1831–1832

János

Lemberg, Olmütz

Lemberg, Olmütz állomáshelyei. Maláriát, majd kolerát kap, egészsége megromlik.

 

1832.

Farkas

Marosvásárhely

Megjelenik fő matematikai munkájának a -Tentamen- nek I. kötete, végén János Apepndixévedolgozatával, az Appendix-el

 

1832.

Farkas

 

Megírja Tan-és nevelésügyi elveit, amelyben kora egyik legkorszerűbb iskolapolitikáját és elméleteit foglalja össze.

 

1832.

Farkas

 

A Magyar Tudós Társaság levelező tagjává választja

 

1832.

János

Marosvásárhely

Megjelenik Marosvásárhelyen Bolyai Farkas Tentamen c. könyvének első kötete, és ennek függelékeként Bolyai János főműve, az Appendix . Scientia spatii absolute veram exhibens.

 

1832. március 6.

János

Göttingen

Gauss megírja lesújtó válaszát ifjúkori barátjának, Bolyai Farkasnak az Appendix ről: ha dicsérném, magamat dicsérném . Barátjának, Gerlingnek viszont ezt írja: Ezt a fiatal geométert, Bolyait, elsőrangú lángésznek tartom.

 

1832. 12

Marosvásárhely

Appendix

Appendix első kiadás

Bolyai János

1832. márc.

Farkas

 

A Magyar Tudós Társaság levelező tagjává választja

 

1833.

Farkas

Marosvásárhely

Megjelenik fő matematikai munkájának a -Tentamen- nek II. kötete

 

1833.

János

 

 

 

1833. június 16.

János

 

Kapitányi rangban saját kérésére nyugállományba helyezik.

 

1833. Márc.

Farkas

Marosvásárhely

Meghal második felesége

 

1833. ápr. 2.

Farkas

 

Meghal második felesége

 

1834.

Farkas

Marosvásárhely

Megjelenik "Az arithmetikának és geometriának és Physikának Eleje" c. matematika tankönyve

 

1834.

Farkas

Marosvásárhely

Megírja akadémiai beköszöntő beszédét "Marosszéki lakodalmas szertartások" témában, ugyanis a Tudós Társaságnak akkor még nem volt matematika osztálya.

 

1834.

Farkas

 

Megjelenik az "Arithmetikának, geometriának és physikának eleje" című tankönyve

 

1834.

János

 

 

 

1834-1846

János

Domáld

Domáldi birtokán él, de a matematikától nem szakad el. Erről levelei, jegyzetei tanúskodnak.

 

1835-1840

János

 

Erre a periódusra tehető az a feljegyzése, amelyben megfogalmazza a fizika geometrizálásának ötletét, és joggal tekinthető Einstein előfutárának.

 

1836.

Farkas

Marosvásárhely

Marosvásárhelyen kitör a kolerajárvány, valószínűen ekkor írja azokat a feljegyzéseket, amelyek a kolerás betegekkel foglalkozó személyek számára szólnak.

 

1836. ápr.

Farkas

Pest

Ekkor kézbesítik a Magyar Tudós Társaságnak azt a szakvéleményt, amelyet Bolyai Farkas a Társaság felkérésére írt az Ormós József által benyújtott léghajózási tervezetéről írt

 

1837.

János

Lipcse

A lipcsei Jablonowski Társaság pályázatára beküldött Responsio c. alapos, korát meghaladó munkáját a komplex számokról említésre sem méltatják.

 

1837. okt. 17.

János

Marosvásárhely

János elküldi a "Responsio" néven ismert pályamunkáját a Lipcsei Jablonowski Tudományos Társaság 1834-ben meghirdetett pályázatára

 

1837. okt. végén

Farkas

Marosvásárhely

Bolyai Farkas elküldi a "Dissertatio" néven ismert pályamunkáját a Lipcsei Jablonowski Tudományos Társaság 1834-ben meghirdetett pályázatára

 

1840.

