Alapítványról Célkitűzéseink Felhívás Bolyai kutatásra Támogatóink
Névadóink
Bolyai kalendárium
Bolyai kéziratfeldolgozás
Kutatói arcképcsarnok
Bolyai ábrázolások
Bolyai-geometria oktatása
Bolyai-bibliográfia és publikációk
Jelentkezési lap
Bolyai-díjak, ösztöndíjak, plakettek, fórumok
Bolyai emlékhelyek
2002 - Bolyai év
Bolyai táborok - ÚJ
Bolyai-oldalak az Interneten
Bolyai hírek
Tallózás az erdélyi magyar sajtóban
Bolyai képtár
Fórum
BOLYAI JÁNOS ÉLETÉNEK, MUNKÁSSÁGÁNAK, VALAMINT UTÓÉLETÉNEK ESEMÉNYEI

1802. december 15.

Kolozsvár

Megszületik Kolozsvárott Bolyai János, Bolyai Farkas és Benkő Zsuzsanna gyermekeként.

1803-1804

Domáld

A Bolyai család Domáldon él.

1804-től

Marosvásárhely

Marosvásárhelyen élnek, ahova Bolyai Farkast meghívták tanárnak a református kollégiumba. János itt jár iskolába.

1818.

Bécs

Megkezdi tanulmányait a bécsi hadmérnöki akadémián.

1821. szeptember 18.

Marosvásárhely

Meghal szeretett édesanyja. A temetésén nem lehet jelen.

1823.

Temesvár

Kitűnő eredménnyel befejezi tanulmányait, alhadnagyi fokozattal Temesvárra helyezik.

1823. november 3.

Temesvár

Apjának írott levelében beszámol a nemeuklidészi geometria felfedezéséről: semmiből egy új, más világot teremtettem .

1831.

Marosvásárhely

Megjelenik különlenyomatként az apja készülő könyvéhez függelékként csatolt főműve az Appendix. Scientia spatii absolute veram exhibens.

1831. jún.

Marosvásárhely

Kinyomtja János matematikai munkáját " Appendix Prima. Scientiam Spatii, a veritate aut falsitate Axiomatis XI-mi Euclidei (a priori haud unquam determinanda) independens:atque ad casum falsitatis quadratura crculi geometrica." címen

1831–1832

Lemberg, Olmütz

Lemberg, Olmütz állomáshelyei. Maláriát, majd kolerát kap, egészsége megromlik.

1832.

Marosvásárhely

Megjelenik Marosvásárhelyen Bolyai Farkas Tentamen c. könyvének első kötete, és ennek függelékeként Bolyai János főműve, az Appendix . Scientia spatii absolute veram exhibens.

1832. március 6.

Göttingen

Gauss megírja lesújtó válaszát ifjúkori barátjának, Bolyai Farkasnak az Appendix ről: ha dicsérném, magamat dicsérném . Barátjának, Gerlingnek viszont ezt írja: Ezt a fiatal geométert, Bolyait, elsőrangú lángésznek tartom.

1833. június 16.

 

Kapitányi rangban saját kérésére nyugállományba helyezik.

1834-1846

Domáld

Domáldi birtokán él, de a matematikától nem szakad el. Erről levelei, jegyzetei tanúskodnak.

1835-1840

 

Erre a peródusra tehető az a feljegyzése, amelyben megfogalmazza a fizika geometrizálásának ötletét, és joggal tekinthető Einstein előfutárának.

1837.

Lipcse

A lipcsei Jablonowski Társaság pályázatára beküldött Responsio c. alapos, korát meghaladó munkáját a komplex számokról említésre sem méltatják.

1837.okt. 17.

Marosvásárhely

János elküldi a "Responsio" néven ismert pályamunkáját a Lipcsei Jablonowski Tudományos Társaság 1834-ben meghírdetett pályázatára

1840.

Kazan-Göttingen

Megjelenik Lobacsevszkij matematika munkája, amelyben Jánossal hasonló következtetéseket vet papírra

1846-tól

Marosvásárhely

Marosvásárhelyen él.

1848.

 

Apja közvetítésével megkapja Lobacsevszkij 1840-ben megjelent művét a párhuzamosokról. Eleinte arra gyanakszik, hogy Gauss álnéven kiadott munkáját olvassa, amelyben a magáét véli felismerni. A könyv elolvasása után dicsérően ír Lobacsevszkijről.

1850-es évek

 

Raumlehre (A tér tudománya), német nyelvű, befejezetlen munkája, melyben a későbbi tudományág, a topológia alaptételét sejti meg.

1852.

Marosvásárhely

Hazalátogat Marosvásárhelyre, ahol személyesen is beszámol apjának felfedezéséről. Apja biztatására hozzáfog, hogy leírja felfedezését: ha történetesen akkor az atyám nem ösztönzött s mondhatni erőltetett volna a hirtelen leírásra - hihetőleg azon Appendix tartalma sem látott volna még napfényt.

1856. november 20.

Marosvásárhely

Meghal apja, egyetlen társa a matematikában.

1860. január 27.

Marosvásárhely

Meghal Marosvásárhelyen. Jeltelen sírba temetik.

1867.

 

Az Appendix megjelenik olasz és francia nyelven.

1891.

 

Az Appendix angol nyelvű kiadása.

1893.

 

Schmidt Ferenc megkeresi és megjelöli Bolyai János sírját.

1897.

 

Az Apppendix megjelenik magyarul.

1911. június 7.

 

Jánost exhumálják, és apjával közös sírba temetik.

1914.

Budapest

Megjelenik magyarul P. Stäckel kétkötetes könyve Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai címmel. Előtte egy évvel németül jelent meg.

1954.

Bukarest

Az Appendix megjelenik románul.

1968.

Bukarest

Megjelenik Benkő Samu könyve: Bolyai János vallomásai.

1981.

Bukarest

Weszely Tibor könyve: Bolyai János matematikai munkássága , Kriterion, Bukarest.

1999.

Budapest

Kiss Elemér könyve ( Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából , Akadémiai Kiadó, Budapest), amelyben bemutatja Bolyai János kéziratban maradt jelentős számelméleti és algebrai munkásságát. Ugyabban az évben angolul is megjelenik ( Mathematical Gems from the Bolyai Chests , Akadémiai Kiadó, Budapest).

Összeállította Oláh G. Róbert-- ITM --