Farkas

Marosvásárhely

Elküldi a magyar Tudós Társaságnak a levelező tagsághoz szükséges önéletrajzát. Ez a leghitelesebb adatokat tartalmazza Bolyai diákkoráról, tanulmányairól, sok személyes apró részletekkel együtt

 

1840.

János

Kazan-Göttingen

Megjelenik Lobacsevszkij matematika munkája, amelyben Jánossal hasonló következtetéseket vet papírra

 

1842.

Farkas

Ruszberg

Különböző vasöntödékkel (Munkács, Vajdahunyad, Ruszkabánya) keres kapcsolatot annak érdekében, hogy kemencemintáinak sorozatöntésére vállalkozót találjon.

 

1843.

Farkas

Marosvásárhely

Megjelenik az "Arithmetika eleje " c. tankönyvének jobbított változata

 

1845.

Farkas

 

Meghal öccse, Bolyai Antal

 

1846-tól

János

Marosvásárhely

Marosvásárhelyen él.

 

1848.

Farkas

Marosvásárhely

Bolyai Farkas elküldi fiának Lobacsevszkij munkáját

 

1848.

János

 

Apja közvetítésével megkapja Lobacsevszkij 1840-ben megjelent művét a párhuzamosokról. Eleinte arra gyanakszik, hogy Gauss álnéven kiadott munkáját olvassa, amelyben a magáét véli felismerni. A könyv elolvasása után dicsérően ír Lobacsevszkijről.

 

1848. aug. 5-8

Farkas

Marosvásárhely

Vendégül látja Kreil Károlyt, a prágai csillagvizsgáló igazgatóját, adjunktusával együtt, akik föld mágnesességi méréseket végeznek kertjében

 

1850.

Farkas

Marosvásárhely

Megjelenik az "Arithmetika eleje kezdőknek" c. tankönyve

 

1850-es évek

János

 

Raumlehre (A tér tudománya), német nyelvű, befejezetlen munkája, melyben a későbbi tudományág, a topológia alaptételét sejti meg.

 

1851.

Farkas

Marosvásárhely

Megjelenik az "Űrtan elemei kezdőknek" c. tankönyve

 

1852.

Farkas

Marosvásárhely

Megjelenik nyomtatásban "Szív-hangok. Üdvözletül Ferenc József Őcsászári, Királyi Apostoli felségének" c. köszöntő beszéde című

 

1852.

János

Marosvásárhely

Hazalátogat Marosvásárhelyre, ahol személyesen is beszámol apjának felfedezéséről. Apja biztatására hozzáfog, hogy leírja felfedezését: ha történetesen akkor az atyám nem ösztönzött s mondhatni erőltetett volna a hirtelen leírásra - hihetőleg azon Appendix tartalma sem látott volna még napfényt.

 

1852.júl. 31.

Farkas

Marosvásárhely

a kollégium tanári karának nevében személyesen üdvözli Ferenc József császárt, aki Marosvásárhelyre látogatott. Ezen alkalomra írja :Szívhangok című versét.

 

1855.

Farkas

Marosvásárhely

Kinyomtatja halálának "Jelentés"-ét, szellemi végrendeletét, és ismerőseinek szétküldi

 

1855.febr. 23.

Farkas

Göttingen

Meghal fiatalkori barátja C. F. Gauss

 

1856. november 20.

János

Marosvásárhely

Meghal apja, egyetlen társa a matematikában.

 

1856.júl. aug.

Farkas

Marosvásárhely

Egy-egy kisebb agyvérzés éri

 

1856.nov. 20.

Farkas

Marosvásárhely

Bolyai Farkas halála

 

1856.nov. 23.

Farkas

Marosvásárhely

Bolyai Farkas temetése

 

1860.

Drezda?

Appendix

szemelvények a Tentamenből, Appendixből

Baltzer, Richard

1860. január 27.

János

Marosvásárhely

Meghal Marosvásárhelyen. Jeltelen sírba temetik.

 

1867.

János

 

Az Appendix megjelenik olasz és francia nyelven.

 

1867. 08 .27

Thaon

Appendix

levél Franciaországból a Mv. Ref. Koll.-nak amelyben betekintést kérnek a Bolyai kéziratokba

Hoüel, Jules

1867. 08 ?

Temesvár

Appendix

levél Temesvárról Hoüelnek Bordeauxba

Schmidt Ferenc

1867. 11.13

Thaon

Appendix

levél a Mv. Ref. Koll. könyvtárosának

Hoüel, Jules

-1867..12.? ?

Párizs

Appendix

levél Párizsból Hoüelnek Thaonba

Szabó Sámuel

1867.05

Bordeaux

Appendix

Appendix második kiadása

Bolyai János

1867.12

Leipzig

Appendix

újságcikk a két Bolyai életrajzáról

Schmidt Ferenc

1867.12

Temesvár?

Appendix

levél Hoüelnek a két Bolyai életrajzával,

Schmidt Ferenc

1868. ?

Roma

Appendix

Appendix harmadik kiadása

Bolyai János

1868.01.20

Bordeaux

Appendix

levél a Mv. Koll. könyvtárosának (Szabó S.)

Hoüel, Jules

1868.02.27

Bordeaux

Appendix

levél a Mv. Koll. (Szabó S.)

Hoüel, Jules

1868.04.?

Párizs

Appendix

Appendix negyedik kiadása a Bolyaiak életrajzával bővítve

Bolyai János

1868.04.22

Bordeaux

Appendix

levél a Mv. Koll. könyvtárosának (Szabó S.)

Hoüel,Jules

1868.05.21

Bordeaux

Appendix

levél a Mv. Koll. (Szabó S.)

Hoüel, Jules

1868.06.15

Pest

Appendix

levél a Mv. Ref. Kollégiumnak amelyben kérik az "összes" Bolyai kéziratot

Arany János

1868.06.25

Marosvásárhely

Appendix

levél amelyben értesíti az Akadémiát arról, hogy " ki fogja választani " elküldésre az iratokat

Mv. Ref. Kollég.

1868.09

Róma

Appendix

újságcikk a két Bolyai életrajzával

Forti, Angelo dr.

1868.09.05

Nápoly

Appendix

levél a Mv. Koll. könyvtárosának(Szabó S.)

Battglini, J.

1869 .06-07

Róma

Appendix

levél Magyarország közoktatási miniszteréhez (br. Eötvös József)

Boncampagni, B.

1869.07.

Pest

Appendix

levél fiához Eötvös Lórándhoz

Eötvös József

1869.11.08

Marosvásárhely

Appendix

levél a " kiválogatva " elküldött 19 iratcsomag listájával

Mv. Ref. Koll.

1869.12.14

Pest

Appendix

levél az Akadémiához a Bolyai-iratok átadásáról

Teleki Domokos gr.

1869.12.24

Pest

Appendix

levél amelyben a Bolyai kéziratokat " biztos helyen megőrizni és .. számba vetetni " utasítja Hunfalvy Pált

Arany János

1871.

Bécs

Appendix

egyetemi előadása Bolyai-féle geometria tételeiről

Frischauf, Johannes

1871.07.07

Róma

Appendix

levél Magyarország kultusz-miniszteréhez(Pauler Tivadar) sürgetve a Bolyai kiadvány megjelenését

Boncampagni, B.

1871.07.09

Bordeaux

Appendix

levél a Pesti Akadémia Elnökéhez amelyben a Bolyai-kiadványból kér egy példányt és vállalkozik további terjesztésre

Bordeaux-i Fi­zika-, Term. Tud. Társ.

1871.07.14

Pest

Appendix

levél az Akadémiához, amelyben tájékoztatást kér a Bolyai kézira­tok ügyintézéséről

Pauler Tivadar

1871.10.02

Pest

Appendix

jegyzőkönyvi kivonat mely szerint az Akadémián " utasíttatik a III. osztály, hogy ez irományokat megvizsgáltatva, használhatóságokról terjesszen ide jelentést "

Arany János, az Akadémia főtitkára

1871.10.16

Pest

Appendix

jegyzőkönyvből kiírt cikkely:"Az értekezlet egy bizottságot nevezett ki melynek elnöke Vész Ármin úr...megbízatik, hogy a Bolyai féle irományokat az Akadémia könyvtárában a kézirattárból a könyvtárnok úrtól vegye át...a bizottsággal értekezzék a további eljárás végett."

Akadémia III. oszt.-nak értekezlete

1872.

Bécs

Appendix

egyetemi tankönyv

Frischauf, Johannes

1872.03.11

Pest

Appendix

Bolyai-bizottság javaslatot tesz az Appendix magyar nyelvű kiadására

Bolyai- bizottság

1872.06.17

Pest

Appendix

határozatot hoz az Appendix latin nyelvű kiadásáról

Akadémia III.oszt. értekezlete

1872.12.?

Pest

Appendix

levél, amelyben szorgal-mazza az Appendix magyar nyelvű megjelentetését

Vész Ármin

1874.

Kolozsvár

Appendix

egyetemi előadás

Réthy Mór

1876.

Nápoly

Appendix

kiadvány a " Bolyai féle abszolút " geometriáról

Günther, S

1891.

János

 

Az Appendix angol nyelvű kiadása.

 

1891.12.?

Austin(Texas)

Appendix

Appendix ötödik kiadása

Bolyai János

1891.12.?

Tokió

Appendix

Appendix hatodik kiadása

Bolyai János

1892.12.?

Austin

Appendix

Appendix hetedik kiadása

Bolyai János

1893.

János

 

Schmidt Ferenc megkeresi és megjelöli Bolyai János sírját.

 

1894.

Kolozsvár

Appendix

egyetemi B.J. Kollégium létrehozása

Vályi Gyula

1894.

Zaragoza

Appendix

Bolyai életrajzok, Appendix, Tentamen ismertetése

Reyes Y Prosper,V.

1894.

Párizs?

Appendix

elhatározzák a nem euklieszi geometriához társított felfedezők nevét: " Bolyai-Lobacsevszkij "

kongresszus

1894.12.?

Austin

Appendix

Appendix nyolcadik kiadása

Bolyai János

1896.

 

Appendix

ellátogat Marosvásárhelyre

Halsted, George Bruce

1896.12.?

Austin

Appendix

Appendix kilencedik kiadása

Bolyai János

1896.12.15.

Pest

Appendix

levél amelyben vállalja az Appendix magyar nyelvű fordítását

Rados Ignác

1897.

János

 

Az Apppendix megjelenik magyarul.

 

1897.

Pest

Appendix

Appendix tízedik kiadása (ford. Rados Ignác.)

Bolyai János

1897.

Pest

Appendix

Appendix tizenegyedik kiadása (ford. Suták József)

Bolyai János

1911. június 7.

János

 

Jánost exhumálják, és apjával közös sírba temetik.

 

1914.

János

Budapest

Megjelenik magyarul P. Stäckel kétkötetes könyve Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai címmel. Előtte egy évvel németül jelent meg.

 

1954.

János

Bukarest

Az Appendix megjelenik románul.

 

1968.

János

Bukarest

Megjelenik Benkő Samu könyve: Bolyai János vallomásai.

 

1981.

János

Bukarest

Weszely Tibor könyve: Bolyai János matematikai munkássága , Kriterion, Bukarest.

 

1996.

Farkas

Karcag

Oláh Anna közreadja a „ Tanár Bolyai Farkas emlékkönyvi levélkéi ” c. kötet, amely Bolyai Farkas külföldi tanulmányútján, 1795-1799 között összegyűjtött 85 emléklapját tartalmazza.

 

1999.

János

Budapest

Kiss Elemér könyve ( Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából , Akadémiai Kiadó, Budapest), amelyben bemutatja Bolyai János kéziratban maradt jelentős számelméleti és algebrai munkásságát. Ugyanabban az évben angolul is megjelenik ( Mathematical Gems from the Bolyai Chests , Akadémiai Kiadó, Budapest).

 

2002

János

Magyarország

Kolozsvár

Marosvásárhely

Bolyai-év, Bolyai János születésének 200. évfordulója.

MTA

 

Összeállította: Oláh G. Róbert, Oláh Anna, Zárug Péter Farkas

-- ITM --